Źródła ustaw, rozporządzeń...

http://dziennikustaw.gov.pl - Dzienniki Ustaw

http://monitorpolski.gov.pl - Monitor Polski

http://edzienniki.duw.pl - Dzienniki Urzędowe Województwa Dolnośląskiego


Prawo w PSP

Dz.U. 2010 nr 6 poz. 40
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeszkolenia zawodowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej
Obowiązuje od: 2010-01-30
Informacje dodatkowe:
Zmienia:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie przeszkolenia zawodowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej
Dz.U. 2009 nr 54 poz. 448
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej
Obowiązuje od: 2009-04-02
Informacje dodatkowe:
Uchyla:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, maksymalnych stopni przypisanych do poszczególnych stanowisk oraz dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych, jakim powinni odpowiadać strażacy na określonych stanowiskach służbowych
(Dz.U. 2006 nr 142 poz. 1022 ze zm.)
Dz.U. 2009 nr 43 poz. 352
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej
Obowiązuje od: 2009-03-18
Informacje dodatkowe:
Zmienia:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. 2008 nr 37 poz. 212)
Dz.U. 2008 nr 180 poz. 1115
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej
Obowiązuje od: 2009-01-11
Informacje dodatkowe:
Uchyla:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 1997 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków oraz zakresu ich obowiązywania w stosunku do innych osób biorących udział w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach lub szkoleniu.
Dz.U. 1997 nr 145 poz. 979
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1625
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej
Obowiązuje od: 2009-01-01
Informacje dodatkowe:
Uchyla:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. 2007 nr 204 poz. 1470)
 
Dz.U. 2008 nr 207 poz. 1305
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie nadawania odznaki "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej"
Obowiązuje od: 2008-12-11
Dz.U. 2008 nr 178 poz. 1096
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Komendzie Państwowej Straży Pożarnej
Obowiązuje od: 2008-10-21
Informacje dodatkowe:
Zmienia:Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 1999 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
Dz.U. 1999 nr 75 poz. 843
 
Dz.U. 2008 nr 73 poz. 442
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej
Obowiązuje od: 2008-04-29
Informacje dodatkowe:
Zmienia:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej
Dz.U. 2008 nr 39 poz. 231
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz wzoru oświadczenia o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej
Obowiązuje od: 2008-03-22
Dz.U. 2008 nr 37 poz. 212
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej
Obowiązuje od: 2008-03-20
Informacje dodatkowe:
Uchyla:
1) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 września 2006 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej
2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej
Dz.U. 2008 nr 23 poz. 144
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeszkolenia zawodowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej
Obowiązuje od: 2008-02-28
Informacje dodatkowe:
Zmienia:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie przeszkolenia zawodowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej
Dz.U. 2008 nr 20 poz. 123
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania wyróżnień strażakom Państwowej Straży Pożarnej
Obowiązuje od: 2008-02-22
Informacje dodatkowe:
Uchyla:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania wyróżnień strażakom Państwowej Straży Pożarnej
Dz.U. 2007 nr 234 poz. 1725
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie nagród i zapomóg dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej
Obowiązuje od: 2007-12-17
Dz.U. 2006 nr 221 poz. 1626
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie przeszkolenia zawodowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej
Obowiązuje od: 2006-12-19
Informacje dodatkowe:
Uchyla: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad odbywania przeszkolenia zawodowego uprawniającego do otrzymania pierwszego stopnia oficerskiego w Państwowej Straży Pożarnej.
/Dz.U. 2002 nr 44 poz. 422/
 
Dz.U. 2006 nr 198 poz. 1455
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej
Obowiązuje od: 2006-11-15
Informacje dodatkowe:
Zmienia:
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 1999 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej. /Dz.U. 1999 nr 75 poz. 843 /
 
Dz.U. 2006 nr 143 poz. 1037
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej
Obowiązuje od: 2006-08-25
Informacje dodatkowe:
Uchyla: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.Dz.U. 1999 nr 38 poz. 375 oraz kolejne zmiany:Dz.U. 2001 nr 66 poz. 675
Dz.U. 2006 nr 139 poz. 991
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego strażaka Państwowej Straży Pożarnej
Obowiązuje od: 2006-08-04
Informacje dodatkowe:
Zmienia: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie opiniowania służbowego strażaka Państwowej Straży Pożar
Dz.U. 2006 nr 80 poz. 562
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie opiniowania służbowego strażaka Państwowej Straży Pożarnej
Obowiązuje od: 2006-05-26
Dz.U. 2006 nr 4 poz. 26
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości i warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie
Obowiązuje od: 2006-04-01
Dz.U. 2006 nr 9 poz. 52
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 stycznia 2006 r. w sprawie warunków i trybu udzielania urlopów strażakom Państwowej Straży Pożarnej
Obowiązuje od: 2006-01-27
Dz.U. 2006 nr 4 poz. 25
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej
Obowiązuje od: 2006-01-25
Dz.U. 2005 nr 261 poz. 2191
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej
Obowiązuje od: 2006-01-13
Dz.U. 2005 nr 266 poz. 2247
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej
Obowiązuje od: 2006-01-01
Dz.U. 2005 nr 241 poz. 2033
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie trybu przyznawania strażakowi Państwowej Straży Pożarnej równoważników pieniężnych za remont albo za brak lokalu mieszkalnego
Obowiązuje od: 2005-12-24
Dz.U. 2005 nr 241 poz. 2034
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej
Obowiązuje od: 2005-12-24
Dz.U. 2005 nr 241 poz. 2035
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie przydziału i zwalniania lokali mieszkalnych oraz kwater tymczasowych przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej, a także warunków zamiany lokali mieszkalnych
Obowiązuje od: 2005-12-24
Dz.U. 2005 nr 225 poz. 1934
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną
Obowiązuje od: 2005-12-01
Informacje dodatkowe:
Par. 11 ust. 2 wchodzi w życie z dniem 17 maja 2006 r.
Dz.U. 2005 nr 212 poz. 1765
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie warunków i trybu delegowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej do pełnienia służby poza granicą państwa oraz sposobu i organizacji działania grupy ratowniczej
Obowiązuje od: 2005-11-12
Dz.U. 2005 nr 165 poz. 1379
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej w związku z urazami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
Obowiązuje od: 2005-09-14
Dz.U. 2005 nr 101 poz. 846
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu wykonywania zadań przez Wojskową Ochronę Przeciwpożarową
Obowiązuje od: 2005-06-24
Dz.U. 2005 nr 101 poz. 847
Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie strażaków Państwowej Straży Pożarnej wyznaczonych do służby w Wojskowej Ochronie Przeciwpożarowej
Obowiązuje od: 2005-06-24
Dz.U. 2005 nr 101 poz. 849
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2005 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
Obowiązuje od: 2005-06-24
M.P. 2005 nr 30 poz. 416
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2005 r. nr 111-11-05 o nadaniu stopnia nadbrygadiera
Obowiązuje od: 2005-05-04
Dz.U. 2005 nr 35 poz. 315
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie zwierząt wykorzystywanych w akcjach ratowniczych
Obowiązuje od: 2005-03-16
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2838
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych, przysługujących strażakowi Państwowej Straży Pożarnej oraz członkom jego rodziny
Obowiązuje od: 2005-01-01
M.P. 2004 nr 20 poz. 349
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2004 r. nr 111-11-04 o nadaniu stopnia nadbrygadiera
Obowiązuje od: 2004-05-04
M.P. 2004 nr 20 poz. 350
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2004 r. nr 111-12-04 o nadaniu stopnia nadbrygadiera
Obowiązuje od: 2004-05-04
Dz.U. 2003 nr 222 poz. 2213
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe strażaków Państwowej Straży Pożarnej zwolnionych ze służby
Obowiązuje od: 2003-12-29
M.P. 2003 nr 25 poz. 356
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 maja 2003 r. nr 111-14-03 o nadaniu stopnia generała brygadiera
Obowiązuje od: 2003-05-20
M.P. 2003 nr 25 poz. 357
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 maja 2003 r. nr 111-15-03 o nadaniu stopnia nadbrygadiera
Obowiązuje od: 2003-05-20
Dz.U. 2003 nr 61 poz. 546
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie rodzaju placówek, do których może być skierowany strażak Państwowej Straży Pożarnej, oraz należności pieniężnych przysługujących w przypadkach skierowania strażaka do szkoły, na przeszkolenie lub na studia
Obowiązuje od: 2003-04-25
Dz.U. 2002 nr 81 poz. 739
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie kosztów wyżywienia i umundurowania otrzymanych w czasie nauki w szkołach Państwowej Straży Pożarnej, warunków ich zwracania oraz przypadków zwalniania z obowiązku zwrotu tych kosztów
Obowiązuje od: 2002-07-06
M.P. 2002 nr 22 poz. 382
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 maja 2002 r. nr 111-27-02 o nadaniu stopnia nadbrygadiera
Obowiązuje od: 2002-05-02
Dz.U. 2002 nr 23 poz. 231
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie jednostek organizacyjnych właściwych do dokonywania potrąceń z uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz trybu postępowania w tych sprawach
Obowiązuje od: 2002-03-31
Dz.U. 2002 nr 23 poz. 235
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie warunków pokrywania ze środków właściwej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej kosztów pogrzebu strażaka
Obowiązuje od: 2002-03-31
Dz.U. 2002 nr 2 poz. 23
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków przejazdu strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz członków ich rodzin publicznymi środkami komunikacji oraz wypłaty równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu
Obowiązuje od: 2002-01-25
Dz.U. 2001 nr 114 poz. 1227
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2001 r. w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej
Obowiązuje od: 2001-11-08
Dz.U. 2001 nr 114 poz. 1228
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2001 r. w sprawie świadectw służby i opinii o służbie strażaków Państwowej Straży Pożarnej
Obowiązuje od: 2001-11-08
Dz.U. 2001 nr 116 poz. 1248
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 września 2001 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych, przysługujących strażakowi Państwowej Straży Pożarnej oraz członkom jego rodziny
Obowiązuje od: 2001-10-27
Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1162
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie zwrotu kosztów spowodowanych odwołaniem strażaka Państwowej Straży Pożarnej z urlopu
Obowiązuje od: 2001-10-14
M.P. 2001 nr 17 poz. 282
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2001 r. nr 111-73-01 o nadaniu stopnia nadbrygadiera
Obowiązuje od: 2001-05-04
M.P. 2001 nr 17 poz. 283
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2001 r. nr 111-74-01 o nadaniu stopnia nadbrygadiera
Obowiązuje od: 2001-05-04
Dz.U. 2001 nr 1 poz. 12
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wyznaczania strażaków Państwowej Straży Pożarnej do wykonywania zadań poza jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej oraz ich uprawnień i obowiązków
Obowiązuje od: 2001-01-30
Dz.U. 2000 nr 93 poz. 1035
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej
Obowiązuje od: 2000-11-18
Dz.U. 2000 nr 70 poz. 828
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania świadczeń otrzymywanych przez strażaków w służbie kandydackiej
Obowiązuje od: 2000-09-08
Dz.U. 2000 nr 46 poz. 534
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej
Obowiązuje od: 2000-06-22
Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1254
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków ustalania uposażenia przyjmowanego za podstawę wymiaru świadczeń emerytalnych strażaków, którzy nie zostali powołani lub mianowani na stanowiska służbowe w Państwowej Straży Pożarnej.
Obowiązuje od: 2000-01-01
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1311
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
Obowiązuje od: 2000-01-01
Informacje dodatkowe:
Uchyla:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
[Dz.U. 1994 nr 140 poz. 799]
Uchyla:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
[Dz.U. 1997 nr 120 poz. 765]
Dz.U. 1999 nr 99 poz. 1167
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, szczegółowych zasad i trybu przyznawania świadczeń i odszkodowań osobom nie będącym strażakami w razie wypadku lub poniesienia szkody w mieniu w związku z udzielaniem pomocy lub udziałem w ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną.
Obowiązuje od: 1999-12-29
Informacje dodatkowe:
Zmienia:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 listopada 1997 r. w sprawie zakresu, szczegółowych zasad i trybu przyznawania świadczeń i odszkodowań osobom nie będącym strażakami w razie wypadku lub poniesienia szkody w mieniu w związku z udzielaniem pomocy lub udziałem w ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną.
[Dz.U. 1997 nr 145 poz. 980]
Dz.U. 1999 nr 75 poz. 843
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 1999 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
Obowiązuje od: 1999-10-02
Informacje dodatkowe:
Akty wykonawcze:
Dz.Urz. KGPSP 2000 nr 1 poz. 1
Dz.Urz. KGPSP 2000 nr 2 poz. 5
Dz.U. 1999 nr 22 poz. 207
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wzorów dokumentów osobistych strażaków Państwowej Straży Pożarnej, organów właściwych do ich wydawania oraz szczegółowych zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach.
Obowiązuje od: 1999-03-19
Informacje dodatkowe:
Zmienia:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 listopada 1997 r. w sprawie rodzajów i wzorów dokumentów osobistych strażaków Państwowej Straży Pożarnej, organów właściwych do ich wydawania oraz szczegółowych zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach.
[Dz.U. 1997 nr 154 poz. 1014]
Dz.U. 1998 nr 38 poz. 223
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wyznaczania strażaków Państwowej Straży Pożarnej do wykonywania zadań poza jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej oraz ich uprawnień i obowiązków.
Obowiązuje od: 1998-04-09
Dz.U. 1997 nr 160 poz. 1097
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 grudnia 1997 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania świadczeń otrzymywanych przez strażaków w służbie kandydackiej.
Obowiązuje od: 1998-01-13
Dz.U. 1997 nr 160 poz. 1098
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 1997 r. w sprawie długotrwałych akcji ratowniczych, szczegółowych norm, zasad i warunków otrzymywania wyżywienia w czasie tych akcji oraz ćwiczeń lub szkolenia przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej lub inne osoby biorące w nich udział, a także przypadków, w których wypłaca się równoważnik pieniężny w zamian za przysługujące wyżywienie, sposobu ustalania jego wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania.
Obowiązuje od: 1998-01-13
Informacje dodatkowe:
Uznany za uchylony:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
[Dz.U. 1992 nr 54 poz. 266]
Dz.U. 1997 nr 154 poz. 1014
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 listopada 1997 r. w sprawie rodzajów i wzorów dokumentów osobistych strażaków Państwowej Straży Pożarnej, organów właściwych do ich wydawania oraz szczegółowych zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach.
Obowiązuje od: 1998-01-03
Dz.U. 1997 nr 154 poz. 1016
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 1997 r. w sprawie wysokości oraz warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych, wykraczających poza obowiązki służbowe.
Obowiązuje od: 1998-01-03
Dz.U. 1997 nr 145 poz. 980
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 listopada 1997 r. w sprawie zakresu, szczegółowych zasad i trybu przyznawania świadczeń i odszkodowań osobom nie będącym strażakami w razie wypadku lub poniesienia szkody w mieniu w związku z udzielaniem pomocy lub udziałem w ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną.
Obowiązuje od: 1997-12-23
Dz.U. 1997 nt 144 poz. 968
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 listopada 1997 r. w sprawie szczegółowej organizacji komisji dyscyplinarnych oraz szczegółowych zasad wykonywania kar dyscyplinarnych wobec strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
Obowiązuje od: 1997-12-02
Informacje dodatkowe:
Uchyla:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 czerwca 1992 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
[Dz.U. 1992 nr 52 poz. 243]
Uchyla:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
[Dz.U. 1993 nr 4 poz. 18]
Dz.U. 1997 nr 101 poz. 637
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie okresów zaliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie przez strażaka Państwowej Straży Pożarnej prawa do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania.
Obowiązuje od: 1997-09-12
Informacje dodatkowe:
Uchyla:
Uchwała nr 41 Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1992 r. w sprawie zasad przyznawania nagród jubileuszowych strażakom Państwowej Straży Pożarnej.
[M.P. 1992 nr 12 poz. 84]
Dz.U. 1997 nr 101 poz. 638
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej.
Obowiązuje od: 1997-09-12
Dz.U. 1997 nr 99 poz. 617
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie przebiegu służby kandydackiej oraz szczegółowych zasad i trybu opiniowania strażaków w służbie kandydackiej.
Obowiązuje od: 1997-09-05
Dz.U. 1997 nr 91 poz. 564
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu nadawania stopni strażakom w służbie kandydackiej.
Obowiązuje od: 1997-08-21
Informacje dodatkowe:
Uchyla:
Dz.Urz. MSW 1992 nr 1 poz. 28
Dz.U. 1997 nr 103 poz. 658
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 sierpnia 1997 r. w sprawie zakresu, wysokości i warunków otrzymywania należności z tytułu przeniesienia służbowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
Obowiązuje od: 1997-07-23
Dz.U. 1996 nr 92 poz. 418
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej i innych dokumentów strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
Obowiązuje od: 1996-07-31
Informacje dodatkowe:
Zmienia:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie legitymacji służbowej i innych dokumentów strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
[Dz.U. 1992 nr 45 poz. 203]
Dz.U. 1992 nr 83 poz. 425
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Obowiązuje od: 1992-12-02
Informacje dodatkowe:
Zmienia:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
[Dz.U. 1991 nr 79 poz. 349]
Dz.U. 1992 nr 78 poz. 395
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozwiązywania jednostek organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej oraz znoszenia stanowisk funkcjonariuszy pożarnictwa.
Obowiązuje od: 1992-10-19
Dz.U. 1992 nr 66 poz. 334
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 1992 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania zadań przez Wojskową Ochronę Przeciwpożarową.
Obowiązuje od: 1992-09-16
Dz.U. 1992 nr 62 poz. 309
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1992 r. w sprawie określenia wzoru oraz trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej.
Obowiązuje od: 1992-09-02
Dz.U. 1992 nr 58 poz. 289
Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 29 lipca 1992 r. w sprawie strażaków Państwowej Straży Pożarnej wyznaczonych do służby w Wojskowej Ochronie Przeciwpożarowej.
Obowiązuje od: 1992-08-06
Dz.U. 1992 nr 54 poz. 259
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym.
Obowiązuje od: 1992-07-28
Dz.U. 1992 nr 45 poz. 203
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie legitymacji służbowej i innych dokumentów strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
Obowiązuje od: 1992-06-03