2016


"ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE MSWiA"


"NIE DLA CZADU"

Więcje informacji można uzyskać na stronie.


Pracowity czwartek

17 listopada 2016 r. o godzinie 10.55 zgłoszono do SK KP PSP w Zgorzelcu pożaru gołębnika w Pieńsku przy ul. Stanisława Staszica. Palił się budynek gospodarczy o wymiarach ok. 4x8x4m, oddalony od budynku mieszkalnego jednorodzinnego o 2 m. W jednym z pomieszczeń gołębnika znajdowała się butla z gazem propan-butan 11kg. Do działań gaśniczych zadysponowano łącznie 6 zastępów JOP. W wyniku pożaru spaleniu uległ gołębnik oraz 63 gołębie pocztowe, straty wyceniono na ok 60 tyś zł. Uratowano 5 gołębi pocztowych. W trakcie działań w Pieńsku, które zaangażowały 6 zastępów gaśniczych, dyżurny stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu o godz. 11.34 otrzymał kolejne zgłoszenie, tym razem o wypadku drogowym w Łagowie na drodze nr 2389D z udziałem 3 samochodów osobowych. Podczas rozpoznania ustalono, że wypadek drogowy powstał w trakcie pościgu z udziałem radiowozu policyjnego. Łącznie na miejscu zdarzenia zostały ranne 4 osoby w tym Policjanci - zdarzenie zakwalifikowane jako mnogie. Dyżurny SK w Zgorzelcu przekierował część sił z Pieńska (pożar został zlokalizowany) do wypadku. W działaniach ratowniczych brały udział następujące siły i środki : JRG Zgorzelec - 4 zastępy, pogotowie ratunkowe - 2 karetki, OSP KSRG - 3 zastępy, Policja - 3 radiowozy. Po wykonaniu dostępu do poszkodowanych przy pomocy narzędzi hydraulicznych, poszkodowanych ewakuowano z pojazdów i wspomagając ratowników medycznych z ZRM przetransportowano na noszach do kartek.


Zgorzelecki „Ognik”- nowe otwarcie

Jak bardzo popularne są zajęcia w zgorzeleckim „Ogniku” może świadczyć ilość osób, które uczestniczyły w zajęciach tj. 1700. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu zajęciami w klubiku edukacji „OGNIK” z Rządowego programu „Bezpieczna +”, zorganizowano stacjonarny pokaz sprzętu będącego na wyposażeniu KP PSP Zgorzelec. Pierwszy pokaz z zakresu dekontaminacji cieszył się dużą popularnością- zwiedzający mieli możliwość zapoznania się praktycznie ze sprzętem. W związku z powyższym postanowiono o cykliczną zmianę tematyki, w chwili obecnej obejmuje pokaz sprzętu przeciwpowodziowego.

W dniu 03.11.2016r. na terenie Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu odbyło się oficjalnego przekazania fantomów do nauki udzielania pierwszej pomocy, podczas zajęć z dziećmi i młodzieżą prowadzonych w klubiku edukacji „OGNIK” z Rządowego programu „Bezpieczna +”.

Uroczystego przekazania fantomów przy udziale radnych Gminy Zgorzelec, dokonał Wójt Gminy Zgorzelec Pan Piotr Machaj – fundatorzy.

Zestaw fantomów szkoleniowych zawiera fantomy: 1 dorosłego, 1 dziecko i 1 noworodka, wszystkie ze wskaźnikiem diodowym - LED Rate Monitor. Manekiny ponadto posiadają wiele możliwości szkoleniowych w zakresie interaktywnego mechanizmu weryfikacji ćwiczącego - uczeń widzi, słyszy i czuje poprawność wykonywanego ćwiczenia, sygnał świetlny (kolorowe diody) informujący prawidłowości częstotliwości uciśnięć, sygnał dźwiękowy (klik-klak) oraz relaksacja klatki piersiowej potwierdzająca poprawną głębokość masażu.


Z żalem zawiadamiamy,

że w dniu 19 listopada 2016r. pożegnaliśmy naszego kolegę Śp. st. kpt. Wojciecha Cielenia, urodzonego 20.03.1969r. Na zaopatrzenie emerytalne przeszedł 01.06.2016r. ze stanowiska Z-cy Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu, służbę w Państwowej Straży Pożarnej pełnił przez 27 lat. Uroczystość pogrzebowa rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Św. Jadwigi w Zgorzelcu. Pogrzeb z udziałem Kompani Honorowej, pocztów sztandarowych oraz delegacji strażackich odbył o godz. 10:00 na Cmentarzu Komunalnym w Zgorzelcu.


Akcja "Młody Bohater"

Akcja „Młody Bohater” to nowa inicjatywa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, której celem jest nagradzanie i promowaneu godnych naśladowania postaw wśród dzieci i młodzieży.

Więcje informacji można uzyskać na stronie.


Szkolenie w Elektrowni Turów

W dniu 23.06.2016r. odbyło się szkolenie dla zastępów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu oraz OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu powiatu zgorzeleckiego na terenie PGE GiEK S.A. - Oddział Elektrownia Turów.

Główny temat szkolenia to: praca w sprzęcie ochrony dróg oddechowych, działania poszukiwawcze i techniczne w zakresie podstawowym, działania w zakresie kpp.

W szkoleniu brały udział jednostki OSP włączone do ksrg z terenu powiatu zgorzeleckiego – w sumie 44 strażaków ochotników oraz SPgaz z KM PSP Wałbrzych jako mobilny punkt napełniania butli powietrznych na miejscu szkolenia.

Na punkcie koncentracji (teren przed OSP Działoszyn) odbyła się inspekcja przybyłych zastępów OSP, instruktaż obejmujący zapoznanie z obiektem, jego główne zagrożenia oraz zasady bezpieczeństwa poruszania się po obiekcie elektrowni. Po zabezpieczeniu dróg wyjazdowych przez Policję, zastępy udały się na miejsce szkolenia. Na miejscu szkolenia zabezpieczenie medyczne stanowił ZRM ze szpitala powiatowego w Zgorzelcu.

W ramach szkolenia przeprowadzono symulację działań ratowniczo gaśniczych, które miały miejsce w styczniu 2015 roku, które były również tematem ćwiczeń wojewódzkich TURÓW 2016 z 2-3.06.2016r.

Ratownicy OSP pod dowództwem funkcjonariuszy z KP PSP w Zgorzelcu wykonywali przydzielone im przez KDR-a zadania. Główne zadania to ewakuacja osób poszkodowanych z obiektu z wyznaczonych poziomów technologicznych oraz działania gaśnicze – podanie dwóch prądów wody na poziom 54m przez co najmniej 2 minuty.

Wszystkie zadania zostały zrealizowane, żaden strażak nie odniósł kontuzji. Po powrocie na punkt koncentracji w OSP Działoszyn odbyła się zbiórka oraz omówienie zadań.

Zdjęcia: Adam Wiliński

1000 uczestnik ścieżki edukacyjnej „OGNIK” w KP PSP Zgorzelec

W dniu 10.06.2016r. zgorzelecki „Ognik” gościł 1000 uczestnika ścieżki edukacyjnej. Grupą wśród której znalazł się 1000 uczestnik była klasa I ze Szkoły Podstawowej im. Marii Krasickiej w Węglińcu. Była to już 39 grupa, która złożyła wizytę w sali „OGNIK”, funkcjonującej przy Komendzie Powiatowej PSP w Zgorzelcu.

Zgorzelecki „Ognik” powstał jako pierwszy w województwie dolnośląskim. Uroczyste otwarcie sali powstałej w ramach „Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach Bezpieczna +”, miało miejsce w grudniu 2015r. Od tego czasu wizytę w sali edukacyjnej złożyło już 1011 osób, przede wszystkim z terenu powiatu zgorzeleckiego, lecz nie tylko, gdyż w zgorzeleckim Ogniku gościły również dzieci z Bolesławca oraz młodzież z Niemiec, Turcji i Portugalii wizytująca Komendę w Zgorzelcu w ramach europejskiego programu „Erasmus +”.

Celem programu jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zarówno w szkole jak i poza nią – w domu, na podwórku, na wakacjach, nad wodą….

Sala edukacyjna powstała dzięki dotacji celowej z budżetu państwa, wsparciu organów samorządowych oraz Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zgorzelcu, a także dzięki pracy i zaangażowaniu funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu, którzy sami przeprowadzili remont, zaaranżowali wystrój i przygotowali jej wyposażenie.

Ilość dzieci i młodzieży, które odwiedziły zgorzeleckiego „Ognika”, w podziale na gminy powiatu zgorzeleckiego przedstawia się następująco:

Lp.

Gmina

Inne

Miejska Zgorzelec

Wiejska Zgorzelec

Węgliniec

Zawidów

Sulików

Bogatynia

1

439

52

132

81

92

51

164

2

Razem: 1011 osób

Zdjęcia: Grzegorz Fleszar, Barbara Wojciechowska

Uroczystości „Dnia Strażaka 2016” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu

W dniu 22 maja 2016 roku w Zgorzelcu odbyły się uroczystości z okazji Dnia Strażaka 2016. Obchody rozpoczęły się o godz. 1100 uroczystą Mszą świętą, którą w intencji wszystkich strażaków i ich rodzin odprawił w kościele św. Bonifacego ks. Mieczysław Panońko – Kapelan Powiatowy Strażaków, ks. Marek Bonifatiuk- Wojewódzki Kapelan Prawosławny Strażaków Dolnego Śląska. Po Mszy św. strażacy oraz zaproszeni goście w asyście Orkiestry Dętej KWB Turów, pocztów sztandarowych oraz Kompanii Honorowej PSP, uroczyście przemaszerowali ulicami Zgorzelca na plac przy Komendzie Powiatowej PSP w Zgorzelcu.

Obchody Dnia Strażaka na zaproszenie mł. bryg. Wiesława Wypych – Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu oraz druha Jana Kolbucha - Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP uświetnili swoja obecnością: Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu bryg. Marek Kamiński, Starosta Zgorzelecki Pani Urszula Ciupak, Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Kazimierz Słabicki, Burmistrzowie i Wójtowie Miast i Gmin Powiatu Zgorzelec, przedstawiciele służb mundurowych, strażacy zawodowi, ochotnicy i emeryci pożarnictwa.

Uroczystą akademie rozpoczął Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu mł. bryg. Wiesław Wypych oraz Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP druha Jana Kolbuch. Następnie wręczono odznaki i medale, akty nadania wyższych stopni służbowych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu oraz druhów OSP.

Postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych zostali odznaczeni

BRĄZOWĄ ODZNAKĄ „ Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej"

  dh Jan Kolbuch
  st. str. Sergiusz CZAJKOWSKI
  sekc. Adam WOJCIECHOWSKI
  st. asp. Krzysztof RADWAN
  st. sekc. Przemysław MOCZKODAN
  st. sekc. Maciej MAJEWSKI

s. Stanisława
s. Jana
s. Władysława
s. Marka
s. Krzysztofa
s. Wojciecha

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP nr 180/24/2015 z dnia 19 listopada 2015r.

ZŁOTYM ZNAKIEM ZWIĄZKU odznaczony został

Druh Krzysztof PAŃKÓW

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP nr 202/27/2016 z dnia 21 kwietnia 2016r.

ZŁOTYM ZNAKIEM ZWIĄZKU odznaczony został

Druh Adam KIEŁBUS

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP nr 203/27/2016 z dnia 21 kwietnia 2016r.

MEDALEM HONOROWYM IM. BOLESŁAWA CHOMICZA odznaczony został

Druh Kazimierz TRACZYK

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP

ZŁOTYM MEDALEM „ Za Zasługi dla Pożarnictwa” nadanym po raz drugi odznaczony został

Druh Józef MESJASZ

BRĄZOWYM MEDALEM „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczona została

Pani Evelin BERGMANN

Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP we Wrocławiu

ZŁOTYM MEDALEM „ Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali

  Jerzy STROJNY
  Krzysztof GUDYKA
  Przemysław MOCZKODAN
  Łukasz GIRYN
  Zbigniew SZATKOWSKI

SREBRNYM MEDALEM „ Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali

  Zbigniew GAWURA
  Robert BŁAŻEJCZAK
  Mariusz JĘDRZEJCZAK
  Damian SZESTAK
  Adrian BEZNOSIK
  Bogdan BURBAN
  Krzysztof POGODA
  Paweł JÓZEFOWICZ
  Łukasz ANTONIAK
  Janusz BULANDA

BRĄZOWYM MEDALEM „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali

  st. kpt. Tomasz WYSKOK
  Paweł TRAWIŃSKI
  Wojciech JANIAK
  Robert DZIUBAK
  Arkadiusz JUNAK
  Łukasz JUNAK
  Paweł DEJA
  Zbigniew ZABAGŁO
  Artur GRADECKI

Uchwałą Prezydium Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Zgorzelcu

Medalem „NA STRAŻY” odznaczeni zostali

  kpt. Andrzej MAŃKOWSKI
  dh Grzegorz KOLBUCH

Rozkazem personalnym Nr 187/kadr/16 z dnia 28.04.2016 r. Minister Spraw Wewnętrznych nadał wyższy stopień służbowy

STARSZEGO KAPITANA

  kpt. Artura Czułajewskiego
  kpt. Roberta Kądzioła

s. Ludwika
s. Edwarda

Rozkazem Personalnym Nr 1/2016 z dnia 18.04.2016 r. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał wyższe stopnie służbowe:

ASPIRANTA SZTABOWEGO

  st.asp. Grzegorz BUCZKOWSKI

s. Grzegorza

STARSZEGO ASPIRANTA

  asp. Adam HAJDUK

s. Czesława

ASPIRANTA

  mł.asp. Grzegorza FLESZAR
  mł.asp. Rafała MESJASZ

s. Franciszka
s. Józefa

Rozkazem Personalnym Nr WK.123.6.1.2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu nadał wyższe stopnie służbowe

STARSZEGO OGNIOMISTRZA

  ogn. Mariusza LUDKIEWICZ

s. Stanisława

OGNIOMISTRZA

  mł.ogn. Marek ZAMORSKI
  mł.ogn. Zbigniew TYRANOWSKI
  mł.ogn. Krzysztof PAŃKÓW

s. Ludwika
s. Zdzisława
s. Józefa

MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA

  st.sekc. Przemysław MOCZKODAN
  st.sekc. Tomasz SZCZYGIEŁ
  st.sekc. Maciej MAJEWSKI
  st.sekc. Piotr KIEŁBOWICZ

s. Krzysztofa
s. Franciszka
s. Wojciecha
s. Franciszka

STARSZEGO SEKCYJNEGO

  sekc. Adam WOJCIECHOWSKI
  sekc. Wojciech PIECHOWICZ
  sekc. Grzegorz PAPROCKI
  sekc. Piotr KALETA
  sekc. Paweł FURMANOWICZ

s. Władysława
s. Mieczysława
s. Ryszarda
s. Józefa
s. Piotra

Rozkazem Personalnym PK.123.6.2016 z dnia 04 maja 2016 r. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu nadał stopień

STARSZEGO STRAŻAKA

  str. Dawid HUBAJ
  str. Adam TURKO

s. Bolesława
s. Tadeusza

Po akademii Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu mł. bryg. Wiesław Wypych zaprosił wszystkich na festyn strażacki, w którym można było podziwiać pokazy strażackich umiejętności, prezentację sprzętu oraz na poczęstunek.

Zdjęcia: Katarzyna Piechowicz

!!!!!! DZIEŃ STRAŻAKA 2016 !!!!!!!


!!!!!! UWAGA !!!!!!!

Z dniem 4 kwietnia 2016r. został uruchomiony nowy
numer alarmowy 984

Numer obejmuje terenem działania całe województow dolnośląskie a obsługiwany jest przez dyspozytorów/ratowników wodnych w Centrum Kordynacji Ratownictwa Wodnego z siedzibą we Wrocławiu. Numer działa 24 godziny na dobę przez 12 miesięcy w roku.

Na na numer alarmowy 984 należy zgłaszać wszelkie zdarzenia


Przełom zimy i wiosny to okres, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności stanowią doskonały materiał palny, co w połączeniu z działalnością ludzi skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów (największa liczba pożarów traw przypada na marzec i kwiecień). Za większość pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek. Niestety wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę, co spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne.

Pożary traw na nieużytkach, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków ratowniczych. Każda tego typu interwencja to poważny wydatek finansowy. Strażacy zaangażowani w gaszenie pożarów traw na łąkach i nieużytkach, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi związaną z wypalaniem traw, nie dojadą z pomocą na czas tam, gdzie będą bardzo potrzebni.


Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” w ZGORZELCU

30 marca na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. Organizatorem turnieju byli: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Zgorzelcu- dh Jan Kolbuch, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu - mł.bryg. Wiesław Wypych.

Na podstawie regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej jury eliminacji powiatowych w składzie:

 1. st. kpt. Hubert Jarosz
 2. mł. asp. Grzegorz Fleszar
 3. kpt. Artur Czułajewski
 4. st. kpt. Adam Wiliński
 5. dh Waldemar Błauciak

- Przewodniczący
- Sekretarz
- członek
- członek
- członek

po dokonaniu oceny prac pisemnych zakwalifikowano do finału niżej wymienionych uczestników eliminacji powiatowych:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)

1. Michał Kaczmarczyk

- SP w Trójcy

- 31 pkt.

2. Daria Szestak

- SP w Sulikowie

- 29 pkt.

3. Aleksandra Majocha

- SP w Trójcy

- 29 pkt.

II grupa wiekowa (gimnazja)

1. Karolina Nieścior   

- Gimnazjum w Jerzmankach

- 39 pkt.

2. Maksymilian Drgas

- Gimnazjum w Ruszowie

- 29 pkt.

3. Michał Tłuszcz

- Gimnazjum w Węglińcu

- 29 pkt.

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)

1. Michał Daniluk

- ZSZ w Bogatyni

- 28 pkt.

2. Radosław Sabat

- ZSZiL  w Zgorzelcu

- 25 pkt.

3. Weronika Ryś

- LO w Bogatyni

- 14 pkt.


W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)

1. Daria Szestak

- SP w Sulikowie

 

2. Aleksandra Majocha

- SP w Trójcy

 

3. Michał Kaczmarczyk

- SP w Trójcy

 

II grupa wiekowa (gimnazja)

1. Karolina Nieścior

- Gimnazjum w Jerzmankach

 

2. Maksymilian Drgas

- Gimnazjum w Ruszowie

 

3. Michał Tłuszcz

- Gimnazjum w Węglińcu

 

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)

1. Michał Daniluk

- ZSZ w Bogatyni

 

2. Radosław Sabat

- ZSZiL  w Zgorzelcu

 

3. Weronika Ryś

- LO w Bogatyni

 

Komitet Organizacyjny eliminacji powiatowych stwierdza, że na ogólną liczbę 7 gmin w powiecie, zorganizowano 17 eliminacji szczebla szkolnego. W turnieju powiatowym udział wzięło 35 uczestników, w tym:

 1. w grupie I
 2. w grupie II
 3. w grupie III

- 12
- 15
- 7

Forma pomocy ze strony głównych współorganizatorów:

- Komenda Powiatowa PSP w Zgorzelcu – techniczna organizacja turnieju

- Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zgorzelcu – organizacja turnieju


Instytucje wspierające finansowo przeprowadzenie Turnieju:

 • Spółka „Tani Opał” w Zgorzelcu,
 • Nadleśnictwo Ruszów,
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” w Zgorzelcu,
 • Rodzaj nagród, wyróżnień:

  tablet, urządzenie pamięci przenośnej, słuchawki, wielofunkcyjna mysz komputerowa, piłki, rakieta do tenisa ziemnego, deskorolka, plecak, upominki okolicznościowe, dyplomy,


  Uwagi i wnioski organizatorów i uczestników turnieju:

  Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem młodzieży we wszystkich kategoriach wiekowych. Młodzież wykazała się dobrym przygotowaniem i dużą wiedzą z zakresu tematycznego turnieju. Turniej na stałe wszedł do harmonogramu corocznych przedsięwzięć z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu, co przekłada się na jeszcze większe zainteresowanie uczestników oraz ich lepsze przygotowa

  Nagrody oraz dyplomy dla zwycięzców wręczyli Wicestarosta Zgorzelecki - Daniel Fryc, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu – st.kpt. Wojciech Cieleń, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Zgorzelcu- dh Jan Kolbuch.

  Zdjęcia: KP PSP w Zgorzelcu

  Mędzynarodowe spotkanie w KP PSP w Zgorzelcu

  W dniu 3 marca 2016r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu gościła grupę uczniów klas ponadgimnazjalnych z Portugali, Turcji, Niemiec oraz Polski, w ramach międzynarodowego programu „Erasmus+”, którego celem jest poznanie kultury oraz sposobu życia w poszczególnych krajach.

  Młodzież podczas wizyty w KP PSP w Zgorzelcu zapoznała się:

  - z tematami ogólnym dotyczącymi funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej – zarysem historycznym powstania formacji, obszarem i zakresem działania,

  - ze specyfiką pełnienia służby w PSP,

  - ze ścieżką edukacyjną „Ognik” powstała w ramach programu „Bezpieczna+”,

  Funkcjonariusze w ramach pokazu ćwiczenia bojowego zaprezentowali sprzęt będący na wyposażeniu JRG Zgorzelec, min. ubrania żaroochronne, chemoodporne ubrania gazoszczelne.

  Na koniec spotkania w ramach pokazu zastosowania sprzętu logistycznego, zapewniono wizytującej młodzieży posiłek.

  Zdjęcia: Alicja Dubiel, redakcja ZINFO oraz KP PSP w Zgorzelcu

   

  2007    2008     2009     2010     2011    2012     2013    2014    2015