2010


WYMAGANIA PRZY ORGANIZACJI POKAZÓW Z UŻYCIEM WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH

Przy organizacji pokazów z użyciem wyrobów pirotechnicznych, oprócz wymagań przepisów o ochronie przeciwpożarowej, należy uwzględnić wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia prac
z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 158, poz. 1328), które określa sposób i warunki zabezpieczenia pokazu pirotechnicznego, a w szczególności minimalne odległości usytuowania publiczności w stosunku do odpalanych ładunków pirotechnicznych na terenie pokazu pirotechnicznego, przedstawione w:

kliknij aby pobrać całość


           W okresie od 01.11.2010r. do 20.12.2010r. Komenda Powiatowa PSP w Zgorzelcu odnotowała 33 zdarzenia związane z zadymieniem w mieszkaniach, pożarami sadzy w przewodach kominowych. W wyniku tych zdarzeń, z powodu prawdopodobnie zatrucia tlenkiem węgla, 2 osoby poniosły śmierć.

            W związku z narastającą ilością zdarzeń związanych z niesprawnością przewodów kominowych,   należy bezwzględnie stosować się do obowiązujących przepisów ujętych w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dziennik Ustaw rok 2010 nr 109 poz. 719), gdzie w rozdziale 7 określono zasady czyszczenia przewodów kominowych.

Informujemy o zamieszczonych na stronie http://www.straz.gov.pl/,  http://www.kwpsp.wroc.pl/ materiałach dotyczących CZADU.

            Zwracamy również uwagę na niebezpieczeństwo, które mogą stanowić gromadzące się na dachach i rynnach nawisy śnieżne.

            Obowiązki dotyczące czyszczenia przewodów kominowych:

§ 34.  1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 3 miesiące;

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 6 miesięcy.

2. W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego.


Zakończenie kursu podstawowego strażaka OSP

W dniu 19.12.2010r.funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu przeprowadzili egzamin teoretyczny i praktyczny po zakończonym kursie organizowanym dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu zgorzeleckiego.

Więcej... kliknij -->   Czad cichy zabójca    <-- kliknijW dniu 19.11.2010r. na placu Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Bogatyni

strażacy naszej komendy odebrali nowy samochód specjalny SHD25 (drabino-podnośnik) produkcji firmy "Bumar" Koszalin na podwoziu MAN.

Więcej... 


W dniu 10 listopada 2010r. o godz. 10.00 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu odbyła się uroczystość uhonorowania działalności ratowniczej podczas działań powodziowych prowadzonych podczas sierpniowej powodzi, która dotknęła teren naszego powiatu. Zasłużonym (4 strażakom i 1 policjantowi) Wojewoda Dolnośląski wręczył Krzyże Zasługi za Dzielność, ponadto trzy osoby (2 pracowników Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni oraz pracownikowi kopalni Turów) wyróżnione zostały Medalami za Ofiarność i Odwagę.

W dniu 7 sierpnia 2010r. w godzinach wieczornych jednostka poszukująca zaginionego podczas działań powodziowych strażaka została skierowana w rejon gdzie jak wynikało ze zgłoszenia ktoś na zalanych terenach między miejscowościami Radomierzyce i Ręczyn przy drodze Nr 352 do Bogatyni nawołuje pomocy. Do działań udali się strażacy.

Więcej... 


Działania powodziowe na terenie Powiatu Zgorzeleckiego.  27.09.2010r.

Po raz kolejny warunki pogodowe nie rozpieszczały mieszkańców naszego powiatu. Skutkiem długotrwałych obfitych opadów deszczu było wystąpienie lokalnych podtopień jak i wystąpienie potoków i cieków wodnych ze swoich koryt.

Więcej... 


W dniu 15.09.2010 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu odbyła się uroczystość powołania na stanowisko

Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu  -  st.kpt. mgr Wiesława Wypycha

Więcej... 


Decyzją Nr 952/2010

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009r. Nr 12, poz. 68 ze zmianami)

Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

z dniem 31 sierpnia 2010r. odwołał 
mł. bryg. inż. Bernarda Szawłowskiego
ze stanowiska Komendanta Powiatowego  Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne.

Więcej... 


Ćwiczenia OSP gminy Węgliniec    -    25.06.2010r.

Z ciekawą inicjatywą ćwiczeń ratowniczych na terenie własnej gminy wyszedł Zarząd Gminny ZOSP w Węglińcu. Ochotnicze straże pożarne z terenu gminy Węgliniec oraz zaproszone z zagranicy naszego państwa jednostki straży pożarnej współpracujące z jednostkami OSP z terenu gminy przeprowadziły wspólne ćwiczenia na obiekcie szkoły w miejscowości Czerwona Woda.

   

Więcej...                                                     Jeszcze Więcej...


Wypadek w miejscowości Łagów

23.08.2010r. w miejscowości Łagów, przy ul. Jeleniogórskiej około godz. 15 doszło do tragicznego wypadku samochodowego.

Więcej...


Powódź Powiat Zgorzelec - lipiec 2010

Zwracamy się z prośbą o nadsyłanie zdjęć z działań ratowniczych prowadzonych w wielu miejscach naszego powiatu. Prośba podyktowana jest chęcią udokumentowania na stronie internetowej naszej jednostki działań podejmowanych w tych dniach przez wszystkich, którzy przyczynili się do ratowania życia i mienia, nie udało się nam w tym okresie wykonać zdjęć choć wiemy, że wiele osób wykonywało zdjęcia, utrwalając zdarzenia za pomocą telefonów komórkowych.

Kilka zdjęć z działań podczas powodzi, która wystąpiła na terenie naszego powiatu od 07.08.2010r. Zdjęcia zostały wykonane świtem 08.08.2010r.

Więcej...


Nabór do służby

w KP PSP w Zgorzelcu

05.08.2010r.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z naboru. W tym miejscu opublikowane zostaną również wyniki kandydatów.

 

Wyniki testów sprawności fizycznej i prób   24.08.2010

 


Osoby zakwalifikowane do II etapu naboru do służby

w KP PSP w Zgorzelcu


Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu   

ogłasza nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej

 w ramach posiadanych wakatów

Ogłoszenie o naborze do służby

Formularz zgłoszenia

 Po więcej informacji kliknij w powyższy link

 

lipiec 2010


Zakończenie kursu podstawowego strażaka OSP

W dniu 30.05.2010r. w godzinach 0800 - 1500 funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu przeprowadzili egzamin teoretyczny i praktyczny po zakończonym kursie organizowanym dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu zgorzeleckiego.

  

Więcej... 


Bliźniaki odebrane

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu w dniu 26.05.2010 roku otrzymała od Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu nowy pojazd GCBM 25/16.

Więcej... 


Zalewająca od południa Polskę fala powodziowa "postawiła" Państwową Straż Pożarną w stan podwyższonej gotowości.

  

Więcej...


W ramach prowadzonej współpracy strażaków ze Zgorzelca i Miasta Gorlitz - strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu wraz z kolegami z Niemiec wspólnie uczestniczyli w rozpoznaniu rozdzielni elektrycznej w Zgorzelcu.

Więcej... 


Informacje powodziowe

W zakładce pogoda zamieszczono szczegółowe informacje/mapy z bieżącą sytuacją pogodową

Zasady bezpieczeństwa podczas powodzi – Poradnik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie (ulotka do pobrania w formacie PDF)

http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=2214


14 maja 2010 roku obchody Powiatowego Dnia Strażaka 2010

Więcej...


Delegacja strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu wzięła udział

w obchodach 70-tej rocznicy Zbrodni Katyńskiej oraz 65-tej rocznicy Forsowania Nysy Łużyckiej.

Więcej... 


W dniu 10.04.2010r. ok godz. 8.56 podczas lądowania na lotnisku w miejscowości Smoleńsk rozbił się prezydencki samolot z 96 osobami na pokładzie. W katastrofie zginął Pan Prezydent Lech Kaczyński z małżonką Marią Kaczyńską. W katastrofie lotniczej śmierć poniosło 96 osobistości polskiego życia politycznego i społecznego oraz inne osoby udające się na obchody rocznicy tragicznych zdarzeń w lesie katyńskim.

W dniu 11.04.2010r. pod pomnikiem Bohaterów II Armii Wojska Polskiego poległym w walce o wyzwolenie ojczyzny, strażacy powiatu zgorzeleckiego oddali hołd  tragicznie zmarłym w katastrofie lotniczej w Soleńsku Polakom.

Więcej... 


W dniu 01.04.2010 roku na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu odbyła się uroczystość powołania mł.bryg. mgr inż. Kazimierza Wilk na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu.

   

  

Więcej... 


Fotogaleria z działań podczas interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej - Trójca 07.03.2010r.

Więcej...


Współpraca Polsko - Niemiecka w działaniach...

24 lutego 2010 roku w godzinach porannych strażacy KP PSP w Zgorzelcu uczestniczyli w działaniach związanych z groźbą samobójstwa zgłoszoną przez jednego z mieszkańców Zgorzelca.

 Więcej...

foto dzięki uprzejmości : P.Kuszaj      źródło: www.zinfo.pl


W dniu 15.02.2010 roku zastępy Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu wzięły udział we wspólnych ćwiczeniach straży pożarnych z Gorlitz i Zgorzelca, które odbył się na terenie Republiki Federalnej Niemiec:

Więcej... 


W dniu 29.01.2010 roku w pięknym obiekcie hali sportowej Szkoły w Sulikowie spotkały się reprezentacje strażaków z komend walczących w ramach eliminacji w turnieju piłki siatkowej o puchar Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu.  

Więcej... 


    WAŻNY KOMUNIKAT

W związku z podjętymi informacjami dotyczącymi prób wejścia do domostw przez osoby podające się za strażaków, którzy chcieli poddać kontroli piecyki gazowe (tzw. junkersy) Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu informuje, że strażacy tutejszej Komendy nie prowadzą żadnej akcji kontrolującej stan techniczny urządzeń grzewczych w mieszkaniach prywatnych.

W przypadku kontaktu z takimi osobami w przypadku podejrzeń o podszywanie się pod funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej przypadki takie należy zgłaszać natychmiast Policji. 


Czad cichy zabójca

Więcej...


 Ogłoszenie o naborze do służby   -    dodano 15.01.2010r.

Więcej...


Strażacy Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu brali czynny udział w XVIII finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Więcej... 


 2007      2008      2009      2010      2011    2012      2013       2014