2018


"Miasto Dzieci"

Funkcjonariusze KP PSP Zgorzelec czynnie uczestniczą w wakacyjnym projekcie dla polskich i niemieckich dzieci, głównie ze Zgorzelca i Görlitz, choć nie tylko. Urządzone na wzór prawdziwego miasta miasteczko ma swoje urzędy, zakłady pracy, walutę, władze i czuwającą nad porządkiem policję. Obywatele miasteczka pracują i bawią się, ale muszą przy tym – jak w prawdziwym świecie – przestrzegać ustalonych zasad. Językami urzędowymi na terenie miasteczka są polski i niemiecki, ale mali obywatele chętnie wykorzystują także znajomość innych języków.

Miasto Dzieci jest otwarte w dni powszednie od godziny 9.00 do 16.00 Opiekę nad dziećmi sprawują dorośli pracownicy i wolontariusze. Pierwszą z obowiązkowych wizyt każdy przybywający składa w urzędzie meldunkowym, gdzie otrzymuje dowód osobisty, ważny na terenie miasta. Kolejną instytucją, którą tym razem codziennie odwiedza każdy uczestnik, jest urząd pracy. Tam wydawane są „karty pracy” uprawniające do podjęcia zatrudnienia w wyznaczonym lub wybranym warsztacie czy instytucji. Pracować można na pół etatu (2 godz.) lub cały etat (4 godz.). Dzieci pracują m.in. w straży pożarnej, policji, straży granicznej, urzędzie pracy, banku, radiu, gazecie, piekarni i w kwiaciarni. Strażacy z KP PSP Zgorzelec w trakcie spotkań, przekazują w formie zabawy jak powinny wyglądać prawidłowe zachowania w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, utrwalają znajomość numerów telefonów alarmowych oraz znaków ostrzegawczych i informacyjnych, prezentują podstawowe zasady udzielania pierwszej pomoc.

Infomacja oraz zdjęcia: mł. bryg. Hubert Jarosz


Pożar lasu w Węglińcu

Susza daje się we znaki. W Węglińcu ogień pochłonął ponad 4,5 ha powierzchni lasu. Kilkudziesięciu strażaków z KP PSP Zgorzelec oraz OSP walczyło z żywiołem w dniu 8 i 9 lipca ponad 21 godzin. Na pomoc ruszyły także samoloty gaśnicze. Leśnicy liczą straty w dziesiątkach tysięcy złotych.

Pożar wybuchł w niedzielę (8 lipca) około godziny 1.53 w nocy. Żywioł objął poszycie leśne, uprawę leśną (dąb) oraz drzewostan sosnowy powyżej III klasy wieku w Nadleśnictwie Węgliniec (leśnictwo Krucze Gniazdo). Akcja gaśnicza była niezwykle utrudniona, ponieważ płonął rozległy teren. Ogień powstał w dwóch oddalonych od siebie o około 200 metrów miejscach i bardzo szybko się rozprzestrzeniał. Podjęte działania polegały na podaniu pądów wody w natarciu W-52 na źródło ognia. Po zlokalizowaniu pożaru i przybyciu kolejnych zastępów OSP podano kolejne prądy wody w celu oddzielenie strefy palnej od pogorzeliska, likwidacji ukrytych zarzewi ognia. W początkowej fazie akcji gaśniczej zaopatrzenie w wodę stanowił hydrant, z którego dowożono wodę. Następnie zorganizowano nowy punkt czerpania wody, którym był ciek wodny Czerna Mała. Po ograniczeniu rozprzestrzeniania się pożaru służby leśne przystąpiły do oborania terenu pogorzeliska. Zadysponowano dwa samoloty gaśnicze Dromader z lotniska w Lubinie i Zielonej Górze oraz samolot Antonow z lotniska w Poznaniu.

W działaniach gaśniczych w dniu 8 lipca uczestniczyło łącznie 16 zastępów straży pożarnej (5 JRG i 11 OSP) i 77 strażaków (17 z Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu oraz 60 druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych z Węglińca, Czerwonej Wody, Ruszowa, Pieńska i Jagodzina).

Działania gaśnicze, z uwagi na dużą temperaturę gleby oraz jej struktura występowanie podłoża torfowego, prowadzone były w dniu 9 lipca przez 15 zastępów PSP i 2 OSP oraz służby leśne i trwały ponad 13 godzin. Działania JOP na miejscu pożarzyska polegały na podaniu 6 prądów w natarciu na zarzewia ognia. Dodatkowo prądami pod dużym ciśnieniem penetrowano głębsze warstwy gleby. Duża temperatura gleby oraz jej struktura (torf) znacznie utrudniały prowadzenie działań powodując ponowne występowanie ognia w miejscach, które była już schładzane prądami wody.

Infomacja oraz zdjęcia: mł. bryg. Hubert Jarosz


APEL O POMOC

Zostań dawcą komórek macierzystych: https://www.dkms.pl/pl/zostan-dawca

Obejrzyj też film „Pomoc dla Strażaka Sławka z JRG STARGARD”: https://www.youtube.com/watch?v=inWgwTHpJTU&feature=youtu.be


Odejście na zaopatrzenie emerytalne funkcjonariusza JRG Zgorzelec.

W dniu 29.06.2018r. uroczyście z kolegami pożegnał się ogn. Przemysław Jasiński, który z dniem 30.06.2018 r. przechodzi na zaopatrzenie emerytalne. W związku z tym wydarzeniem o godz. 8.00 na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu odbyła się uroczysta zmiana służby, w której udział wziął Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu st. kpt. mgr inż. Artur Czułajewski, funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni tutejszej komendy.

W trakcie uroczystości ogn. Jasiński złożył komendantowi meldunek o zakończeniu służby oraz pożegnał się ze sztandarem Państwowej Straży Pożarnej. Ogn. Przemysław Jasiński służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej w Zgorzelcu. Przez kolejne lata kształcił się w zawodzie strażaka kończąc kurs szeregowych PSP w Bydgoszczy oraz kurs podoficerski w Poznaniu. Przechodząc kolejne szczeble awansu w 2013 roku objął stanowisko dowódcy zastępu, które piastował do dnia dzisiejszego. Ogn. Przemysław Jasiński był odpowiedzialny za utrzymywanie w ciągłej gotowości sprzętu pływającego. Posiada również uprawnienia stermotorzysty, które niejednokrotnie były wykorzystywane podczas działań lub szkoleń, w tym w trakcie ćwiczeń krajowych „Pogranicze 2017”, w których czynnie brał udział realizując zadania na zalewie Niedów na rzece Witka. W trakcie swojej służby brał udział w wielu działaniach ratowniczo-gaśniczych na terenie całego powiatu zgorzeleckiego, najpierw jako ratownik, później jako dowódca, wykazując się opanowaniem i profesjonalizmem. Przekazywał posiadaną wiedzę oraz tradycje pożarnicze młodym adeptom zawodu oraz druhom OSP podczas szkoleń organizowanych przez Komendę Powiatową PSP w Zgorzelcu.

Infomacja oraz zdjęcia: KP PSP w ZgorzelcuIII Powiatowe Zawody MDP wg regulaminu CTIF

W dniu 10.06.2018r. na stadionie KS Victorii w Ruszowie, rozegrano III Powiatowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg. międzynarodowego regulaminu CTIF. W zawodach udział wzięło 10 drużyn MDP z powiatu zgorzeleckiego, w tym 3 drużyny dziewcząt (Ruszów, Studniska i Miedziana) oraz 7 drużyn męskich (Ruszów, Studniska, Bogatynia, Trójca, Czerwona Woda, Jagodzin i Stary Węgliniec). Zawody rozegrano w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza oraz ćwiczenie bojowe. W wyniku rozgrywek najlepszymi drużynami w kategorii zarówno dziewcząt jak i chłopców okazały się drużyny z MDP Ruszów. Tytuł wicemistrza przypadł chłopcom i dziewczętom ze Studnisk, natomiast trzecie miejsce w kategorii dziewcząt zajęła MDP Miedziana a w kategorii chłopców MDP Czerwona Woda. Zwycięzca zwodów będzie reprezentował powiat zgorzelecki na zawodach wojewódzkich, które odbędą się 23 czerwca 2018r. w Strzelinie. Wszyscy zawodnicy biorący udział w zawodach otrzymali nagrody rzeczowe w postaci piłek, natomiast najlepsze drużyny otrzymały dodatkowo bony zakupowe, medale oraz puchary. Fundatorem nagród rzeczowych i bonów było Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu.

W trakcie zawodów wręczono również dyplomy i nagrody dla członków MDP Jagodzin za udział w eliminacjach wojewódzkich ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Zapobiegamy pożarom”. Wyróżniono również laureatów ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, w którym członkowie MDP Ruszów zajęli wysokie miejsca: Miłosz Mesjasz zdobył tytuł Wicemistrza Polski a Maksymilian Drgas zajął 12 miejsce w kraju, w swojej kategorii wiekowej.

Organizatorem III powiatowych zawodów MDP wg CTIF było Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zgorzelcu, Komenda Powiatowa PSP w Zgorzelcu oraz Gmina Węgliniec. Spośród gości zaproszonych na zawodach obecni byli: Starosta Zgorzelecki Pani Urszula Ciupak, Wicestarosta Zgorzelecki Pan Mariusz Wieczorek, Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec Pan Stanisław Mikołajczyk, Wójt Gminy Sulików Pan Robert Starzyński, Z-ca Wójta Gminy Sulików Pani Elżbieta Piotrowska, Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu, st. kpt. Artur Czułajewski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zgorzelcu dh Jan Kolbuch. Całość rozgrywek przebiegała pod okiem komisji sędziowskiej powołanej rozkazem Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu.

Galeria

Infomację opracował: mł. kpt. Grzegorz Fleszar

Zdjęcia: Dariusz Boridzicz


Powołanie Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzlecu

mł.kpt. Grzegorzowi Fleszarowi zostały powierzone obowiązki Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu. Podczas uroczystości w siedzibie KW PSP, Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP st.bryg.Adam Konieczny złożył przyszłemu zastępcy zgorzeleckiej KP PSP najserdeczniejsze życzenia i gratulacje. Jak podkreślił każdy awans niesie z sobą satysfakcję ponieważ jest wyrazem uznania i zaufania, ale także nowe obowiązki i zadania, z którymi trzeba się zmierzyć.

Infomacja oraz zdjęcie: KW PSP we Wrocławiu
„Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 2018 oraz Narodowe Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu

W dniu 4 maja 2018 roku w Zgorzelcu odbyły się uroczystości z okazji Dnia Strażaka oraz Narodowe Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Obchody Dnia Strażaka rozpoczęły się o godz. 11.00 uroczystą Mszą świętą, którą w intencji wszystkich strażaków i ich rodzin odprawił w kościele św. Bonifacego Kapelan Powiatowy Strażaków ksiądz Maciej Wesołowski. Po Mszy św. strażacy oraz zaproszeni goście w asyście Orkiestry Dętej KWB Turów, pocztów sztandarowych oraz Kompanii Honorowej PSP, uroczyście przemaszerowali ulicami Zgorzelca na plac przy Komendzie Powiatowej PSP w Zgorzelcu.

Obchody Dnia Strażaka na zaproszenie st. kpt. Artura Czułajewskiego – Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu oraz druha Jana Kolbucha - Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP uświetnili swoją obecnością: st. bryg. mgr inż. Marek Kamiński – Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Kazimierz Janik – Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Urszula Ciupak – Starosta Zgorzelecki, Mariusz Wieczorek – Wicestarosta Zgorzelecki, przedstawiciele Dyrektora Oddziału PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów, Leszek Sondaj – Dyrektor Oddziału PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów, dh Waldemar Wojtaś - członek Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie, Nadleśniczy Nadleśnictw Węgliniec, Ruszów, Pieńsk, przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu, przedstawiciele służb mundurowych, strażacy zawodowi, ochotnicy i emeryci pożarnictwa.

Na podstawie rozkazu personalnego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka, które odbyły się 5 maja na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, nadał pierwszy stopień oficerski funkcjonariuszowi Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu mł. asp. Adamowi Poniatowskiemu.

Uroczystą akademię rozpoczął Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu, st. kpt. Artur Czułajewski przy udziale Zastępcy Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu, st. bryg. Marka Kamińskiego.

Następnie wręczono odznaczenia i medale, akty nadania wyższych stopni służbowych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu oraz druhów OSP.

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie

MEDALEM HONOROWYM IM. BOLESŁAWA CHOMICZA odznaczony został:

dh ADAM KIEŁBUS

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP we Wrocławiu

ZŁOTYM MEDALEM „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali:

1. dh Jan Jadach

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP we Wrocławiu

SREBRNYM MEDALEM „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali:

1. Pan Robert Starzyński
2. dh Marcin Moczydłowski
3. dh Ernest Wasila
4. dh Krzysztof Knaga
5. dh Artur Zadwórny
6. dh Łukasz Pańków

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP we Wrocławiu

BRĄZOWYM MEDALEM „Zaa Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali:

1. Pani Urszula Ciupak
2. ks. Marek Bonifatiuk
3. dh Wojciech Barański
4. dh Bartosz Moździerz
5. dh Robert Waśkowski
6. dh Zbigniew Zieliński
7. dh Mariusz Ofiara
8. dh Łukasz Radyk
9. dh Stanisław Smykowski

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zgorzelcu

Złotym Medalem „NA STRAŻY” odznaczony został:

mł. kpt. Grzegorz Fleszar

Srebrnym Medalem „NA STRAŻY” odznaczony został:

Pan Stanisław Mikołajczyk
asp. Andrzej Fink

Uchwałą Zgorzeleckiego Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Srebrnym Medalem „NA STRAŻY” odznaczona została:

mł. kpt. w st. spocz. Małgorzata Góral

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Warszawie

Złotą Odznaką „ ZA ZASŁUGI dla Związku Weteranów i Rezerwistów WP” odznaczony została:

st. kpt. Artur Czułajewski
kpt. Andrzej Mańkowski

Rozkazem Personalnym Nr 1/2018 z dnia 16.04.2018 r. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał wyższy stopień służbowy:

ASPIRANTA

mł. asp. Mirosławowi Chodorowskiemu

Rozkazem Personalnym Nr WK.123.4.1.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu nadał wyższy stopnień służbowy:

STARSZEGO OGNIOMISTRZA

ogn. Andrzejowi Teledze

Rozkazem Personalnym Nr WK.123.4.1.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu nadał wyższe stopnie służbowe:

OGNIOMISTRZA

mł. ogn. Arkadiuszowi FURMANIAKOWI
mł. ogn. Przemysławowi JASIŃSKIEMU
mł. ogn. Krzysztofowi KUCZERAWEMU

Rozkazem Personalnym Nr WK.123.4.1.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu nadał wyższe stopnie służbowe:

MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA

st. sekc. Pawłowi FURMANOWICZOWI
st. sekc. Piotrowi KALECIE
st. sekc. Grzegorzowi PAPROCKIEMU
st. sekc. Wojciechowi PIECHOWICZOWI
st. sekc. Adamowi WOJCIECHOWSKIEMU

Rozkazem Personalnym Nr WK.123.4.1.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu nadał wyższe stopnie służbowe:

STARSZEGO SEKCYJNEGO

sekc. Robertowi BRZOZOWSKIEMU
sekc. Jarosławowi CZEKAŃSKIEMU
sekc. Przemysławowi CZEKAŃSKIEMU
sekc. Pawłowi ŁUSZPAKOWI
sekc. Stanisławowi MACIEJKO
sekc. Piotrowi OSSOWSKIEMU
sekc. Grzegorzowi RYBACZUKOWI
sekc. Iwonie WŁOSZCZYŃSKIEJ
sekc. Krzysztofowi ZAGOJSKIEMU

Rozkazem Personalnym Nr WK.123.3.1.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu nadał wyższe stopnie służbowe:

STARSZEGO SEKCYJNEGO

st. str. Michałowi STANOWSKIEMU

Na wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu, st. kpt. Artura Czułajewskiego, Starosta Zgorzelecki, Pani Urszula Ciupak przyznała nagrodę uznaniową mł. ogn. Maciejowi Majewskiemu, za wzorową postawę w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego.

W dniu 01.03.2018r. mł. ogn. Maciej Majewski, będąc poza służbą, udzielił kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie poszkodowanej w wyniku wypadku drogowego. Do zdarzenia z udziałem pojazdu osobowego marki Citroen doszło na ul. Kościuszki w Zgorzelcu. Mł. ogn. Maciej Majewski, będąc świadkiem tego wypadku, widząc że osoba poszkodowana znajduje się w pojeździe z głową opartą o podszybie samochodu bez oznak życia, ewakuował ją z pojazdu i przystąpił do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy – udrożnił drogi oddechowe poszkodowanego i co przywróciło mu samodzielny oddech, a następnie razem z inną osobą obecną na miejscu zdarzenia, zaopatrzył rany głowy poszkodowanego. Czynności te w bezpośredni sposób przyczyniły się do uratowania życia kierowcy pojazdu.

Galeria

Infomację opracował: mł. bryg. Hubert Jarosz i mł. kpt. Grzegorz Fleszar

Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu


List Komendant Głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego


List Ministra SWiA Joachima Brudzińskiego


List Wiceministra SWiA Jarosława Zielińskiego

Życzenia: tutaj


Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Z okazji przypadającego w dniu 02 maja Święta Flagi RP, w jednostkach organizacyjnych Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu, o godz. 7:30 odbył się uroczysty apel podczas zmiany służbowej.

W Komendzie Powiatowej PSP w Zgorzelcu apel rozpoczął się złożeniem przez dowódcę uroczystości meldunku Komendantowi Powiatowemu PSP w Zgorzelcu. Następnie dokonano uroczystego podniesienia Flagi Państwowej na maszt i odegrano hymn państwowy. Po uroczystym podniesieniu flagi, Komendant Powiatowy wygłosił przemówienie okolicznościowe oraz odczytał list Komendanta Głównego PSP, Pana gen. bryg. Leszka Suskiego. Ostatnim elementem uroczystego apelu było odczytanie rozkazu dziennego i złożenie meldunku Komendantowi Powiatowemu o zakończeniu uroczystości.

W uroczystym apelu udział wzięli funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zgorzelcu oraz Inspektor w Biurze Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu.

Podobny przebieg miał uroczysty apel w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Bogatyni. Tam uroczystość odbyła się w obecności zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczej.

List Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

Galeria

Infomację opracował: mł. kpt. Grzegorz Fleszar

Zdjęcia: KP PSP w Zgorzelcu


Wyniki wojewódzkiego turnieju ,, Młodzież zapobiega pożarom”

Laureaci eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, uczniowie: Michał Nowacki - SP w Osieku Łużyckim; Maksymilian Drgas - SP w Ruszowie; Karolina Nieścior - ZSP w Zgorzelcu, w dniu 24 kwietnia 2018 roku we wrocławskim „Hotelu Wodnik” reprezentowali powiat zgorzelecki w 41 edycji Wojewódzkich Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Uroczyste otwarcie eliminacji wojewódzkich OTWP ,,Młodzież zapobiega Pożarom” rozpoczęło się o godzinie 10.00, następnie uczestnicy przystąpili do rozwiązywania testów pisemnych. Komisja konkursowa pod przewodnictwem mł. bryg. Jerzego Ciężkiego z Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu po sprawdzeniu części pisemnej wyłoniła 5 finalistów. Wśród piątki finalistów z najwyższą ilością punktów, zakwalifikował się do finału turnieju uczeń Szkoły Podstawowej w Ruszowie , reprezentujący powiat zgorzelecki – Maksymilian Drgas. W finale ustnym Maksymilian był bezkonkurencyjny i zwyciężył zdecydowanie zajmując pierwsze miejsce w grupie wiekowej : uczniowie SP kl. VII i Gimnazjum.

Jako zwycięzca – Maksymilian Drgas będzie reprezentował woj. dolnośląskie w finale krajowym OTWP ,,Młodzież zapobiega pożarom’’ który odbędzie się w dniach 1 – 3 czerwca 2018 r. w Świdwinie k/ Kołobrzegu (woj. zachodniopomorskie).

Do turnieju Maksymilian przygotowywał się przy wsparciu jednego z opiekunów MDP – dh. Rafała Mesjasza – Wiceprezesa OSP Ruszów przy współpracy z funkcjonariuszami KP PSP w Zgorzelcu. Opiekunem grupy reprezentującej powiat był Grzegorz Tyrakowski – nauczyciel SP Ruszów.

Celem turnieju jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Infomację opracował: mł. bryg Hubert Jarosz

Zdjęcia: dh Rafał Mesjasz


Powiatowe debaty o pracy

W środę, 18.04.2018r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu odbyła się Powiatowa debata o pracy pt. „Wsparcie edukacyjno – zawodowe absolwentów na rynku pracy”, organizowana w ramach projektu pt. Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu województwa dolnośląskiego (REGSI). Celem tego przedsięwzięcia było skonfrontowanie informacji, jakie na temat oczekiwań pracodawców posiadają uczniowie z oczekiwaniami pracodawców Powiatu Zgorzeleckiego.

Debata odbyła się na zaproszenie Starosty Powiatu Zgorzeleckiego oraz Dyrektorów Szkół Ponadpodstawowych: ZSP i ZSZIL w Zgorzelcu oraz ZSZ W Bogatyni.

W debacie czynny udział brały firmy powiatu zgorzeleckiego:

W części zasadniczej odbyła się debata, na temat wsparcia edukacyjno-zawodowego absolwentów na rynku pracy. W czasie dyskusji młodzież pytała pracodawców o swoje szanse na rynku pracy w przypadku ich konkretnego wykształcenia. Uczniowie byli zainteresowani nie tylko zatrudnieniem w konkretnej firmie, ale i rozwojem swojej kariery.

Uczniowie mogli również zapoznać się z ofertą innych firm przy przygotowanych przez nie stanowiskach , a przede wszystkim dopytać się o interesujące ich szczegóły dotyczące zatrudnienia w konkretnej firmie. Funkcjonariusze KP PPSP w Zgorzelcu przedstawili wymagania stawiane przed kandydatami do pracy w Państwowej Straży Pożarnej.

Powiatowa debata o pracy stanowi okazję do poznania wzajemnych oczekiwań na linii pracodawca – pracownik, oraz kierunków w jakich zmierza lokalny rynek pracy.

Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu reprezentowali: mł.bryg. Hubert Jarosz oraz sekc. Iwona Włoszczyńska.

Infomację opracował: mł. bryg Hubert Jarosz

Wybuch gazu w budynku jednorodzinnym w Czerwonej Wodzie

W dniu 17.04.2018 r. o godzinie 20:06 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego wpłynęło zgłoszenie, że w Czerwonej Wodzie w powiecie Zgorzeleckim w budynku jednorodzinnym najprawdopodobniej doszło do wybuchu gazu. Zgłoszenie zostało przekazane do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Zgorzelcu skąd dyżurny w pierwszym rzucie zadysponował na miejsce zdarzenia 5 zastępów Straży Pożarnej (3 zastępy PSP w tym pojazd specjalistyczny SHD-25 oraz 2 zastępy OSP Czerwona Woda). Jako pierwsze na miejsce zdarzenia przybyły zastępy OSP Czerwona Woda. Na miejscu było już obecne Pogotowie Ratunkowe, które udzielało pomocy poszkodowanej kobiecie zamieszkującej budynek. Kobieta była przytomna i z jej relacji wynikało, że w trakcie wybuchu w domu była sama i nie przebywały tam inne osoby. Na miejsce przybyły kolejne zastępy, których działania skupiły się na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i przeszukaniu gruzowiska pod kątem przebywania osób poszkodowanych. Na miejsce zdarzenia zadysponowano Oficera Operacyjnego z Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu.

W pierwszej fazie działań sprawdzono detektorem wielogazowym atmosferę na gruzowisku – zagrożenia nie stwierdzono. Sprawdzono także teren gruzowiska kamerą termowizyjną. Przybyłe na miejsce zdarzenia pogotowie energetyczne odłączyło dopływ prądu do budynku. Oświetlono miejsce zdarzenia. Wstępnie przeszukano gruzowisko oraz pomieszczenia nad częścią gospodarczą gdzie nie doszło do zawalenia się obiektu. Podczas przeszukiwania znaleziono, wyniesiono i zabezpieczono butlę na gaz propan-butan 11kg z otwarym zaworem. Podano jeden prąd wody z linii W-52 w celu schłodzenia butli. Kierujący Działaniami Ratowniczymi zarządził ciszę na miejscu zdarzenia celem sprawdzenia czy spod zawaliska nie słychać odgłosów ewentualnych osób poszkodowanych. Następnie przystąpiono do odgruzowywania pomieszczeń w części mieszkalnej oraz usuwania elementów grożących zawaleniem. Sukcesywnie przeszukano całe gruzowisko całkowicie eliminując możliwość przebywania osób poszkodowanych. Równolegle z działaniami Straży Pożarnej działania prowadziła Policja i prokuratura. W trakcie działań Kierujący Działaniami Ratowniczymi uzyskał informację od Pogotowia o potrzebie zadysponowania zastępów Straży Pożarnej do zabezpieczenia lądowiska dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W tym celu dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Zgorzelcu na miejsce lądowiska na boisku sportowym w Węglińcu zadysponował kolejne dwa zastępy z OSP Węgliniec.

W działaniach udział brało 9 zastępów Straży Pożarnej, w tym

Infomację opracował: mł. bryg Hubert Jarosz

Tragiczne skutki wypalania traw

Pomimo wielu apeli Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu o zaprzestanie bezmyślnego wypalania suchych traw i innych pozostałości roślinnych, nadal płoną trawy.

Wydarzenia ubiegłego weekendu na terenie powiatu zgorzeleckiego bardzo dobitnie udowodniły, jaki obrót mogą przybrać prowadzone przez jednostki straży pożarnej działania związane z gaszeniem pożarów traw.

07.04.2018 r. o godzinie 16.02 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Zgorzelcu otrzymał zgłoszenie pożaru nieużytków w miejscowości Stary Węgliniec. Do działań zadysponowano OSP Stary Węgliniec i zastęp z JRG Zgorzelec. KDR po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdził, że pali się sucha trawa przy stawie. Kierowca OSP zatrzymał się na prawym pasie jezdni z włączonymi sygnałami świetlnymi i lampami awaryjnymi (droga nr 296 w kierunku Węglińca) przy posesji mieszkalnej a ratownicy OSP udali się pieszo do miejsca pożaru, ze względu na brak możliwości dojazdu pojazdem pożarniczym bezpośrednio do miejsca pożaru. O godzinie 16.12. ten sam dyżurny Stanowiska Kierowania otrzymał zgłoszenie od kierowcy samochodu pożarniczego OSP Stary Węgliniec o uderzeniu w tył samochodu gaśniczego GBA 2,5/16 Star 244 motocykla. Kierujący motocyklem stracił panowanie nad pojazdem, zahaczył o ogrodzenie posesji a następnie uderzył w tył pojazdu pożarniczego OSP. Ratownicy jednostki OSP Stary Węgliniec natychmiast zawrócili do pojazdu pożarniczego i przystąpili do udzielania kwalifikowanej pomocy medycznej osobie poszkodowanej. U osoba poszkodowanej – młody mężczyzna stwierdzono brak czynności życiowych - brak tętna i oddechu, nieprzytomny. Resuscytację prowadzono do czasu przybycia ZRM na miejsce zdarzenia. Przybyły na miejsce zdarzenia lekarz stwierdził zgon poszkodowanego. Łącznie w działaniach brało udział 5 samochodów pożarniczych - 20 strażaków, służby wspomagające: 5 radiowozów policyjnych - 7 policjantów, 2 karetki ZRM, zarządca drogi, pomoc drogowa. W chwili obecnej trwa postępowanie wyjaśniające okoliczności wypadku.

07.04.2018 r. o godzinie 18.40 zgłoszono do SK KP PSP w Zgorzelcu pożar szopy z drewnem w miejscowości Bierna. W trakcie prowadzonego rozpoznania KDR ustalił, że pożar rozprzestrzenił się na szopę od palącej się trawy, która paliła się na powierzchni około 30 arów. Pożarem objęta była drewniana konstrukcja dachu kryta papą na budynku. Do działań zadysponowano łącznie 3 zastępy JOP z JRG Zgorzelec oraz 2 zastępy OSP. Łącznie w działaniach brało udział 16 strażaków, służby wspomagające: policja. Działania gaśnicze polegały między innymi na podaniu 2 prądów wody W-52.

W związku z powyższym Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu w związku z powyższym wnosi o rozwagę oraz o niepodpalanie nieużytkowanych powierzchni rolniczych i suchych traw.

Infomację opracował: mł. bryg Hubert Jarosz

APEL

Broszura "Stop Pożarom Traw": tutaj

Strona poświęcona kampanii: tutaj

Infomację opracował: mł. bryg Hubert Jarosz

Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” w ZGORZELCU

28 marca na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. Organizatorem turnieju byli: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Zgorzelcu oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu. Turniej obył się pod patronatem Starosty Zgorzeleckiego Pani Urszuli Ciupak.

Na podstawie regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej jury eliminacji powiatowych w składzie:

 1. st. kpt. Hubert Jarosz
 2. asp. Grzegorz Fleszar
 3. mł. asp. Adam Poniatowski
 4. dh Waldemar Błauciak

- przewodniczący
- sekretarz
- członek
- członek

po dokonaniu oceny prac pisemnych zakwalifikowano do finału niżej wymienionych uczestników eliminacji powiatowych:

I grupa wiekowa

1. Anna Woźniak

- SP w Osieku Łużyckim

- 32 pkt.

2. Mateusz Kawka

- SP w Ruszowie

- 27 pkt.

3. Michał Nowacki

- SP w Osieku Łużyckim

- 27 pkt.

II grupa wiekowa

1. Maksymilian Drags 

- Gimnazjum w Ruszowie

- 36 pkt.

2. Aleksandra Szpak

- SP w Sulikowie

- 27 pkt.

3. Hubert Dąbrowski

- SP w Ruszowie

- 25 pkt.

III grupa wiekowa

1. Karolina Nieścior

- ZSP w Zgorzelcu

- 31 pkt.

2. Alicja Górowska

- LO w Bogatyni

- 24 pkt.

3. Aleksandra Krasnowska

- LO w Bogatyni

- 22 pkt.

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

I grupa wiekowa

1. Michał Nowacki

- SP w Osieku Łużyckim

 

2. Anna Woźniak

- SP w Osieku Łużyckim

 

3. Mateusz Kawka

- SP w Ruszowie

 

II grupa wiekowa

1. Maksymilian Drags

- Gimnazjum w Ruszowie

 

2. Hubert Dąbrowski

- SP w Ruszowie

 

3. Aleksandra Szpak

- SP w Sulikowie

 

III grupa wiekowa

1. Karolina Nieścior

- ZSP w Zgorzelcu

 

2. Alicja Górowska

- LO w Bogatyni

 

3. Aleksandra Krasnowska

- LO w Bogatyni

 

Laureaci Turnieju będą reprezentować powiat zgorzelecki na szczeblu wojewódzkim, w dniu 24 kwietnia 2018r. we Wrocławiu.

Komitet Organizacyjny eliminacji powiatowych stwierdza, że na ogólną liczbę 7 gmin w powiecie, zorganizowano 23 eliminacje szczebla niższego. W turnieju powiatowym udział wzięło 46 uczestników, w tym:

 1. w grupie I
 2. w grupie II
 3. w grupie III

- 23
- 15
- 8

Instytucje wspierające finansowo organizację Turnieju:

 • Komenda Powiatowa PSP w Zgorzelcu,
 • Nadleśnictwo Ruszów,
 • FUH "Płomień",
 • Firma „Citronex”.
 • Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem młodzieży we wszystkich kategoriach wiekowych. Młodzież wykazała się dobrym przygotowaniem i dużą wiedzą z zakresu tematycznego turnieju.

  Podczas przerwy uczestnikom przygotowano pokaz strażacki w zakresie zagrożeń wynikających z pożarów oleju jadalnego oraz sposobów jego gaszenia.

  Nagrody oraz dyplomy dla zwycięzców wręczyli Starosta Zgorzelecki, Pani Urszula Ciupak, Wicestarosta Zgorzelecki, Pan Mariusz Wieczorek oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Zgorzelcu, dh Jan Kolbuch.

  Tekst i zdjęcia: mł. bryg. Hubert Jarosz

  "spoKREWnieni służbą"


  Pożegnanie Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu

  W dniu 02.02.2018r. po długoletniej służbie na kolejnych stanowiskach służbowych z mundurem strażackim pożegnał się Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu bryg. Wiesław Wypych. Uroczysta akademia odbyła się na terenie KP PSP w Zgorzelcu. Obecni na uroczystości pożegnania z mundurem, byli Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP – st. bryg. Adam Konieczny oraz Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Marek Kamiński. Dziękując za wieloletnią wzorową służbę, przypominali o zasługach i dokonaniach żegnanego oficera. Wprawdzie bryg. Wiesław Wypych został pożegnany przede wszystkim jako Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu, ale faktem jest, że dolnośląscy strażacy znają go przede wszystkim jako znakomitego gospodarza i organizatora, a także doświadczonego dowódcę. Jako dowódca kompanii logistycznej, która zawsze była jego „ukochanym dzieckiem”, zabezpieczał liczne ćwiczenia i działania ratownicze. Ale w jego strażackim dorobku jest także wiele dowodów bogatego doświadczenia operacyjnego. Z powodzeniem kierował bardzo poważnymi akcjami ratowniczymi, jak choćby walki z dużymi pożarami w Turowie, pamiętnej powodzi na terenie Bogatyni, czy ewakuacji 30 osób z palącej się kamienicy w Zgorzelcu.

  Od września 2010 r. powierzono brygadierowi Wypychowi obowiązki komendanta powiatowego PSP w Zgorzelcu, które z powodzeniem wypełniał do chwili obecnej. Także na tym stanowisku bardzo przydały się jego zdolności organizacyjne oraz otwartość na nowe rozwiązania i inicjatywy. Szczególnym tego przykładem było utworzenie przy komendzie w Zgorzelcu pierwszej na Dolnym Śląsku Sali edukacyjnej dla dzieci i młodzieży „Ognik”. Te i szereg innych inicjatyw, sprawność i profesjonalizm w dowodzeniu, sprawiły, że o zgorzeleckiej PSP od dawna mówi się pozytywnie i z uznaniem.

  Zdjęcia: KP PSP w Zgorzelcu

   

  2007    2008     2009     2010     2011    2012     2013    2014    2015    2016    2017