2014


GRA EDUKACYJNA

QuestCity

QuestCity jest bezpłatną grą edukacyjną, która uczy dzieci bezpiecznych zachowań na wypadek wystąpienia różnorodnych zdarzeń niebezpiecznych. Stanowi nieformalne narzędzie edukacyjne w postaci gry skierowanej głównie do dzieci w wieku od 8 do 12 lat (praktycznie nie ma ograniczeń wiekowych).Gra współfinansowana w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Komisji Europejskiej. Polskim patronem projektu jest Szkoła Główna Służby Pożarniczej.

Szczegółowe informacje:   www.sgsp.edu.pl/wspolpraca/questcity

Strona internetowa gry:   www.questcity.eu

Zachęcamy wszystkich, a szczególnie dzieci, do rozwijania swojej wiedzy o bezpieczeństwie poprzez grę QuestCity.


Informujemy, że w dniu 22 maja 2014 r. zostały podpisane
umowy wprowadzające nowy program grupowego
ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia
zdrowotnego dla emerytowanych oraz odchodzących
na emeryturę lub rentę funkcjonariuszy i pracowników
PSP – Program Emeryt PSP 2014. Jest on modyfikacją
dotychczasowego programu ubezpieczeniowego dla
emerytowanych funkcjonariuszy i pracowników PSP (Program
Emeryt PSP 2008).

PROGRAM EMERYT PSP 2014

 

Deklaracje

Deklaracja przystąpienia-opieka medyczna

Deklaracja przystąpienia-ubezpieczenie na zycie

Umowy

Umowa Ubezpieczenia - program emeryt PSP- opieka medyczna

Umowa Ubezpieczenia - program emeryt PSP

Ogólne Warunki Ubezpieczenia - Program Emeryt PSP 2014 PZU

Ulotka informacyjna

Opis programu grupowego ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia zdrowotnego dla emerytowanych funkcjonariuszy i pracowników PSP

źródło: http://www.mentor.pl/psp/program_psp_emeryt_2014.php


Uroczystości „Dnia Strażaka 2014” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu
W dniu 11 maja 2014 roku w Zgorzelcu odbyły się uroczystości z okazji Dnia Strażaka. Obchody rozpoczęły się o godz. 11.00 uroczystą Mszą świętą, którą w intencji wszystkich strażaków i ich rodzin odprawił w kościele św. Bonifacego ksiądz dziekan Maciej Wesołowski.

Więcej...


Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonego naboru do służby w KP PSP w Zgorzelcu ogłoszonego w dniu 20.03.2014r.


Lista osób zakwalifikowanych do dalszego etapu naboru z dnia 20.03.2014r.


Informacja ws. naboru

z dnia 14.04.2014r.


 

Wyniki etapów naboru z dnia 20.03.2014r. do służby w KP PSP w Zgorzelcu

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu naboru do służby cz.I     <-- link

 


Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” w ZGORZELCU
27 marca na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. Organizatorem turnieju byli: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Zgorzelcu- Kazimierz Słabicki, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu - mł.bryg. Wiesław Wypych.
Patronat honorowy objął Senator RP- Jan Michalski oraz Starosta Zgorzelecki- Artur Bieliński.
Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem młodzieży z powiatu zgorzeleckiego we wszystkich kategoriach wiekowych. Młodzież wykazała się dobrym przygotowaniem i dużą wiedzą z zakresu tematycznego turnieju.
W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:
I grupa wiekowa (szkoła podstawowe)
1. Zofia Eckert - SP nr 3 w Zgorzelcu
2. Krzysztof Kostanecki - SP Tęcza w Zgorzelcu
3. Aleksandra Kloc - SP w Czerwonej Wodzie

II grupa wiekowa (gimnazja)
1. Karol Garbarczyk - Gimnazjum w Węglińcu
2. Julia Karska - Gimnazjum Łużyckie w Zgorzelcu
3. Klaudia Myśliwiec - Gimnazjum nr 2 w Zgorzelcu

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)
1. Marek Pańków - ZSZiL w Zgorzelcu
2. Aleksandra Olejarz - LO w Zgorzelcu
3. Roksana Juszkiewicz - LO w Bogatyni

Na zwycięzców eliminacji powiatowych czekały atrakcyjne nagrody: słuchawki, piłki, urządzenia pamięci przenośnej, nagrody książkowe, upominki okolicznościowe.
Pomocy w organizacji turnieju udzieliły : Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zgorzelcu, Nadleśnictwo Pieńsk, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp.z o.o. w Zgorzelcu


Więcej...


 Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu

ogłasza nabór do służby w KP PSP w Zgorzelcu

czytaj więcej...

 


Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego "Dostawy paliw płynnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu obejmującej etylinę PB 95, etylinę PB 98 oraz olej napędowy"   <------ kliknij zostaniesz przeniesiony na stronę UZP

Data publikacji

opublikowano: 14.03.2014r.godz.18.30

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu zamieszcza odpowiedź na zapytanie dotyczące prowadzonego postępowania dotyczącego:

"Dostawy paliw płynnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu obejmującej etylinę PB 95, etylinę PB 98 oraz olej napędowy"

więcej...

Data publikacji

opublikowano: 07.03.2014r.godz.15.45

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu zamieściła w Biuletynie Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu  - dostawy 47215-2014 z dnia 05.03.2014r.

Więcej


 

W piątek 14.02.2014r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu odbyła się odprawa roczna podsumowującą działalność KP PSP w Zgorzelcu za 2013 rok.
Na zaproszenie Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu w odprawie udział wzięli:
Jan Michalski- Senator RP
Józef Kozłowski – Radny Sejmiku Województwa dolnośląskiego
Artur Bieliński – Starosta Zgorzelecki
Radosław Baranowski - V-ce Burmistrz Miasta Zgorzelec
Kazimierz Janik – Wójt Gminy Zgorzelec
Kazimierz Słabicki - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
Małgorzata Sokołowska V-ce Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk
Daniel Fryc- Sekretarz Miasta i Gminy Bogatynia
Tadeusz Chłopecki –Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Węgliniec
Robert Starzyński –Wójt Gminy Sulików
Maciej Leszkowicz – Z-ca Kierownika działu ratownictwa medycznego Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Prezesi OSP KSRG Powiatu Zgorzeleckiego.

Odprawę rozpoczął od podsumowania ilości interwencji ( 1870 ) Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu mł. bryg. mgr Wiesław Wypych, który omówił również najważniejsze interwencje w których uczestniczyli strażacy PSP i OSP z terenu powiatu.
Komendant zaznaczył, że praca strażaka to nie tylko wyjazdy na akcje. To także udział we wszelkiego rodzaju szkoleniach, ćwiczeniach ewakuacyjnych czy też taktyczno - bojowych, dzięki którym zarówno ratownicy, jak i mieszkańcy zapoznają się z zasadami obowiązującymi podczas zagrożeń.Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej dh. Kazimierz Słabicki, omówił otrzymane w 2013r. przez OSP KSRG z powiatu zgorzeleckiego dotacje.Na odprawie poruszono również następujące tematy:
Dowódcy Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych w Zgorzelcu i Bogatyni oraz kierownicy wydziałów organizacyjnych KP PSP Zgorzelec przedstawili informacje z działalności za 2013r.Prezentacja sprzętu zakupionego ze środków Komendy Powiatowej PSP.

Pokaz wykonywania Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy:
użycie defibrylatora
użycie urządzeń TOXCO

Detektory dymu i CO – bezpieczny dom .
Funkcjonariusze sekcji kontrolno-rozpoznawczej w ramach akcji „Zero ofiar zgaś ryzyko” zaprezentowali autonomiczne czujki dymu oraz czujniki czadu.Od 01.01.2012r. do 12.02.2014r. Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu uczestniczyły w 56 zdarzeniach związanych z podtruciem tlenkiem węgla, w których rannych zostało 29 osób w tym 3 dzieci.
Charakterystyczne zdarzenia w których uczestniczyły jednostki ochrony przeciwpożarowej powiatu zgorzeleckiego:
27.03.2013 – okolice Mikułowy – wykolejona cysterna z mazutem18.06.2013r. – Bogatynia – Wtargnięcie aktywistów Greenpeace na teren Elektrowni Turów06.10.2013r. – Węgliniec – Pożar budynku magazynowego
22.12.2013r. – Bogatynia – Pożar budynku mieszkalno-gospodarczegoPodczas odprawy omówiono trudne i niebezpieczne zdarzenia. Nie zabrakło podziękowań za pracę nie tylko strażaków PSP, ale także za poświęcenie wszystkich jednostek OSP.

 


Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Zgorzelcu organizują eliminacje powiatowe
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

 

     

Zgorzelec, dnia 30.01.2014r.

PZ. 0754.4.2014      
      Wg rozdzielnika
 

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Zgorzelcu organizują eliminacje powiatowe
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Patronat honorowy nad Powiatowymi Eliminacjami Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej objął
Starosta Zgorzelecki Pan Artur Bieliński.

Proponujemy przeprowadzenie eliminacji szkolnych i gminnych w sposób ustalony wewnętrznie przez poszczególne palcówki.
Protokół z przeprowadzonych eliminacji prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie, do 14.03.2014r. na adres:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu, 59-900 Zgorzelec ul. Chrobrego l.
Następny etap, to eliminacje powiatowe, w których uczestniczą uczniowie według następującego klucza, dla poszczególnych typów szkół:
1. każda Szkoła Podstawowa – l, 2 i 3 miejsce w eliminacjach szkolnych,
2. każde Gimnazjum – l, 2 i 3 miejsce w eliminacjach szkolnych,
3. szkoły Ponadgimnazjalne - l, 2 i 3 miejsce w eliminacjach szkolnych.
Mając na uwadze potrzebę poprawy stanu bezpieczeństwa publicznego oraz poprawę wiedzy społeczeństwa w tym zakresie,
apelujemy o podjęcie inicjatywy jaką jest szerzenie wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Eliminacje powiatowe zostaną przeprowadzone 27 marca 2014 r. o godzinie 09.00.
Miejsce eliminacji szczebla powiatowego zostanie wskazane przez organizatora.
Na zwycięzców eliminacji powiatowych czekają atrakcyjne nagrody.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają pod nr telefonu 512 800 596:
- st. kpt. Jarosz Hubert
- mł.asp.Grzegorz Fleszar.
Wzory wymaganych dokumentów w załączeniu.

 

 

Otrzymują:
1. Starosta Zgorzelecki Pan Artur Bieliński,
2. Prezesi ZG ZOSP RP powiatu zgorzeleckiego,
3. Urząd Miasta i Gminy Bogatynia;
4. Urząd Miasta i Gminy Pieńsk;
5. Urząd Gminy Sulików;
6. Urząd Gminy i Miasta Węgliniec;
7. Urząd Miasta Zawidów;
8. Urząd Gminy Zgorzelec;
9. Urząd Miasta Zgorzelec.
     

Przykładowe zestawy pytań z edycji konkursu w latach:

 2007     2009     2010


A P E L

WYPALANIE TRAW JEST NAPRAWDĘ NIEBEZPIECZNE, ALE TEŻ NIEDOZWOLONE!

W myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz.1220 z późn. zm.),
art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.
Art. 131: „Kto...wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary…- podlega karze aresztu albo grzywny”.
Art. 30 ust. 3 pkt. 1-3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011. nr 12, poz. 59); "w lasach oraz na terenach śródleśnych,
jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

1. rozniecenia ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
2. korzystania z otwartego płomienia,
3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82, § 3 i § 4 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz.275 z późn. zm.),
kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł.
Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 ze zmianami) stanowi:
„Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Od 2004 roku rolnik, któremu udowodniono wypalanie traw, musi liczyć się z utratą dopłaty unijnej.
Pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków straży pożarnych.

 


Zmiany kadrowe w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Bogatyni.

W dniu 31 stycznia 2014r. na zaopatrzenie emerytalne przeszła po 30 latach służby

st. kpt. Anna Czekańska dowodząca bogatyńską Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą.

Z dniem 1 lutego stanowisko Dowódcy JRG Bogatynia objął st. kpt. mgr Tomasz Wyskok, pełniący dotychczas obowiązki na stanowisku kierownika sekcji kwatermistrzowsko-technicznej KP PSP Zgorzelec.

W uroczystości zmiany dowództwa, której gospodarzem był Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu mł. bryg. mgr Wiesław Wypych, udział wzięli:

- delegacja powiatu zgorzeleckiego: wicestarosta Mariusz Tureniec, skarbnik powiatu Agnieszka Karasińska,

- Radny Powiatu a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zgorzelcu Kazimierz Słabicki,

- Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz,

- Sekretarz Miasta i Gminy Bogatynia Daniel Fryc,

oraz zaproszeni współpracownicy, funkcjonariusze.

Po krótkiej charakterystyce osobowej funkcjonariuszy, nastąpiły podziękowania i gratulacje. 

Spotkanie było także okazją do oficjalnego otwarcia zlokalizowanego w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Bogatyni punktu naprawy, przeglądów i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych, który zaprezentował przybyłym na uroczystość gościom Komendant Powiatowy PSP mł. bryg. Wiesław Wypych.

 

Więcej...


Czujka dymu wręczona Rodzinnemu Domowi Dziecka

29 stycznia 2014r. funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu przekazali, w ramach akcji ,,Dar Serca” prowadzonej przez Fundacje ORLEN czujkę dymu do Rodzinnego Domu Dziecka w Lasowie.

            Fundacja ORLEN zakupiła ponad 250 czujek tlenku węgla oraz czujek dymu. Czujki zostały przekazane Rodzinnym Domom Dziecka na terenie całego kraju, za pośrednictwem Państwowej Straży Pożarnej. W powiecie zgorzeleckim czujkę otrzymał Rodzinny Dom Dziecka ,,Promyk Słońca” w Lasowie.

Strażacy, po wręczeniu czujki, pokazali podopiecznym Rodzinnego Domu Dziecka,  samochód strażacki oraz sprzęt, jakim posługują się podczas akcji ratowniczych. Każdy z wychowanków mógł założyć ubranie strażackie i wypróbować działanie niektórych urządzeń, przeznaczonych do ratowania zdrowia i życia.

Więcej informacji o akcji ,,Nie dla czadu” można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej: http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=3216

Więcej... 

 2007      2008      2009      2010      2011    2012      2013       2014