2017


Spotkania w szkołach z terenu powiatu zgorzeleckiego w związku z konkursami kalendarzowymi PSP 2018

Zdjęcia: KP PSP w Zgorzelcu

Spotkane wigilijne w KP PSP w Zgorzelcu

W dniu 19.12.2017r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu miała miejsce uroczysta wigilia strażaków z powiatu zgorzeleckiego oraz uroczystość objęcia obowiązków Kapelana Powiatowego strażaków.

Wigilię rozpoczął od przywitania gości Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu bryg. mgr Wiesław Wypych.

Uroczystość była również okazją do nadania odznaczeń i stopni. Z okazji Święta Niepodległości Strażacy Komendy Powiatowej w Zgorzelcu zostali wyróżnieni nadaniem odznaczeń, awansami na wyższy stopień służbowy, awansem na wyższe stanowisko:

Postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2017r Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odznaczył:

mł. bryg. Tomasza Wyskok

Medalem Srebrnym za długoletnią służbę

Rozkazem Personalnym Nr 12/2017 z dnia 09.11.2017 r. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał wyższy stopnień służbowy w korpusie aspirantów:

STARSZEGO ASPIRANTA

asp. Dariusza Mularczyk

Rozkazem Personalnym Nr WK.123.17.1.2017 z dnia 7 listopada 2017 r. Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu nadał wyższe stopnie służbowe w korpusie podoficerów:

OGNIOMISTRZA

mł. ogn. Anyszkiewicz Adrian

Rozkazem Personalnym Nr WK.123.17.1.2017 z dnia 7 listopada 2017 r. Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu nadał wyższe stopnie służbowe w korpusie podoficerów:

STARSZEGO SEKCYJNEGO

sekc. Sidor Mirosław

sekc. Kasztelan Krystian

sekc. Majowski Kamil

sekc. Mesjasz Łukasz

SEKCYJNEGO

st. str. Turko Adam

sekc. Hubaj Dawid

Uroczystość objęcia obowiązków Kapelana Powiatowego strażaków.

W dniu 25.06.2017r ks. Mieczysław Panońko zakończył posługę Kapelana Powiatowego i przekazał insygnia kapelana na ręce Komendanta Powiatowego Insygnia Kapelańskie przechowywane były w zarządzie Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgorzelcu. Przy udziale ks. Marka Bonifatiuka - Dolnośląskiego Prawosławnego Kapelana Strażaków, asysty honorowej złożonej z dowódców JRG Bogatynia i Zgorzelec, druhów prezesów OSP, ks. Maciej Wesołowski uroczyście objął obowiązki Kapelana Powiatowego strażaków.

Po odczytaniu - aktu powołania na kapelana powiatowego dh Jan Kolbuch Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP przekazał insygnia kapelańskie na ręce Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu bryg. mgr Wiesław Wypych, który wręczy je nowo powołanemu kapelanowi przy udziale ks. Marka Bonifatiuka.

Po uroczystości służbowej nastąpiła część ekumeniczna oraz dzielenie się opłatkiem.

Opracował: mł. bryg. Hubert Jarosz
Zdjęcia: str. Arkadiusz Przystaś

Śmiertelne ofiary pożaru domu

W dniu 16.11. br. we wczesnych godzinach porannych (5.42), dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu odebrał od policjantów informację o pożarze w budynku jednorodzinnym. Kilka minut przed godziną szóstą, 10 strażaków dowodzonych przez zastępcę D-cy JRG PSP w Zgorzelcu, było już na miejscu zdarzenia. Wraz ze strażakami na miejsce dojechał zespół ratownictwa medycznego.

Jak ustalono na podstawie rozpoznania, drzwi do budynku są zamknięte, ale wewnątrz, w korytarzu panuje zadymienie. Ponieważ nikt nie otwierał drzwi, zapadła decyzja o ich wyważeniu. Kiedy strażacy weszli do środka, przede wszystkim ujrzeli, w pobliżu zamkniętego pieca CO, leżące na podłodze i palące się brykiety. W korytarzu stała także spalona doszczętnie lodówka, a właściwie tylko jej metalowa rama.

Do ugaszenia pożaru, sklasyfikowanego jako mały, wystarczyło podanie przez strażaków jednego prądu wody. Jednocześnie strażacy dokonali przeszukania pomieszczeń w celu ustalenia czy nie ma osób poszkodowanych. Niestety, jak się okazało, na parterze budynku, w łazience i w jednym z pokoi, było dwóch mężczyzn nie dających znaków życia. Strażacy natychmiast ich ewakuowali na zewnątrz. Przybyły wkrótce lekarz stwierdził zgon obu mężczyzn.

W trakcie tej akcji strażacy, w aparatach ochrony układu oddechowego, sprawdzili stężenie tlenku węgla w pomieszczeniach oraz przewietrzyli je aż do całkowitego usunięcia zadymienia.

Opracował: mł. bryg. Hubert Jarosz

Kampania Społeczna MSWiA promująca szacunek dla FLAGI RP i HYMNU RP

Przypadające 11 listopada Święto Niepodległości to dobry moment, by przypomnieć wszystkim o zasadach prezentowania barw narodowych i poprawnego wykonywania Hymnu RP – powiedział Mariusz Błaszczak minister spraw wewnętrznych i administracji.

MSWiA opracowało miniprzewodnik zawierający najważniejsze zasady dotyczące eksponowania polskiej flagi i bezbłędnego wykonywania Mazurka Dąbrowskiego

Publikacja wskazuje różnice między flagą a barwami narodowymi. Przypomina, że na fladze RP nie wolno umieszczać napisów i rysunków. Jest to dopuszczalne na barwach narodowych i o tym powinien wiedzieć każdy polski kibic. W miniprzewodniku są także opisane błędy popełniane najczęściej podczas śpiewania Hymnu RP. Dowiadujemy się m. in. dlaczego powinniśmy śpiewać Jeszcze Polska nie zginęła kiedy my żyjemy, a nie póki my żyjemy, jak ojciec mówi do Basi i co zrobimy… przez morze. Jest pełen tekst Mazurka Dąbrowskiego i nuty.

Biało-czerwone barwy i Mazurek Dąbrowskiego pomogły przetrwać czasy rozbiorów. Oznaczają dla nas dumę i wolność. Jesteśmy do nich mocno przywiązani. Flaga i hymn są z nami we wszystkich ważnych chwilach. Szanujmy je. – dodał minister Mariusz Błaszczak.

Miniprzewodnik jest streszczeniem dwóch poradników wydanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pt. „Biało-Czerwona” i „Hymn Polski”. Miniprzewodnik  i  poradniki w pełnej wersji są dostępne dla każdego do czytania i samodzielnego wydrukowania na www.mswia.gov.pl Cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród organizatorów imprez, samorządowców, chórzystów, uczniów i nauczycieli. Ze strony MSWiA pobrano je już blisko 100 tysięcy razy.

Link do poradnika „Biało-Czerwona” – http://www.mswia.gov.pl/download/1/30122/wyd2dodruku.pdf

Link do poradnika „Hymn Polski” – https://www.mswia.gov.pl/download/1/31097/broszuraHymnnowy.pdf

Link do spotu pt. „Biało-Czerwona, czyli jak czcić barwy narodowe” – https://youtu.be/LfDv3yi5IrM

Link do mini przewodnika do czytania – https://mswia.gov.pl/ftp/MINIPRZEWODNIK__MSWiA_DO_CZYTANIA.pdf

Źródło: Rzecznik MSWiA

WAŻNY SPRAWDZIAN ... ĆWICZENIA "POGRANICZE 2017"

W dniach 29-30 sierpnia br. miały miejsce krajowe ćwiczenia ratownicze „Pogranicze 2017”. Udział w ćwiczeniach wzięły 502 osoby w tym przedstawiciele innych służb, inspekcji 56 osób, 21 osób w grupie rozjemców, 25 osób - ratownicy z Kopalni Turów i Elektrowni Turów. Zgodnie z rozkazem komendanta głównego PSP, głównym celem tego przedsięwzięcia było ustalenie stopnia przygotowania sił i środków centralnego odwodu operacyjnego, do działań ratowniczych podczas zdarzeń związanych z zagrożeniami powodziowymi, a także zdarzeń wymagających udziału grup specjalistycznych. Zadania realizowało 279 strażaków, w tym czteroosobowa grupa ratowników wysokościowych (HZS) z Republiki Czech i licząca 22 osoby grupa z niemieckiej THW, wykonująca zadania poszukiwawczo – ratownicze. Udział w ćwiczeniu wzięli ponadto zespoły- Policji Wodnej, zespół ratownictwa medycznego OSP Starówka-Wrocław, ratownicy z Kopalni Turów i Elektrowni Turów, zespół ratownictwa medycznego Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ Zgorzelec. Nad bezpieczeństwem przemieszczających się pododdziałów czuwali funkcjonariusze KP Policji ze Zgorzelca oraz Straży Granicznej ze Zgorzelca.

W pracach powołanego sztabu ćwiczeń -zorganizowanego na bazie remizy OSP w Działoszynie dodatkowo uczestniczyli przedstawiciele zarządzania kryzysowego Starosty Zgorzeleckiego, Gminnych Centrów Zarządzania Kryzysowego z Bogatyni i Zgorzelca oraz Policji i Straży Granicznej, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej ze Zgorzelca, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Kopalni Węgla Brunatnego Turów, Elektrowni Turów.

W ćwiczeniach uczestniczyły jednostki z czterech województw – dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Ponadto w ćwiczeniach, udział wzięli także słuchacze Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, a także jednostki OSP z terenu powiatu zgorzeleckiego. Ważnym egzaminem, choćby z uwagi na znaczną liczbę uczestników, były ćwiczenia dla kompanii logistycznej „Lubań”, którą wsparła sekcja obozowiskowa poznańskiej Szkoły Aspirantów.

Łącznie w ćwiczeniach uczestniczyło 13 grup ratownictwa specjalistycznego, z czego trzy grupy z województwa lubuskiego, cztery grupy z Wielkopolski, cztery z terenu Dolnego Śląska i dwie z województwa zachodniopomorskiego. Specjalizacja powyższych grup: grupa ratownictwa wodno-nurkowego, wysokościowego, chemiczno – ekologicznego, ratownictwa technicznego i poszukiwawczo – ratownicza. Niewątpliwie ogromnym utrudnieniem dla ćwiczących ratowników, ale też kierownictwa ćwiczeń ,było to, że rozmaite zadania wykonywano równolegle w oddalonych od siebie miejscach, głównie na terenie zbiornika Niedów oraz Elektrowni Turów oraz bocznica kolejowa.

Ponadto ćwiczenia, prowadzono w systemie ciągłym, w dzień i w nocy, łącznie przez 36 godzin. Należy podkreślić, że organizatorzy tych krajowych ćwiczeń postawili przed ich uczestnikami wysokie wymagania. Ratownicy musieli bowiem wykazać się nie tylko profesjonalizmem, ale też odpornością na stres i zmęczenie. Wszystko to wymagało ogromnego zaangażowania, kondycji fizycznej i doskonałej koordynacji. Odpowiadał za to kierujący działaniami ratowniczymi zastępca komendanta wojewódzkiego dolnośląskiej PSP bryg. Piotr Grzyb, który powołał sztab wspierający jego działania.

Wśród wykonywanych zadań na 11 zainscenizowanych punktach, najwięcej, bo aż sześć, wymagało udziału grup wodno – nurkowych. Były to także najczęściej akcje wymagające współdziałania poszczególnych grup. Dla przykładu w jednym z epizodów zainscenizowano wypadek, w wyniku którego do wody wpadł samochód z pięcioma pasażerami. Przede wszystkim więc do wody musieli wejść nurkowie, następnie konieczna była ewakuacja poszkodowanych połączona z udzieleniem kwalifikowanej pierwszej pomocy. Podnoszono także przewróconą na wodzie żaglówkę, co wiązało się z ratowaniem płynących nią osób.

Przed dużym wyzwaniem stanęli też ratownicy współdziałających z sobą grup poszukiwawczo –ratowniczej, chemiczno-ekologicznej, ratownictwa technicznego i wysokościowego. Ci wszyscy ratownicy brali udział w mocno rozbudowanym epizodzie polegającym na tym, że w bloku energetycznym elektrowni nastąpił wybuch. Konieczne było więc prowadzenie działań szeroko zakrojonych i o zróżnicowanym charakterze.

Ponadto ratownicy grupy wysokościowej m.in. ewakuowali poszkodowanych z chłodni kominowej w Elektrowni Turów. Ewakuowano także osoby z zapory zbiornika Niedów. Chemicy likwidowali skutki rozszczelnienia stojącej na bocznicy kolejowej cysterny z kwasem solnym.

Przebieg ćwiczeń obserwowali Senator Rafał Ślusarz, Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Kazimierz Janik, Agnieszka Sokołowska- Dyrektor Wydziału Obronności i Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego, gen.bryg. SG Wojciech Skowronek Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, podinsp. Jan Doroszczak Komendant Powiatowy Policji w Zgorzelcu, ppłk Andrzej Łuka Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bolesławcu, Leszek Sondaj – Dyrektor Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów, Piotr Frąszczak Dyrektor Oddziału Elektrownia Turów, przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu.

Ćwiczenia obserwowane i oceniane były przez przedstawicieli KG PSP pracujący w zespole rozjemców oraz Dyrektora Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności st. bryg. Włodzimierza Błaszczyńskiego.

Równolegle z prowadzonymi krajowymi ćwiczeniami „Pogranicze 2017”, odbył się panel ekspertów w ramach polsko – czeskiego projektu „Bezpieczne Pogranicze”. Celem tego projektu jest podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania wspólnych działań ratowniczych. W panelu ekspertów wzięło udział 22 osoby.

W toku obrad poświęconych współpracy, ze szczególny uwzględnieniem długotrwałych akcji ratowniczych, pokazano poświęcone tym zagadnieniom dwie prezentacje. Jedną z nich przedstawił komendant dolnośląskiej KW PSP st. bryg. Adam Konieczny, a drugą reprezentujący kraj liberecki Jiri Kovalsky. Problematyka długotrwałych akcji została także podjęta w wystąpieniu komendanta zgorzeleckiej KP PSP bryg. Wiesława Wypych, który omówił szczegółowo działania kompanii logistycznej, zabezpieczającej działania ratownicze.

Zdjęcia: KP PSP w Zgorzelcu

KRAJOWE ĆWICZENIA RATOWNICZE POGRANICZE 2017

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu bryg. Wiesław Wypych informuje Państwa, że w dniach 29-30.08.2017r. na terenie powiatu zgorzeleckiego odbędą się Krajowe Ćwiczenia Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Teren ćwiczeń obejmuje gminy Zgorzelec, Bogatynia i Sulików.

W ćwiczeniach udział bierze Centralny Odwód Operacyjny Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w ilości ponad 300 strażaków - ratowników z województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego oraz dolnośląskiego.

Od dnia 27.08.2017r. rozpoczną się przygotowania pozoracji do ćwiczeń, a zakres ćwiczeń obejmuje : działania specjalistycznych grup ratownictwa chemicznego, wodnego, wysokościowego, poszukiwawczo-ratowniczego, w tym działania związane z ewakuacją ludzi. W związku z powyższym planowany jest wzmożony ruch pojazdów pożarniczych w miejscowościach Łagów, Niedów, Ręczyn, Radomierzyce, Bogatynia-Trzciniec. Z uwagi na gabarytowe wymiary pojazdów pożarniczych poruszających się w kolumnach, prosimy mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz w miarę możliwości o ograniczenie poruszania się samochodami osobowymi w dniach od 29.08.2017r od godz. 6.00 do dnia 30.08.2017r. do godz. 18.00.

Prosimy również o dostosowanie się do poleceń funkcjonariuszy kierujących ruchem drogowym.

Za niedogodności przepraszamy.


„Kręci mnie bezpieczeństwo na wodą” - od teorii do praktyki……

Jak niewiele potrzeba aby od zajęć teoretycznych i ćwiczeń, przejść do działań ratowniczych przekonali się w dniu 19 lipca br. zgorzeleccy strażacy. W ramach kampanii społecznej poświęconej bezpieczeństwu osób przebywających nad wodą „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, objętej patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pana Mariusza Błaszczaka, zgorzeleccy strażacy zorganizowali pogadankę oraz pokazy ratownicze dla harcerzy przebywających na obozie żeglarskim, na stanicy żeglarskiej Klubu Sportowego Turów, nad zalewem Witka. W ramach akcji strażacy przeprowadzili prelekcję na temat bezpiecznego wypoczynku oraz zorganizowali pokaz podjęcia osoby poszkodowanej z wody. Harcerze przebywający na obozie mogli przećwiczyć rzuty linkami ratowniczymi oraz zapoznać się ze sprzętem, jakim dysponuje Komenda Powiatowa PSP w Zgorzelcu. Zajęcia szkoleniowe zostały jednak przerwane koniecznością wyjazdu do akcji ratowniczej. W położonej niedaleko od Przystani Żeglarskiej miejscowości Spytków, pracownik spółki wodnej przeprowadzający koszenie trawy wzdłuż linii brzegowej zbiornika Witka, utknął na podmokłym terenie, zanurzając się do pasa w błocie. Akcja ratunkowa przeprowadzona przez towarzyszących mu pracowników okazała się nieskuteczna – nie dość że nie byli oni w stanie wyciągnąć kolegi, to ten jeszcze głębiej grzązł w podmokłym terenie. Strażacy wezwani na ratunek pod dowództwem Zastępcy Dowódcy JRG Zgorzelec, kpt. Andrzeja Mańkowskiego, przybyli niemal natychmiast od wezwania. Zabezpieczono mężczyznę przed dalszym pogrążaniem się w podmokłym terenie, poprzez ustabilizowanie gruntu za pomocą drewnianych pali i podpięcie linki ratowniczej. Następnie przystąpiono do ręcznego wybierania błota wokół mężczyzny, celem uwolnienia jego nóg. Akcja uwalniania mężczyzny trwała ponad godzinę – po odkopaniu jednej nogi poszkodowanego możliwe już było jego wyciągnięcie i ewakuacja na stabilny teren. Tam mężczyznę przejął zespół ratownictwa medycznego, udzielając niezbędnej pomocy. Na zakończenie działań strażacy przenieśli poszkodowanego do karetki pogotowia, znajdującej się ok. 300m od miejsca zdarzenia.

I w ten sposób do katalogu zagrożeń omawianych w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, dopisaliśmy kolejny element – zagrożenia i skutki wynikające z poruszania się na podmokłym terenie….

Tekst: mł. kpt. Grzegorz Fleszar
Zdjęcia: sekc. Kamil Majowski

Wypadek na autostradzie A-4

W dniu 10.07.2017 o godzinie 1:35 do SK KP PSP W Zgorzelcu wpłynęło zgłoszenie o wypadku do którego doszło na Autostradzie A4 na pasie prowadzącym w kierunku granicy Polsko- Niemieckiej. Z nieustalonych przyczyn kierujący samochodem ciężarowym marki MAN uderzył w tył cysterny oczekującej na kontrole graniczną, po czym cysterna uderzyła w dwa poprzedzające ją samochody ciężarowe. W wyniku tego zdarzenia śmierć na miejscu poniósł kierowca Mana, a ranny został kierowca cysterny. W działaniach ratowniczych brało udział 10 zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej w tym ciężki, specjalistyczny samochód ratownictwa technicznego, z JRG Bolesławiec, 36 ratowników, dwa zespoły pogotowia ratunkowego, policja oraz prokurator. Autostrada A4 zablokowana była przez ponad 13 godzin.

Zdjęcia: st. kpt. Adam Wiliński, kpt. Andrzej Mańkowski,

Poradnik „Hymn Polski” czyli jak śpiewać z szacunkiem i bez błędów

Najnowsza publikacja MSWiA dotycząca symboli narodowych zatytułowana „Hymn Polski” powstała z myślą o wszystkich, którzy chcą śpiewać nasz hymn z szacunkiem. Jej autorami są Przemysław Rey – dyrektor Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie i Małgorzata Gańska – kustosz tego Muzeum. Ta bogato ilustrowana książeczka zawiera informacje, które pomogą zrozumieć znaczenie słów Mazurka Dąbrowskiego i poznać jego historię. W poradniku znajdują się także zapis nutowy oraz wskazówki dotyczące zachowania podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu.

Jeden z rozdziałów jest poświęcony najczęściej popełnianym błędom. Już w XIX wieku w tekst pierwszej zwrotki wkradł się błąd zaczęto śpiewać “póki” zamiast “kiedy my żyjemy”. W drugiej zwrotce Pieśni Legionów, w hymnie jest to zwrotka trzecia, Józef Wybicki błędnie zapisał nazwisko “Czarnecki”, poprawnie brzmi ono “Czarniecki”. Kolejnym błędem jest śpiewanie w trzeciej zwrotce poświęconej hetmanowi Stefanowi Czarnieckiemu “wrócił się/ rzucił się/” “rzucim się przez morze”. W poprawnej wersji naszego hymnu ten wers brzmi: “wrócim się przez morze”. W ostatniej zwrotce bardzo często błędnie śpiewane są dwa pierwsze wersy naszego hymnu. Wiele osób śpiewa: “Mówił ojciec do swej Basi cały zapłakany”, zamiast: “Już tam ojciec do swej Basi mówi zapłakany”.

Link do "Hymn Polski": tutaj

Informacja ze strony: www.straz.wroclaw.pl

!!!!! UWAGA !!!!!

Białystok

Koleżanki i Koledzy! Straciliśmy podczas służby w Białymstoku dwóch odważnych strażaków. Osierocili oni dwójkę małych dzieci. Fundacja Dorastaj z Nami prowadzi zbiórkę na rzecz ich rodzin. Darowiznę można przekazać poprzez stronę internetową Fundacji lub bezpośrednio wpłacając na konto nr: 29 1030 1508 0000 0008 1545 4006 z dopiskiem „Białystok”. Dziękujemy za każdą wpłatę.

Link do strony akcji: tutaj


Szkolenie na węźle kolejowym w Węglińcu

W dniu 31 maja 2017r. na węźle kolejowym Węgliniec zostało przeprowadzone szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego związanego z przemieszczaniem wielkogabarytowych obiektów. Uczestnicy szkolenia mieli okazję zapoznać się z procedurami działania pociągu ratowniczego podczas praktycznego podnoszenia zabytkowej lokomotywy wraz z dźwigiem pomiędzy dwoma torami. W szkoleniu wzięli udział: funkcjonariusz KP PSP w Bolesławcu i KP PSP w Zgorzelcu, OSP Węgliniec, OSP Czerwona Woda, OSP Stary Węgliniec, OSP Jagodzin, OSP Sieniawka, OSP Trójca oraz władze samorządowe Gminy i Miasta Węgliniec.


Wybuch w garażu

31 maja 2017r. o godz. 8.17 do SK KP PSP w Zgorzelcu wpłynęło zgłoszenie o pożarze zaistniałym w Zgorzelcu przy ul. Prusa. W trakcie prowadzonych prac (cięcie metalowej beczki za pomocą szlifierki kątowej) w jednym z garaży doszło do wybuchu oraz pożaru części wyposażenia oraz samochodu znajdującego się w pomieszczeniu. W wyniku wybuchu poszkodowany został mężczyzna, któremu została udzielona pomoc z zakresu KPP. W działaniach wzięły udział 3 zastępy – 9 ratowników z JRG Zgorzelec.

Zdjęcia: Michał Zarębski

Uroczystości „Dnia Strażaka 2017” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu

W dniu 21 maja 2017 roku w Zgorzelcu odbyły się uroczystości z okazji Dnia Strażaka, Dni Ochrony Przeciwpożarowej oraz 25-lecia Państwowej Straży Pożarnej.

Obchody Dnia Strażaka rozpoczęły się o godz. 11.00 uroczystą Mszą świętą, którą w intencji wszystkich strażaków i ich rodzin odprawił w kościele św. Bonifacego ksiądz dziekan Maciej Wesołowski. Po Mszy św. strażacy oraz zaproszeni goście w asyście Orkiestry Dętej KWB Turów, pocztów sztandarowych oraz Kompanii Honorowej PSP, uroczyście przemaszerowali ulicami Zgorzelca na plac przy Komendzie Powiatowej PSP w Zgorzelcu.

Obchody Dnia Strażaka na zaproszenie bryg. Wiesława Wypych – Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu oraz druha Jana Kolbucha - Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP uświetnili swoją obecnością: st. bryg. mgr inż. Adam Konieczny - Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP we Wrocławiu, Kazimierz Janik – Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Urszula Ciupak – Starosta Zgorzelecki, Mariusz Wieczorek – Wicestarosta Zgorzelecki, , Leszek Sondaj – Dyrektor Oddziału PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów, Kazimierz Słabicki – Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP we Wrocławiu, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zgorzelcu, przedstawiciele Elektrowni Turów, przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu, przedstawiciele służb mundurowych, strażacy zawodowi, ochotnicy i emeryci pożarnictwa.

Uroczystą akademię rozpoczął Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu bryg. Wiesław Wypych.

Następnie wręczono odznaczenia i medale, akty nadania wyższych stopni służbowych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu oraz druhów OSP.

Postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych zostali odznaczeni

SREBRNĄ ODZNAKĄ „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” odznaczony został

mł. bryg. JAROSZ Hubert

Odznaczenie zostało wręczone podczas wojewódzkich obchodów dnia strażaka, we Wrocławiu, w dniu 13 maja br.

Postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych

BRĄZOWĄ ODZNAKĄ „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” zostali odznaczeni:

st. kpt. WILIŃSKI Adam
dh PTAK Franciszek
dh LEPAROWSKI Ryszard
dh OSSOWSKI Roman
dh PAPLA Jarosław

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie

ZŁOTYM ZNAKIEM ZWIĄZKUodznaczony został:

dh CZYŻEWSKI Edward

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie

MEDALEM HONOROWYM IM. BOLESŁAWA CHOMICZA odznaczony został:

dh MOCZYDŁOWSKI Marian

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP we Wrocławiu

ZŁOTYM MEDALEM „ Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali:

dh Waldemar Błauciak
dh Grzegorz Kolbuch
dh Tomasz Tłuszcz
dh Marcin Czarny
dh Jan Józefowicz
dh Przemysław Moczkodan
dh Łukasz Giryn

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP we Wrocławiu

SREBRNYM MEDALEM „ Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali:

dh Marek Biliński
dh Arkadiusz Ferenc
dh Stanisław Kasza
dh Jarosław Fusy
dh Dominik Szydlarski
dh Adrian Beznosik
dh Krzysztof Pogoda
dh Paweł Józefowicz

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP we Wrocławiu

BRĄZOWYM MEDALEM „ Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali:

dh Patryk Sobczak
dh Łukasz Mesjasz
dh Aneta Dobrzańska
dh Łukasz Kocot
dh Piotr Gonera
dh Adrian Moździerz
dh Wojciech Grocholski
dh Sebastian Podhalski
dh Sławomir Rutkowski
dh Kamil Majowski
dh Arkadiusz Junak
dh Łukasz Junak
dh Paweł Trawiński
dh Wojciech Janiak

Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał

Odznakę Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego

dh Januszowi Droś

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zgorzelcu

Medalem „NA STRAŻY” odznaczeni zostali:

st. kpt. Adam Wiliński
asp. Konrad Leszczyński
dh Janusz Droś

Rozkazem personalnym Nr 134/kadr/17 z dnia 28.04.2017 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał wyższy stopień służbowy

BRYGADIERA

mł. bryg. Wiesławowi Wypych s. Mariana

Rozkazem personalnym Nr 134/kadr/17 z dnia 28.04.2017 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał wyższy stopień służbowy

MŁODSZEGO BRYGADIERA

st. kpt. Tomaszowi Wyskok s. Ryszarda

Rozkazem personalnym Nr 135/kadr/17 z dnia 28.04.2017 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał wyższy stopień służbowy

MŁODSZEGO BRYGADIERA

st. kpt. Hubertowi Jarosz s. Waldemara

Awanse zostało wręczone podczas wojewódzkich obchodów dnia strażaka, we Wrocławiu, w dniu 13 maja br.

Rozkazem personalnym Nr 140/kadr/17 z dnia 28.04.2017 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał wyższy stopień służbowy

MŁODSZEGO KAPITANA

asp. Grzegorza Fleszar s. Franciszka

Awans został wręczony podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka, w dniu 6 maja 2017r. w Warszawie.

Awanse zostało wręczone podczas wojewódzkich obchodów dnia strażaka, we Wrocławiu, w dniu 13 maja br.

Rozkazem Personalnym Nr 2/2017 z dnia 19.04.2017 r. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał wyższe stopnie służbowe w korpusie aspirantów:

STARSZEGO ASPIRANTA

asp. Piotra Telingo s. Antoniego

ASPIRANTA

  mł.asp. Andrzeja FINK
  mł.asp. Arkadiusza Drewieckiego
  mł.asp. Konrada Leszczyńskiego

s. Bolesława
s. Mariana
s. Henryka

Rozkazem Personalnym Nr WK.123.14.1.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu nadał wyższe stopnie służbowe w korpusie podoficerów:

MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA

  st. sekc. Łukasz CELAK
  st. sekc. Batłomiej JABŁOŃSKI
  st. sekc. Krzysztof KĘDZIERSKI
  st. sekc. Daniel KONIECZNY
  st. sekc. Dawid LEWANDOWSKI
  st. sekc. Marek OLEKSIEWICZ
  st. sekc. Paweł PROĆ
  st. sekc. Sławomir RUTKOWSKI
  st. sekc. Grzegorz WAJDA

s. Janusza
s. Kazimierza
s. Mieczysława
s. Jerzego
s. Ryszarda
s. Waldemara
s. Mieczysława
s. Antoniego
s. Józefa

STARSZEGO SEKCYJNEGO

  sekc. Sławomir CYGANIK
  sekc. Łukasz KUSIAK
  sekc. Adam ŁUSZCZYK
  sekc. Grzegorz MACIASZEK
  sekc. Krzysztof MŚCICHOWSKI
  sekc. Marcin STRACH
  sekc. Dariusz SZCZYGIEŁ
  sekc. Damian SZESTAK

s. Jana
s. Krzysztofa
s. Adama
s. Adama
s. Bogdana
s. Waldemara
s. Franciszka
s. Mirosława

SEKCYJNEGO

  st. str. Przemysław FERENC

s. Czesława

STARSZEGO STRAŻAKA

  str. Michał STANOWSKI

s. Józefa

Minutą ciszy uczczono strażaków, którzy odeszli na wieczną służbę.

Dzień Strażaka był okazją do przekazania podziękowań. Głos zabrali między innymi, Starosta Zgorzelecki Urszula Ciupak, Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Adam Konieczny oraz Komendant Powiatowy PSP bryg. Wiesław Wypych.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu jest systematycznie wspierana przez Samorząd Powiatowy oraz Samorządy Gminne w formie doposażenia w sprzęt ratowniczy. Za powyższe wsparcie Komendant Powiatowy PSP przekazał upominki darczyńcom.

Uroczystości Dnia Strażaka zakończyły się pokazami umiejętności strażaków Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu, prezentacją sprzętu i wyposażenia Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu, Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu zgorzeleckiego.

Licznie przybyli mieszkańcy Zgorzelca mogli spróbować strażackiej grochówki oraz kiełbaski z grilla.

Galeria
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
Rozszczelnienie cysterny z gazem

20 maja 2017 r. o godzinie 10.20 zgłoszono do SK KP PSP w Zgorzelcu miejscowe zagrożenie w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej 27. Podczas rozładunku gazu propan-butan w skrzynce z armaturą pompową rozszczelnieniu uległo łączenie na kolanku rury spustowej w wyniku czego doszło do emisji gazu. Na miejscu zdarzenia Kierujący Działaniami Ratowniczymi z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Zgorzelec stwierdził, że na stacji paliw na stanowisku do roztankowywania stoi ciągnik z naczepą-cysterną do przewozu gazu. Kierowca pojazdu poinformował, że w cysternie znajduje się około 30 metrów sześciennych gazu propan-butan.

Emisja gazu mogła spowodować zagrożenie dla osób przebywających na stacji paliw, parkingu marketu Kaufland oraz korzystających z ulic Poniatowskiego i Armii Krajowej. Ratownicy zabezpieczyli miejsce prowadzonych działań i wyznaczyli strefę zagrożenia, zabezpieczono studzienki znajdujące się pod cysterną, wstrzymano ruch na przylegających ulicach, ewakuowano pracownika stacji paliw oraz odłączono stację od zasilania w energię elektryczną. Zadysponowano Specjalistyczną Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego PSP z Legnicy.

Ratownicy z JRG Zgorzelec ze względu na brak możliwości wyeliminowania emisji gazu poprzez zamknięcie zaworów przy użyciu narzędzi nieiskrzących zabezpieczyli miejsce wycieku wilgotnymi bandażami elastycznymi co spowodowało powstanie „lodowego czopa”, który znacząco ograniczył wyciek gazu z cysterny. Działania te spowodowały zmniejszenie stężenie gazu poniżej dolnej granicy wybuchowości. Jednak w celu eliminacji zagrożenia konieczne było przepompowanie gazu do sprawnej cysterny. Po przybyciu na miejsce zdarzenia SGR CHEM-EKO przystąpiono do realizacji zadań pomiaru i monitorowania strefy zagrożenia. Prowadzono stały monitoring stężenia gazu w powietrzu. Prewencyjnie na czas przepompowywania wyznaczono strefę 100m oraz zabezpieczono pozostałe studzienki kanalizacyjne znajdujące się na terenie parkingu.

Ze względu na to, że awaria miała miejsce na instalacji spustowej gazu, właściciel firmy przewozowej musiał zapewnić dodatkową cysternę do niestandardowego przepompowania gazu. Cała operacja przepompowywania trwała 14 godzin a całkowity czas interwencji ponad 24 godziny, łącznie w działaniach brało udział 47 ratowników PSP o OSP i 9 samochodów.

Zdjęcia: KP PSP w Zgorzelcu

Zaproszenie na obchody Dnia Strażaka 2017

w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu


Życzenia Ministra Mariusza Błaszczaka

z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka

Wszystkim Wam, strażakom życzę bezpiecznej służby i z szacunkiem dziękuję za każdy dzień – zwrócił się minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak do strażaków z okazji przypadającego 4 maja Międzynarodowego Dnia Strażaka.

Uroczyste obchody w dniu św. Floriana, patrona wszystkich strażaków mają długą historię. Święty stał się ich orędownikiem po pożarze na krakowskim Kleparzu w 1528 roku, gdzie znajdowały się jego relikwie. Ogień zajął wtedy okoliczne budynki, ocalając w znacznej mierze kościół św. Floriana. Od tego czasu męczennik jest patronem walki z pożarami.

W Państwowej Straży Pożarnej pełni służbę 29 851 strażaków.

W 2016 roku jednostki PSP interweniowały łącznie 446 760 razy. Gasiły 126 204 pożary i uczestniczyły w 288 390 interwencjach związanych z miejscowymi zagrożeniami takimi jak wypadki drogowe, wichury, opady deszczu, itp.

Strażaków zawodowych wspierają strażacy ochotnicy. Oni również świętują 4 maja.

Tekst pochodzi ze strony: www.mswia.gov.pl

Uroczyste podniesienie flagi przez strażaków w KP PSP w Zgorzelcu

2 maja 2017 roku o godzinie 11.00 przed budynkiem Komendy Powiatowej Państwowej Strazy Pożarnej w Zgorzelcu oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bogatyni odbyło się uroczyste podniesienie flagi państwowej z okazji Narodowego Święta Flagi.List z życzeniami Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego

z okazji Dnia Strażaka

Cały list do przeczytania: tutaj

Film z życzeniami do pobrania: tutaj


UWAGA

Wyniki końcowe naboru do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu

Więcej informacji: tutaj


UWAGA

Wyniki I części II etapu naboru do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu

Więcej informacji: tutaj


UWAGA

Wyniki I etapu naboru do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu

Więcej informacji: tutaj


Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” w ZGORZELCU

30 marca na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. Organizatorem turnieju byli: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Zgorzelcu- dh Jan Kolbuch, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu - mł.bryg. Wiesław Wypych.

Na podstawie regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej jury eliminacji powiatowych w składzie:

 1. st. kpt. Hubert Jarosz
 2. asp. Grzegorz Fleszar
 3. st. kpt. Tomasz Wyskok
 4. dh Waldemar Błauciak

- Przewodniczący
- Sekretarz
- członek
- członek

po dokonaniu oceny prac pisemnych zakwalifikowano do finału niżej wymienionych uczestników eliminacji powiatowych:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)

1. Jan Kutrowski

- SP z Czerwonej Wody

- 36 pkt.

2. Michał Grabowski

- SP z Czerwonej Wody

- 36 pkt.

3. Igor Gontarek

- SP nr 3 w Bogatyni

- 29 pkt.

II grupa wiekowa (gimnazja)

1. Maksymilian Drags 

- Gimnazjum w Ruszowie

- 41 pkt.

2. Grzegorz Maliński

- Gimnazjum w Ruszowie

- 32 pkt.

3. Aleksandra Majocha

- Gimnazjum w Jerzmanka

- 27 pkt.

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)

1. Michał Daniluk

- ZSZ w Bogatyni

- 35 pkt.

2. Radosław Sabat

- ZSZiL  w Zgorzelcu

- 35 pkt.

3. Karolina Nieścior

- ZSP w Zgorzelcu

- 35 pkt.

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)

1. Jan Kutrowski

- SP w Czerwonej Wodzie

 

2. Michał Grabowski

- SP w Czerwonej Wodzie

 

3. Igor Gontarek

- SP nr 3 w Bogatyni

 

II grupa wiekowa (gimnazja)

1. Maksymilian Drags

- Gimnazjum w Ruszowie

 

2. Aleksandra Majocha

- Gimnazjum w Jerzmankach

 

3. Grzegorz Maliński

- Gimnazjum w Ruszowie

 

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)

1. Michał Daniluk

- ZSZ w Bogatyni

 

2. Radosław Sabat

- ZSZiL  w Zgorzelcu

 

3. Karolina Nieścior

- ZSP w Zgorzelcu

 

Komitet Organizacyjny eliminacji powiatowych stwierdza, że na ogólną liczbę 7 gmin w powiecie, zorganizowano 18 eliminacji szczebla szkolnego. W turnieju powiatowym udział wzięło 40 uczestników, w tym:

 1. w grupie I
 2. w grupie II
 3. w grupie III

- 16
- 12
- 12

Forma pomocy ze strony głównych współorganizatorów:

- Komenda Powiatowa PSP w Zgorzelcu – techniczna organizacja turnieju

- Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zgorzelcu – organizacja turnieju

- Instytucje wspierające finansowo przeprowadzenie Turnieju:

 • Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu,
 • Nadleśnictwo Ruszów,
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” w Zgorzelcu,
 • FUH "Płomień",
 • FUH "Jupiter".
 • Rodzaj nagród, wyróżnień:

  tablet, urządzenie pamięci przenośnej, słuchawki, piłka, zestaw do badmintona, plecak, bony upominkowe, dyplomy, maskotki „Żarki”.

  Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem młodzieży we wszystkich kategoriach wiekowych. Młodzież wykazała się dobrym przygotowaniem i dużą wiedzą z zakresu tematycznego turnieju.

  Podczas przerwy uczestnikom przygotowano profesjonalny pokaz z zakresu zagrożeń wynikających z pożarów olei jadalnych oraz sposoby ich gaszenia.

  Turniej powinien wejść na stałe w harmonogram corocznych przedsięwzięć z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu, co powinno się przełożyć na jeszcze większe zainteresowanie uczestników oraz ich jeszcze lepsze przygotowanie.

  Podczas przerwy uczestnikom przygotowano profesjonalny pokaz z zakresu zagrożeń wynikających z pożarów olei jadalnych oraz sposoby ich gaszenia.

  Turniej powinien wejść na stałe w harmonogram corocznych przedsięwzięć z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu, co powinno się przełożyć na jeszcze większe zainteresowanie uczestników oraz ich jeszcze lepsze przygotowanie.

  Nagrody oraz dyplomy dla zwycięzców wręczyli Wicestarosta Zgorzelecki - Mariusz Wieczorek, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu – mł.bryg. Wiesław Wypych, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Zgorzelcu- dh Jan Kolbuch.

  Zdjęcia: KP PSP w Zgorzelcu

  „spoKREWnieni służbą”

  W dniach 28 i 29 marca 2017 r. funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pozarnej w Zgorzelcu, wspólnie ze strażakami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu zgorzeleckiego włączyli się do akcji „spoKREWnieni służbą”.

  Honorowe oddawanie krwi jest przeznaczone dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz osobom chorym, w ramach akcji na cześć żołnierzy zbrojnego podziemia antykomunistycznego.

  Akcja prowadzona jest pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka mającą na celu oddanie hołdu „Żołnierzom Wyklętym”.

  Po pozytywnej weryfikacji zdrowotnej udało się pobrać krew od 22 osób - w mobilnym punkcie poboru krwi, zbierając w ten sposób 11 litrów jakże cennego płynu.

  Wszystkim organizatorom jak i uczestnikom tej honorowej akcji składamy serdeczne podziękowania.

  Zdjęcia: KP PSP w Zgorzelcu

  STOP pożarom traw

  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu informuje, że rozpoczęła się kampania informacyjna „STOP pożarom traw”. Kampania ma przede wszystkim edukować i uświadamiać, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale również prawnie zabronione.


  Pożary nieużytków rolnych na terenie powiatu zgorzeleckiego

  od 01.01.2017 do 21.03.2017r.:

  Pod wskazanymi poniżej adresami znajdują się informacje o zagrożeniach spowodowanych pożarami nieużytkowanych powierzchni rolniczych, plakaty, ulotki, opracowane w formatach gotowych do wydrukowania i rozwieszenia.

  Start kampanii: tutaj

  Strona poświęcona kampanii: tutaj

  FanPage Kampanii: tutaj

  APEL

  Temat pożarów nieużytkowanych powierzchni rolniczych i suchych traw powraca, zgodnie więc z rekomendacjami Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu apeluje:

  „ZAPRZESTAŃMY WYPALANIA TRAW”

  Wypalanie traw to problem, z którym strażacy zmagają się co roku. Choć rośnie świadomość społeczna w tej kwestii, to jednak nadal są ludzie, którzy myślą, że wypalanie traw użyźnia ziemię. Co roku strażacy mają do czynienia z tysiącami tego typu zdarzeń. W całym 2016 r. odnotowano ponad 126 tys. pożarów, wśród nich było 36 tys. pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. To prawie 30 proc. wszystkich pożarów w Polsce. Pożary traw są niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi. Zagrażają lasom, domom i zabudowaniom gospodarczym, bezpowrotnie niszczą faunę i florę. W ubiegłym roku w wyniku pożarów traw zginęło 6 osób, a 81 zostało rannych. Łącznie spłonęło ponad 12 tys. ha łąk i nieużytków rolnych. Prędkość rozprzestrzeniania się pożaru może wynosić ponad 20 km/h a szybki bieg poniżej 19 km/h. W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. W przypadku dużej prędkości wiatru i nagłej zmiany kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy oraz zabudowania, ginie flora i fauna. W 2016 r. podczas akcji ratowniczych związanych z gaszeniem pożarów traw zużyto 67 mln litrów wody, co odpowiada pojemności 18 basenów olimpijskich.– Takie akcje angażują również znaczną liczbę strażaków. Może się niestety zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi związaną z wypalaniem traw, ratownicy nie dojadą na czas tam, gdzie są bardziej potrzebni. Tam, gdzie bezpośrednio zagrożone będzie życie ludzkie. Pamiętajmy, że 90 proc. pożarów traw jest spowodowanych przez człowieka. W 2016 r. średnio co 14 minut strażacy wyjeżdżali do pożarów traw i nieużytków rolnych.

  Na terenie Powiatu zgorzeleckiego od 01.01.2017r. do 21.03.2017r. jednostki ochrony przeciwpożarowej uczestniczyły łącznie w 105 interwencjach związanych z pożarami nieużytkowanych powierzchni rolniczych i suchych traw.

  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu w związku z powyższym wnosi o rozwagę oraz o niepodpalanie nieużytkowanych powierzchni rolniczych i suchych traw.


  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu

  ogłasza nabór

  do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu

  Więcej informacji: tutaj


  List Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego

  w sprawie dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych

  Cały list do przeczytania: tutaj


  Wypadek w Żarskiej Wsi

  W czwartek 9 marca 2017 r. tuż przed godziną czternastą, na drodze krajowej nr 94 w miejscowości Żarska Wieś (gmina Zgorzelec), doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych (ciągniki siodłowe z naczepami) i samochodu osobowego marki Honda Civic. Wszystkie pojazdy biorące udział w zdarzeniu zostały poważnie uszkodzone. Najbardziej jednak ucierpiał samochód osobowy, który w wyniku uderzenia został rozerwany na dwie części. Podróżujący nim mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.

  Jak się okazało bardzo poważne obrażenia odniósł także kierowca samochodu ciężarowego Volvo. Mężczyznę ewakuował z rozbitej szoferki przypadkowy świadek zdarzenia. Krótko potem do akcji ratowniczej, którą kierował kpt. Andrzej Mańkowski wkroczyli przybyli na miejsce strażacy zgorzeleckiej JRG PSP. Poszkodowanemu udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy, a następnie przekazano go przybyłemu zespołowi ratownictwa medycznego. Podejmowane przez pracowników pogotowia działania ratownicze nie przyniosły jednak pozytywnego rezultatu. Obecny na miejscu lekarz stwierdził zgon tego kierowcy. Natomiast kierowca ciągnika siodłowego marki Scania wprawdzie odniósł liczne obrażenia głowy, ale był przytomny i został przetransportowany do szpitala.

  W ramach prowadzonej akcji strażacy m.in. zabezpieczyli miejsce zdarzenia, odłączyli akumulatory w pojazdach oraz podali prąd piany ciężkiej w celu zabezpieczenia wycieku paliwa z uszkodzonych pojazdów ciężarowych.

  Na prośbę policji strażackie zastępy pomagały w zabezpieczeniu oraz oświetleniu miejsca zdarzenia na czas przeprowadzenia przez policję i prokuratora czynności dochodzeniowo-śledczych.

  Zdjęcia: KP PSP w Zgorzelcu

  !!!!! UWAGA !!!!!

  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę paliw płynnych dla Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu na 2017 rok.

  Więcej informacji można uzystskać: tutaj

  Opublikowano: 10.03.2017r. godz. 15:26

  Silny wiatr nad powiatem zgorzeleckim

  W dniu 2 marca 2017r. w wyniku działania silnego wiatru strażacy PSP oraz jednostek OSP powiatu zgorzeleckiego brali udział w 18 interwencjach. Podjęte działania polegały w głównej mierze na usuwaniu powalonych drzew (15 interwencji) oraz zabezpieczeniu uszkodzonych dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych (3 interwencje).

  W działaniach wzięło udział:

  • 6 zastępów PSP – 16 strażaków,
  • 6 zastępów OSP – 42 strażaków.

  Zdjęcia: KP PSP w Zgorzelcu

  Ćwiczenia w zakresie ratownictwa lodowego

  W dniach od 15.02.2017 do 21.02.2017 r. strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz druhowie OSP uczestniczyli w praktycznych ćwiczeniach doskonalących z zakresu ewakuacji osób poszkodowanych z obszarów zalodzonych.

  Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bogatyni, ćwiczyli na zbiorniku wodnym przy ul. Kąpielowej w miejscowości Bogatynia.

  Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Zgorzelcu, ćwiczyli na zbiorniku wodnym przy ul. Widok w miejscowości Zgorzelec.

  Strażacy przećwiczyli techniki ratowania osób tonących w wyniku załamania się tafli lodu na zbiorniku wodnym, zasady bezpieczeństwa pracy na zamarzniętych akwenach, ewakuację osób tonących z zastosowaniem sprzętu ratowniczego i technik ratowniczych.

  Strażacy przećwiczyli techniki ratowania osób tonących w wyniku załamania się tafli lodu na zbiorniku wodnym, zasady bezpieczeństwa pracy na zamarzniętych akwenach, ewakuację osób tonących z zastosowaniem sprzętu ratowniczego i technik ratowniczych.

  W ćwiczeniach wykorzystano sprzętu ratowniczy będący na wyposażeniu JRG:

  • sanie lodowe
  • systemu woda-lód
  • trap pneumatyczny

  Ćwiczenia przebiegły sprawnie, a cele i założenia taktyczne zostały osiągnięte. Łącznie zostało przeszkolonych z JRG Bogatynia 20 ratowników, JRG Zgorzelec 30 ratowników oraz 12 druhów OSP KSRG Radomierzyce i OSP Studniska.

  Zdjęcia: KP PSP w Zgorzelcu

  Odprawa roczna Komendy Powiatowej
  Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu

  W środę 08.02.2017r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu odbyła się odprawa roczna podsumowującą działalność KP PSP w Zgorzelcu za 2016 rok.

  Na zaproszenie Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu w odprawie udział wzięli: Urszula Ciupak – Starosta Zgorzelecki, Mariusz Wieczorek – Wicestarosta Zgorzelecki oraz Burmistrzowie i Wójtowie Gmin z powiatu zgorzeleckiego. W odprawie uczestniczył Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zgorzelcu, Prezesi Zarządów Oddziałów Gminnych Związku OSP oraz Prezesi OSP KSRG powiatu zgorzeleckiego, a także przewodniczący związków zawodowych i prezes koła emerytów i rencistów przy KP PSP Zgorzelec.

  Odprawę rozpoczął od przywitania gości Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu mł. bryg. mgr Wiesław Wypych, który następnie przedstawił informację o ilości interwencji w 2016r. porównując dane do lat ubiegłych i podkreślił istotny ich spadek, szczególnie w zakresie zdarzeń o statusie „miejscowe zagrożenia”.

  Komendant omówił realizację budżetu za rok 2016 oraz plany budżetowe na rok 2017, w tym plany zadań inwestycyjnych i remontowych. Zapoznał Starostę Zgorzeleckiego oraz Burmistrzów i Wójtów z problemami z jakimi spotykają się jednostki ochrony przeciwpożarowej podczas działań na drogach powiatu zgorzeleckiego.

  Uczestniczący w odprawie zostali zapoznani z ćwiczeniami i szkoleniami zaplanowanymi do realizacji w roku 2017.

  Następnie głos zabrał druh Waldemar Błauciak – Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zgorzelcu, który przedstawił podsumowanie działalności Oddziałów Związku OSP oraz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu zgorzeleckiego w roku 2016 a także plany na rok 2017.

  Na odprawie dokonano także podsumowania i omówienia działań pionu operacyjnego oraz prewencyjnego KP PSP w Zgorzelcu:

  • omówienia tematyki i zakresu zrealizowanych zadań przez Wydział Operacyjno – Szkoleniowy KP PSP w Zgorzelcu dokonał naczelnik wydziału st. kpt. Adam Wiliński
  • omówienia tematyki i zakresu zrealizowanych zadań przez sekcję kontrolno-rozpoznawczą KP PSP w Zgorzelcu w roku 2016 dokonał st. kpt. Hubert Jarosz.

  Następnie w ramach akcji „Czad i Ogień – Obudź Czujność” funkcjonariusz sekcji kontrolno – rozpoznawczej zaprezentował autonomiczne czujki dymu oraz czujniki czadu, a także omówił zdarzenia związane z podtruciem tlenkiem węgla, które miały miejsce na terenie powiatu zgorzeleckiego.

  Na zakończenie odprawy Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu mł. bryg. Wiesław Wypych dokonał prezentacji sprzętu zakupionego ze środków finansowych KP PSP w Zgorzelcu oraz z dotacji zewnętrznych otrzymanych z jednostek samorządowych.

  Zdjęcia: KP PSP w Zgorzelcu

  List Pana Ministra Błaszczaka


  Wystąpienie Ministra Mariusza Błaszczaka

  Wystąpienie ministra Mariusza Błaszczaka w sprawie wzrostu uposażeń funkcjonariuszy i wzrostu wynagrodzeń pracowników cywilnych służb mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji


  Podziękowania dla strażaków

  Pismo p. Jarosława Zielińskiego Sekretarza Stanu do nadbrygadiera Leszka Suskiego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Komendantów Wojewódzkich, Miejskich i Powiatowych, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej

  Całe pismo można przeczytać tutaj.


  "Ogólnopolski Konkurs Plastyczny"

  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu informuje o organizowanym przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej - Szefa Obrony Cywilnej Kraju:

  XIX edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

  dla Dzieci i Młodzieży 2017

  pod hasłem

  „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”

  Głównym zadaniem konkursu jest przedstawienie profesjonalnej formacji jaką jest Państwowa Straż Pożarna. Poprzez sztukę, mającą za zadanie zwrócenie uwagi na ważne zjawiska i sytuacje mogące zdarzyć się w codziennym życiu oraz uwrażliwić odbiorców i twórców na prawidłowe postępowanie w sytuacjach zagrożenia życia, promowana jest wiedza o szeroko rozumianym bezpieczeństwie. Ważne są przemyślenia autorów i skojarzenia powiązane ze służbą drugiemu człowiekowi, realizowaną przez funkcjonariuszki i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Celem konkursu jest także ukazanie strażaków-ratowników w szerokim spektrum działań ratowniczo-gaśniczych.

  Więcje informacji można uzyskać na stronie.   

  2007    2008     2009     2010     2011    2012     2013    2014    2015    2016