2009


Ślubowanie zgorzeleckich strażaków

Więcej...


10.12.2009r. Jednostka Ratowniczo Gaśnicza w Zgorzelcu przeprowadzała Operacyjne Rozpoznanie Obiektu -

PGNiG S.A. Dolnoślaski Oddział Obrotu Gazem Gazownia Zgorzelecka wraz ze zgorzeleckimi strażakami w rozpoznaniu obiektu brali udział nasi niemieccy koledzy z miasta Gorlitz.

 

Więcej...


1.12.2009r. na placu KP PSP w Zgorzelcu odbyła się uroczysta zmiana służby. W dniu tym, żegnaliśmy odchodzących na zaopatrzenie emerytalne funkcjonariuszy KP PSP w Zgorzelcu.

Więcej...


Zapytanie ofertowe na wykonanie prac związanych z modernizacją/budową sieci informatycznej wraz z urządzeniami sieciowymi, serwerem i stanowiskiem komputerowym.

- dodano 10.11.2009r.     godz.15.00


W dniu 06.11.2009roku o godzinie 11.00 p.o. dowódcy JRG w Zgorzelcu kpt. Mirosław Bednarczyk składając meldunek przedstawicielowi Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu bryg. Stanisławowi Drapiewskiemu o gotowości pododdziałów do rozpoczęcia uroczystości przekazania dla KP PSP w Zgorzelcu samochodu specjalnego SHD-25 – rozpoczął uroczystość.

Nowo pozyskany samochód specjalny zabudowany na podwoziu MAN zastąpi w służbie leciwy 18 m podnośnik na podwoziu Star 200, który jest już wykorzystywany przez strażaków od ćwierć wieku.

   

Więcej...


Napisali o zgorzeleckich strażakach:

"Dolny Śląsk / Negocjacje na... dachu (2009-11-06 08:09)

Czy strażak powinien być także dobrym psychologiem? No cóż, jeżeli tylko gasi ogień, to zapewne nie, ale skądinąd wiadomo, że lista strażackich interwencji jest długa i urozmaicona. Bywa więc, że strażak staje wobec konieczności użycia zamiast gaśnicy czy narzędzi hydraulicznych – perswazji. Tak też było tym razem kiedy sekc. Konrad Leszczyński stanął wobec konieczności przekonania potencjalnego kandydata na samobójcę, do zmiany decyzji.

Zdarzenie miało miejsce w Zgorzelcu, a strażaków wezwała policja. Problem polegał na tym, że na dachu opuszczonego budynku stacji kolejowej, znajdował się mężczyzna. Podchodził co chwilę na krawędź dachu i spoglądał w dół, co wywołało jednoznaczne skojarzenia co do jego zamiarów. Policjanci utwierdzili się w przekonaniu o samobójczych planach osobnika po tym, jak nie przyniosły pożądanego efektu ich stanowcze wezwania do zejścia. Mężczyzna zupełnie zignorował te polecenia i groźnie pokrzykiwał, co nie mogło być uznane za zachowanie standardowe.

Taką właśnie sytuację zastali strażacy, którzy przybyli na miejsce. Jak się okazało wezwano ich dlatego, że mieszany patrol złożony z młodego policjanta i strażnika miejskiego, najwyraźniej znalazł się w sytuacji patowej. Pokrzykiwania do znajdującego się ponad 15 metrów wyżej mężczyzny nie przynosiły żadnych efektów, a pomysł, aby jakoś go stamtąd ewakuować, wydawał się zbyt trudny do realizacji. Więc wezwano strażaków.

Po krótkiej wymianie uwag stanęło na tym, że do mężczyzny na dachu wejdzie po drabinie sekc. Konrad Leszczyński. Natomiast dalsze działania będą zależały od rozwoju sytuacji. Najlepiej byłoby nakłonić delikwenta do dobrowolnego zejścia, ale to wydawało się mało prawdopodobne. Dlatego należało się przygotować na nawet skrajne ewentualności.

Leszczyński miał więc pełną świadomość tego, że może być różnie. Dlatego postanowił, że spróbuje pogadać z desperatem „od serca”. I tak się też stało. Po chwili rozmowy mężczyzna , który mógł mieć najwyżej trzydzieści parę lat, zwierzył się strażakowi ze swoich kłopotów osobistych. Okazało się, że jest górnikiem, przepracował na dole wiele lat, a teraz...ma wszystkiego dosyć.

Konrad z jednej strony starał się uważnie słuchać, ale jednocześnie tak kierować rozmową, aby wykazać bezsens pomysłów samobójczych. Padły nawet propozycje: - Słuchaj, choć zejdziemy razem z tego dachu. Postawię ci piwo i pogadamy sobie o wszystkim. Na to jednak desperat rzeczowo odparł: - Przecież jesteś na służbie i nie możesz pić piwa. - Zgoda, ale tobie mogę postawić – zauważył Konrad.

Stopniowo sytuacja zaczęła się zmieniać, a w miarę rozwoju dyskusji, która stała się wręcz przyjacielska, determinacja kandydata na samobójcę ustępowała. Ostatecznie obydwaj panowie zeszli po drabinie. Nikomu nic się nie stało. Sekc. Konrad Leszczyński przyznał, że po raz pierwszy zdarzyło mu się wystąpić w roli psychologa negocjującego z osobą zdradzającą zamiary samobójcze. Owszem, w trakcie szkoły podoficerskiej były zajęcia z psychologii, ale nigdy nie przypuszczał, że jako strażak będzie udział w tego rodzaju interwencji. No cóż jego lista zdarzeń wzbogaciła się o nowe doświadczenie. (L) "

źródło: www.kgpsp.gov.pl


W dniu 8 października b.r. w Trzebnicy zostały przeprowadzone rozgrywki ćwierćfinałowe grupy III w piłce halowej - rozgrywek zgodnym z kalendarzem imprez sportowych inicjowanych przez Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu. W turnieju udział wzięły reprezentacje:

KP PSP w Trzebnicy; KP PSP w Zgorzelcu; KP PSP w Lubinie; KP PSP w Dzierżoniowie.

tabele wyników -

Więcej...


W dniu 09.10.2009r. na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu

strażacy naszej komendy odebrali z rąk przedstawiciela firmy "Bumar" Koszalin samochód specjalny SHD25 (drabino-podnośnik).

Więcej...


Ćwiczenia Ratowniczo Gaśnicze

„Unirubber 2009”

Kompani Gaśniczej „Zgorzelec”

Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego wchodzącej w skład

Dolnośląskiej Brygady Odwodowej

Więcej...


W dniu 23.09.2009r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu otrzymała zgłoszenie z prośbą o udzielenie pomocy podczas działań ratowniczo gaśniczych prowadzonych przez Straż Pożarną Miasta Gorlitz...

  

Więcej...


W dniu 13.09.2009r.funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu przeprowadzili egzamin teoretyczny i praktyczny po zakończonym kursie ratownictwa technicznego organizowanym dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu zgorzeleckiego

Więcej...


W uznaniu dla zgorzeleckich strażaków

Wiceprezes Rady Ministrów - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji - Grzegorz Schetyna

przekazał na ręce Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu podziękowania i wyrazy uznania za niesiona pomoc

podczas działań związanych ze zwalczaniem skutków powodzi, która wystąpiła na terenie naszego powiatu na początku lipca 2009 roku.   

Więcej...


Chwila nieuwagi . . .

4 września 2009r. we wczesnych godzinach porannych na wysokości miejscowości Białogórze doszło do najechania na siebie pojazdów ciężarowych.

foto: A.Moździerz

Więcej...


Szkolenie w zakresie przygotowania do sytuacji kryzysowych oraz alarmowania i ostrzegania ludności przez zagrożeniami.

W dniu 21 sierpnia 2009r. o godz. 10:00 rozpoczęło się szkolenie z zakresu przygotowania poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego naszego powiatu do prowadzenia działań w sytuacjach kryzysowych. Szkolenie poprowadził Piotr Pawlas – Pełnomocnik ds. Zarządzania Kryzysowego.

Fot. Cezary Sitek

Więcej...


 

ZASADY POSTĘPOWANIA PODCZAS INTERWENCJI PROWADZONYCH W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIEM WYSTĄPIENIA ZAGROŻEŃ OD ROJÓW LUB GNIAZD OWADÓW BŁONOSKRZYDŁYCH

 


T r a g i c z n a    k ą p i e l

W dniu 10.08.2009r. doszło do tragicznego w skutkach wypadku podczas kąpieli w niestrzeżonym miejscu na akwenie zbiornika wody "Zatonie" w miejscowości Działoszyn.

 

 

Więcej...


    W dniu 07.08.2009r. do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu przyjechał z roboczą wizytą Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu st. bryg.mgr inż. Jarosław Wojciechowski.

    Podczas wizyty Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP we Wrocławiu mianował strażaków naszej Komendy na wyższe stopnie służbowe oraz wręczył listy gratulacyjne strażakom, którzy brali czynny udział w działaniach powodziowych na terenie naszego powiatu w lipcu 2009 roku

Więcej...

Fot. Andrzej Kątny


 

Osoby zakwalifikowane do dalszego postępowania rekrutacyjnego

 

   Wyniki  rekrutacji  

REKRUTACJA

 


 

Testy sprawności fizycznej przeprowadzone na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu oraz na obiekcie stadionu miejskiego w Zgorzelcu. W przeddzień testów podsumowano ilość osób, które złożył dokumenty związane z przyjęciem ich do służby w szeregach KP PSP w Zgorzelcu. Listę osób zamknięto na 77 osobach. W dniu 30.07.2009 roku dopuszczono do testu sprawności fizycznej oraz do próby pracy na wysokości 55 osób.

 

Wyniki pojawią się juz niebawem, a może jeszcze dziś :) zaglądajcie.

W dziale REKRUTACJA można obejrzeć kilka zdjęć wykonanych podczas przeprowadzanych testów 


W dniu 30.07.2009 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Zgorzelcu oraz na terenie przyległym jednostki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu wraz z jednostkami Straży Pożarnej w Gorlitz (RFN) przeprowadziły pokazy współdziałania jednostek przy możliwych wspólnych działaniach.

  

Więcej...


Dzień 23.07.2009 roku rozpoczął się słonecznie i nic nie zapowiadało pracowitego dnia dla strażaków naszej Komendy.

Więcej...


Również 23.07.2009r. około godz.18.00 na terenie powiatu rozpętała się wielka wichura połączona z gwałtownymi opadami deszczu, które spowodowały w wielu miejscach wielkie straty materialne. Na szczęście na terenie powiatu zgorzeleckiego nie odnotowano zdarzeń w których doszłoby do utraty zdrowia i życia przez naszych mieszkańców.

Więcej...


Zmiana terminu !!!

II etap postępowania rekrutacyjnego (próba wydolnościowa i test sprawności fizycznej)

odbędzie się w dniu  31.07.2009 godz. 9.oo  


 Ogłoszenie o naborze do służby   -    dodano 14.07.2009r.

Więcej...


Informacja o zakończeniu procesu rekrutacyjnego w KP PSP w Zgorzelcu

Więcej...


Od 11.06.2009 roku w dziale Interwencje można obejrzeć bieżące statystyki udziału jednostek ochrony p.poż z terenu powiatu zgorzeleckiego w zdarzeniach, rodzajów występujących zdarzeń ich podziału itp. Statystyki obejmują lata 2006-2009.


Informacja o przeprowadzonej rekrutacji na stanowisko 

inspektora
ds. kwatermistrzowsko-technicznych
w komórce kwatermistrzowsko - technicznej

w KP PSP w Zgorzelcu

Więcej...


Drobna informacja strona WWW naszej Komendy obchodzi 2 urodziny ;)

 


W dniu 1 czerwca 2009 roku na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu odbyły się uroczystości uświetniające obchody "Dnia Strażaka".

Więcej...


W dniach 25-26 maja 2009r. we Wrocławiu odbyły się Otwarte Mistrzostwa Województwa Dolnośląskiego w Dwuboju Pożarniczym. W zawodach tych brała udział drużyna strażaków ze Zgorzelca.

   

Więcej...


W dniu 17.05.2009r.funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu przeprowadzili egzamin teoretyczny i praktyczny po zakończonym kursie podstawowym organizowanym dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu zgorzeleckiego.

Więcej...


W dniu 02.04.2009r. na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu oraz na terenie stadionu miejskiego w naszym mieście odbyły się testy oraz próby sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie w szeregi zgorzeleckich strażaków.

Więcej...


W dniu 26.03.2009 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu, z inicjatywy Pełnomocnika ds Zarządzania Kryzysowego Pana Piotra Pawlasa, został przeprowadzony trening decyzyjny, w którym udział wzięli  przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych z terenu naszego powiatu oraz przedstawiciele służb resortowych działających w powiecie zgorzeleckim

  źródło foto

Więcej...


 

Czytaj  poniższą  informację  to  wielka  Twoja  szansa  na  znalezienie  się  w  naszych  szeregach.

       

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu 

ogłasza nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej

na stanowisko stażysty, na okres 3 lat służby przygotowawczej.

Dokumenty zgłoszeniowe w dziale do pobrania - lub kliknij w link- po rozpakowaniu archiwum zapoznaj się z dokumentami tam zawartymi.

dodano 17.03.2009r.


W związku z rosnącym zapotrzebowaniem ze strony lokalnego środowiska na przeszkolenie swoich wiadomości Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej poniżej zamieszcza informację o szkoleniu inspektorów ochrony p.poż organizowanym przez Szkołę Główną służby Pożarniczej w Warszawie w formie e-learningu. Wszelkie zapytania i informacje proszę kierować bezpośrednio do organizatora szkolenia zgodnie z kontaktami zawartymi w piśmie.

Dokument można pobrać z działu do pobrania lub bezpośrednio (pobierz)  11.02.2009r.


W dniu 06.03.2009r. w miejscowości Radomierzyce został uroczyście podsumowany cykl spotkań sportowych jednostek ochrony przeciwpożarowej Powiatu Zgorzeleckiego o puchar Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu. 

Więcej...


W dniu 06.03.2009r. w miejscowości Radomierzyce nasze Panie otrzymały z rąk Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu kwiaty i drobne upominki, a z okazji Święta Kobiet przy tej okazji składamy wszystkim kobietom odwiedzającym naszą stronę życzenia wszystkiego najlepszego w tym pięknym dniu.

Więcej...


W dniu 20.02.2009r. na obwodnicy Zgorzelca doszło do groźnego zdarzenia, najprawdopodobniej w wyniku panujących warunków drogowych oraz niedostosowania prędkości do rowu wjechała cysterna...

Więcej...


W dniu 07.02.2009r. Ochotnicza Straż Pożarna w Węglińcu otrzymała samochód. Więcej informacji oraz zdjęć na specjalnie z tej okazji przygotowanej podstronie.

Więcej...


W dniu 16.012009r. doszło do pożaru w budynku mieszkalnym w miejscowości Czerwona Woda...

Więcej...


Strażacy Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu brali czynny udział w XVII finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Więcej...


 2007      2008      2009      2010      2011    2012      2013       2014