2015


!!!!!! UWAGA !!!!!!!

Z dniem 20.01.2016r. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu umożliwia szkołom oraz placówkom oświatowym rezerwowanie terminów przeprowadzania zajęc praktycznych w sali edukacyjnej OGNIK.

Zainteresowani proszeni są o kontakt pod numerem tel.: (75)77 51 145 w. 207

Serdecznie zapraszamy


Otwarcie sali edukacyjne OGNIK

W dniu 21.12.2015r. na terenie Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia sali edukacyjna OGNIK, utworzonej w ramach Rządowego Programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach pod nazwą „Bezpieczna+”.

Zgorzelec to pierwsze miasto na Dolnym Śląsku gdzie oficjalnie została utworzona sala edukacyjna OGNIK.

Rządowy Program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach- „Bezpieczna+” uchwalony został na podstawie:

 • uchwała nr 89/2015 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r.

 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”
 • Celem głównym Rządowego Programu na lata 2015-2018 „Bezpieczna+” jest:

  Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa oraz budowanie pozytywnego klimatu w szkołach i placówkach.

  Grupa Docelowa – Odbiorcy Programu „Bezpieczna+”:

 • Uczniowie i wychowankowie szkół i placówek,
 • Nauczyciele i wychowawcy,
 • Rodzice i opiekunowie uczniów i wychowanków,
 • Inni pracownicy szkół i placówek,
 • Instytucje i podmioty, które współpracują ze szkołą oraz wspierają działania szkoły i placówki w środowisku lokalnym.

 • Celem „ Bezpiecznej+” jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią, szczególnie – w domu, który ma być bezpiecznym azylem.

  Państwowa Straż Pożarna w Programie „Bezpieczna +” przyjęła za cel tworzenie warunków do prowadzenia przez powiatowe i miejskie jednostki Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

  Grupa Oficerów KP PSP Zgorzelec – odwiedziła podobne sale, które już wcześniej wdrożyły projekty w oparciu tylko ośrodki własne przy wsparciu Starostw i firm ubezpieczeniowych, między innymi JRG nr 1 w Katowicach, która wdrożyła projekt "Florek w Małej Strażnicy", JRG w Andrychowie, KM i JRG Radom.

  Projekt zrealizowany w KP PSP w Zgorzelcu łączy wszystkie przemyślenia kolegów – staramy się przekazać młodym ludziom zarówno aspekty służby strażaka, zasygnalizować jak bezpiecznie mieszkać ale również pokazać jak pomóc rodzicom opiekunom w przypadku powstałego zagrożenia, jak powiadomić służby ratownicze, ale również jak udzielić pierwszej pomocy.

  W projekcie też za zgodą opiekunów zaprezentowane będą negatywne skutki nieodpowiedniego obchodzenia się z ogniem, niesprawnymi instalacjami elektyrcznymi, gazowymi.

  Nie powstałby powyższy projekt gdyby nie pomoc finansowa – Ministerstwa Edukacji Narodowej, władz samorządowych, oraz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zgorzelcu.

  Inicjatorem powstania Sali edukacyjnej „Ognik” przy KP PSP Zgorzelec jest Komendant Powiatowy PSP mł.bryg.Wiesław Wypych, pomysłodawcami i wykonawcami są funkcjonariusze:

 • st. kpt. Hubert Jarosz
 • mł. asp. Grzegorz Fleszar
 • ogn. Mariusz Ludkiewicz
 • st.sekc. Sławomir Rutkowski
 • st.str. Piotr Gonera

 • !!!!!! UWAGA !!!!!

  !!!!!! POMOC DLA STRAŻAKA !!!!!

  Zwracamy się z prośbą o odwiedzenie strony.

  Znajduje się tam prośba o pomoc dla jednego z funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, który uległ wypadkowi podczas prowadzenia działań ratowniczych.


  !!!!!! UWAGA !!!!!

  Z dniem 1 października 2015r. zmienia się numer konta bankowego Urzędu Miasta Zgorzelec, na które należy wnosić opłatę za wydanie zaświadczenia o zaistniałym zdarzeniu.

  Nowy nr konta: 86 1240 3464 1111 0010 6448 8360


  Uroczystości „Dnia Strażaka 2015” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu


  W dniu 24 maja 2015 roku w Zgorzelcu odbyły się uroczystości z okazji Dnia Strażaka, Dni Ochrony Przeciwpożarowej oraz 20-lecia krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.

  Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczym, który od 1995 roku funkcjonuje w Polsce, zorganizowany przez Państwową Straż Pożarną, a jego podstawowym celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne i od 1997 roku również poprzez ratownictwo ekologiczne i medyczne. Podstawowym założeniem w budowie systemu ratowniczo-gaśniczego było stworzenie jednolitego i spójnego układu, skupiającego powiązane ze sobą różne podmioty ratownicze, tak aby można było podjąć skutecznie każde działanie ratownicze. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. Na terenie Powiatu zgorzeleckiego funkcjonują w ramach KSRG 2 Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze PSP oraz 8 Jednostek OSP, które łącznie w 2014r. uczestniczyły w 1847 interwencjach a w 2015 na dzień 24.05. odnotowano 1155 zdarzeń w tym: 791 pożarów, 317 miejscowych zagrożeń,  47 alarmów fałszywych.

  Obchody Dnia Strażaka rozpoczęły się o godz. 11.00 uroczystą Mszą świętą, którą w intencji wszystkich strażaków i ich rodzin odprawił w kościele św. Bonifacego ksiądz dziekan Maciej Wesołowski. Po Mszy św. strażacy oraz zaproszeni goście w asyście Orkiestry Dętej KWB Turów, pocztów sztandarowych oraz Kompanii Honorowej PSP, uroczyście przemaszerowali ulicami Zgorzelca na plac przy Komendzie Powiatowej PSP w Zgorzelcu.

  Obchody Dnia Strażaka na zaproszenie mł. bryg. Wiesława Wypych – Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu oraz druha Jana Kolbucha  - Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP uświetnili swoja obecnością: Jan Michalski- Senator RP, Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego, st. bryg. mgr inż. Andrzej Abulewicz – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP, Stanisław Żuk – Przewodniczący Rady Powiatu; Wiceprezes Zarządu w PGE GiEK S.A., Artur Bieliński – Starosta Zgorzelecki, Burmistrzowie i Wójtowie Miast i Gmin Powiatu Zgorzelec , przedstawiciele oddziałów PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA - Kopalnia Węgla Brunatnego Turów oraz Elektrownia Turów, przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu, przedstawiciele służb mundurowych, strażacy zawodowi, ochotnicy i emeryci pożarnictwa.

  Uroczystą akademie rozpoczął Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu mł. bryg. Wiesław Wypych oraz Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Kazimierz Słabicki. Następnie wręczono odznaki i medale, akty nadania wyższych stopni służbowych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu oraz druhów OSP.

  Postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych zostali odznaczeni

  SREBRNĄ ODZNAKĄ „ Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej"

  mł. asp. Grzegorz FLESZAR

  mł. ogn. Arkadiusz FURMANIAK 

  Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej został odznaczony

  ZŁOTYM ZNAKIEM ZWIĄZKU

  dh Zenon GAJZLER                 s. Bronisława

  dh Jan NIECKARZ                 s. Antoniego

  Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej został odznaczony

  MEDALEM HONOROWYM im. Bolesława Chomicza

  dh Jan KOLBUCH oraz dh Zbigniew ROGACKI

  Szereg Strażaków otrzymało wyższe stopnie służbowe w korpusie oficerskim, aspiranckim, podoficerskim.  

  Rozkazem personalnym Nr 121/kadr/15 z dnia 23.04.2015 r. Minister Spraw Wewnętrznych nadał wyższy stopień służbowy

  KAPITANA

  mł. kpt. Andrzejowi MAŃKOWSKIEMU

  Dzień Strażaka był okazją do przekazania podziękowań. Głos zabrali między innymi  Senator Rzeczpospolitej Polskiej Jan Michalski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński, Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Andrzej Abulewicz, Komendant Powiatowy PSP mł. bryg. Wiesława Wypych, członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh Kazimierz Słabicki.

  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu jest cyklicznie wspierana  przez Samorząd Powiatowy oraz Samorządy Gminne w formie doposażenia w sprzęt ratowniczy, między innymi KP PSP została doposażona w sprzęt ratownictwa powodziowego, lekki samochód ratowniczy, modernizację łączności, umundurowanie bojowe, zestaw do dekontaminacji w wypadku wystąpienia skażeń chemicznych, biologicznych. Wsparcie to ukierunkowane jest na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Za powyższe wsparcie Komendant Powiatowy PSP przekazał upominki darczyńcom.     

  Uroczystości Dnia Strażaka zakończyły się pokazami umiejętności strażaków Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Trójca, prezentacją sprzętu i wyposażenia Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu, Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu zgorzeleckiego.

  Licznie przybyli mieszkańcy Zgorzelca mogli spróbować strażackiej grochówki oraz kiełbaski z grilla.

  Foto: Janusz Grzeszczuk & Janusz Wilk
  Źródło: KP PSP  w  Zgorzelcu

  Wyniki wojewódzkiego turnieju

  „Młodzież zapobiega pożarom”

          17 kwietnia 2015 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie przeprowadzono XXXVIII Wojewódzkie Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Celem turnieju jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.
           Uroczyste otwarcie eliminacji wojewódzkich OTWP ,,Młodzież zapobiega Pożarom” rozpoczęło się o godzinie 10.30.  Zaraz po tym, uczestnicy przystąpili do rozwiązywania testów pisemnych. Aby urozmaicić czas oczekującym na wyniki, Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrocławiu przygotował dla uczestników konkursu zwiedzanie podziemnej trasy turystycznej Kopalni Węgla Kamiennego w  Nowej Rudzie.
          Powiat zgorzelecki pod opieką p. Barbary Andrzejak z Gimnazjum w Jerzmankach oraz st. kpt. Huberta Jarosza, reprezentowali:

  1. Maksymilian Drgas
  2. Karolina Nieścior
  3. Michał Daniluk

  - (Szkoła Podstawowa w Ruszowie)
  - (Gimnazjum im. Sybiraków w Jerzmankach)
  - (Zespół Szkół Zawodowych im. św. Barbary w Bogatyni)

  !!!!!!!!! Maksymilian Drgas, zakwalifikował się do finału turnieju !!!!!!

  W rezultacie uczeń Szkoły Podstawowej w Ruszowie zdobył 3 miejsce w województwie dolnośląskim.

   

  Źródło: KP PSP  w  Zgorzelcu

   


   

  Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

  „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

  w ZGORZELCU

  24 marca na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. Organizatorem turnieju byli:  Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Zgorzelcu- dh Jan Kolbuch,  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu - mł.bryg. Wiesław Wypych.

  Patronat honorowy objął Starosta Zgorzelecki - Artur Bieliński

  Na podstawie regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej jury eliminacji powiatowych w składzie:

  1. st. kpt. Hubert Jarosz
  2. mł. asp. Grzegorz Fleszar
  3. kpt. Artur Czułajewski
  4. st. kpt. Adam Wiliński
  5. dh Jan Kolbuch

  - Przewodniczący
  - Sekretarz
  - członek
  - członek
  - członek

  po dokonaniu oceny prac pisemnych zakwalifikowano do finału niżej wymienionych uczestników eliminacji powiatowych:

  I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)

  1. Maksymilian Drgas

  - SP w Ruszowie

  - 25 pkt.

  2. Piotr Ogórek

  - SP w Ruszowie

  - 24 pkt.

  3. Michał Kaczmarczyk

  - SP w Trójcy

  - 23 pkt.

  II grupa wiekowa (gimnazja)

  1. Karolina Nieścior

  - Gimnazjum w Jerzmankach

  - 24 pkt.

  2. Adrian Wałęga

  - Gimnazjum w Węglińcu

  - 22 pkt.

  3. Martyna Majocha

  - Gimnazjum w Jerzmankach

  - 21 pkt.

  III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)

  1. Michał Daniluk

  - ZSZ w Bogatyni

  - 26 pkt.

  2. Konrad Kasiński

  - ZSZiL  w Zgorzelcu

  - 21 pkt.

  3. Przemysław Piątka

  - ZSZiL  w Zgorzelcu

  - 19 pkt.

  W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

  I grupa wiekowa (szkoła podstawowe)

  1. Maksymilian Drgas

  - SP w Ruszowie

  2. Michał Kaczmarczyk

  - SP w Trójcy

  3. Piotr Ogórek

  - SP w Ruszowie

  II grupa wiekowa (gimnazja)

  1. Karolina Nieścior

  - Gimnazjum w Jerzmankach

  2. Adrian Wałęga

  - Gimnazjum w Węglińcu

  3. Martyna Majocha

  - Gimnazjum w Jerzmankach

  III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)

  1. Michał Daniluk

  - ZSZ w Bogatyni

  2. Przemysław Piątka

  - ZSZiL  w Zgorzelcu

  3. Konrad Kasiński

  - ZSZiL  w Zgorzelcu

  Komitet Organizacyjny eliminacji powiatowych stwierdził, że na ogólną liczbę 7 gmin w powiecie, zorganizowano 12 eliminacji szczebla szkolnego. W turnieju powiatowym udział wzięło 22 uczestników, w tym:

  • w grupie I    

  - 9

  • w grupie II   

  - 8

  • w grupie III  

  - 5

  Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem młodzieży we wszystkich kategoriach wiekowych. Młodzież wykazała się dobrym przygotowaniem i dużą wiedzą z zakresu tematycznego turnieju.


  Nagrody oraz dyplomy dla zwycięzców wręczyli Wicestarosta Zgorzelecki -  Andrzej Tyc, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu – st.kpt. Wojciech Cieleń, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Zgorzelcu- dh Jan Kolbuch.

  Na zakończenie turnieju odbył sie pokaz z wykorzystaniem sprzętu ratowniczo-gaśniczego będącego na wyposarzeniu JRG Zgorzelec

  Źródło: KP PSP  w  Zgorzelcu

   2007      2008      2009      2010      2011    2012      2013       2014