2009


Wspólne rozpoznanie obiektu gazowni w Zgorzelcu dało nie tylko naszym strażakom ale i ich niemieckim sąsiadom obraz niebezpieczeństw jakie mogą spotkać zarówno pracowników jak i ratowników podczas prowadzenia działań w obiektach tego zakładu pracy.

Oprócz rozpoznania wszystkich obiektów budowlanych i zapoznania się z poszczególnymi niebezpieczeństwami na terenie zakładu pracy strażacy zostali postawieni przed zadaniem, które miało na miejscu doprowadzić do ich współdziałania i wspólnego wysiłku w celu realizacji postawionego przed nimi zadaniami. W założeniu ćwiczenia wskazano iż robotnicy prowadzący prace niebezpieczne pożarowo na dachu jednego z budynków zaprószyli ogień. próbując ewakuować się z dachu w zadymieniu jeden z robotników stracił przytomność. Oboje stracili możliwość opuszczenia dachu. Strażakom postawiono zadanie ewakuacji osób poszkodowanych i zagrożonych pożarem z dachu budynku oraz przeprowadzenie akcji gaśniczej poszycia dachu.

 

  

  

  

     

  

  

  

  


01.12.2009r. to dzień jednej z większych strat kadrowych jakie poniosła zgorzelecka Komenda Powiatowa PSP. Z czynnej służby odeszli na zaopatrzenie emerytalne:

- kpt. Marek Gargol - zastępca Komendanta Powiatowego 

- asp.sztab. Janusz Kamiński - dowódca JRG PSP w Zgorzelcu

- st.ogn. Krzysztof Gudyka d-ca zastępu

- asp. Piotr Maciaszek - dowódca zmiany

- st.ogn. Henryk Suszko - starszy operator sprzętu specjalnego

- st.ogn. Ryszard Dudas - dowódca zastępu

z dniem 31.10.2009r. zaopatrzenie emerytalne odszedł również st.ogn. Ryszard Harapin - starszy operator sprzętu specjalnego.

W uroczystej zmianie służby oprócz Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu i Z-cy D-cy JRG PSP w Zgorzelcu uczestniczyła większość strażaków naszej Komendy. Tak liczna obecność podczas tego tradycyjnego pożegnania to jednocześnie wyraz szacunku i uznania dla dotychczasowej służby odchodzących. Swoje okazyjne przemówienie wygłosił Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu. W uroczystości wziął udział również Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP - Kazimierz Słabicki, który podziękował odchodzącym za włożony w służbę trud i jednocześnie zaprosił ich w szeregi OSP na terenie powiatu.

   

  

  

Zakończenie Uroczystej Zmiany Służby

 


Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu mł.bryg. Bernard Szawłowski powitał przybyłych na uroczystości zaproszonych gości, m.in.:

Starosta Zgorzelecki - Piotr Woroniak,

Komendant Powiatowy Policji - insp.mgr Marek Kazimierczak,

Przedstawiciel Pełnomocnika Starosty ds. Zarządzania Kryzysowego - Ryszard Radomski,

Dziekan Dziekanatu Zgorzelec - Ks. Maciej Wesołowski,

Wójt Gminy Zgorzelec - Kazimierz Janik,

Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP - Kazimierz Słabicki,

Zastępca Zawodowej Straży Pożarnej w Gorlitz - Urlich Piering,

Komendant Powiatowy PSP w Lubaniu - bryg. mgr inż. Roman Mroczkowski,

Przewodnicząca Rady Gminy Zgorzelec - Janina Słabicka.

oraz pozostali zaproszeni goście i funkcjonariusze.

 

Zaproszonym gościom Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu którym wręczył podziękowania za dotychczasową współpracę.

   

   

Tradycyjnie już, nowy samochód został poświęcony przez Dziekana Dziekanatu Zgorzelec - Ks. Macieja Wesołowskiego,

.

Uroczystego przekazania kluczyków, na ręce p.o. Dowódcy JRG PSP w Zgorzelcu dokonał przedstawiciel Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu bryg. Stanisław Drapiewski. Dowódca przekazał kluczyki kierowcy st.str. Robertowi Flaszyńskiemu, który zaprezentował zgromadzonym samochód.

Następnie rozpoczęto ceremonię wręczenia odznaczeń za zasługi dla pożarnictwa oraz wręczenia awansów na wyższe stanowiska służbowe.

 Postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 3/OP/2009 z dnia 17.04.2009 roku nadano Brązową odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” dla Piotra Woroniaka

Odznaczenie wręczył przedstawiciel Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu w asyście Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu

  

Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego woj. dolnośląskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej nadano Srebrny Medal „ Za zasługi dla pożarnictwa”  - Bernardowi Szawłowskiemu

 

Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego woj. dolnośląskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej nadano Brązowy Medal „ Za zasługi dla pożarnictwa”  - Robertowi Łężnemu

Wyróżnienia wręczyli: Prezes ZOSP RP dh. Kazimierz Słabicki wraz z przedstawicielem Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu bryg. Stanisławem Drapiewskim

  

Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu na mocy swoich decyzji mianował:

st.str. Grzegorza Wajdę na stanowisko młodszego ratownika kierowcę w służbie stałej,

mł. asp. Andrzeja Mańkowskiego na stanowisko z-cy dowódcy zmiany,

st.str. Pawła Proć na stanowisko młodszego ratownika kierowcy w służbie stałej,

str. Grzegorza Maciaszek mianował na stanowisko młodszego ratownika,

sekc. Marka Zamorskiego mianował na stanowisko starszy operator sprzętu specjalnego,

 Akty mianowania na wyższe stanowiska służbowe wręczył Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu wraz z przedstawicielem Dolnośląskiego  Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu 

 

Z tej miłej okazji okolicznościowe słowa wygłosili zaproszeni goście w tym odznaczeni

   

   

Zakończenie uroczystości przez Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu

Został dokonany pokaz możliwości technicznych nowo otrzymanego pojazdu

   


Podczas poszczególnych meczy uzyskano następujące wyniki:

  Dzierżoniów Zgorzelec Trzebnica Lubin
Dzierżoniów x 1:2 4:1 0:2
Zgorzelec 2:1 x 6:0 2:2
Trzebnica 1:4 0:6 x 1:2
Lubin 2:0 2:2 2:1 x

 Ogólna kwalifikacja

  wygrane remisy przegrane ilość pkt. miejsce
Dzierżoniów 1 0 2 3 3
Zgorzelec 2 1 0 7 1
Trzebnica 0 0 3 0 4
Lubin 2 1 0 7 2

Do kolejnej fazy rozgrywek zakwalifikowały się drużyny z KP PSP Zgorzelec oraz KP PSP w Lubinie. Serdeczne gratulacje dla naszej reprezentacji.


W dniu 09.10.2009r. na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu strażacy naszej komendy odebrali z rąk przedstawiciela firmy "Bumar" Koszalin samochód specjalny SHD25 (drabino-podnośnik). Zakup pojazdu finansowany był ze środków budżetu państwa. Po odbiorze pojazd czeka jeszcze proces rejestracji pojazdu w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym oraz rejestracja podnośnika hydraulicznego w Urzędzie Dozoru Technicznego dopiero po zakończeniu tych czynności sprzęt rozpocznie służbę w podziale bojowym i będzie służył społeczności lokalnej.

Poniżej zamieszczamy kilka fotografii nowo pozyskanego sprzętu.

     

   

   

   

   

    

... teraz kilka podniebnych ujęć...

   


W dniu 26.09.2009 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu organizowała powiatowe ćwiczenia ratowniczo gaśnicze o kryptonimie "Unirubber 2009"

Tematem ćwiczeń było prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej związanej z pożarem zakładu przemysłu gumowego.

 Główne cele założone do osiągnięcia:

-  sprawdzenie obowiązujących procedur i wypracowanie metod postępowania podczas zdarzenia w zakładzie przemysłu gumowego,

- doskonalenie współdziałania i przyjętych metod współpracy między jednostkami ratowniczymi

- sprawdzenie procedur alarmowania sił i środków,

-  doskonalenie umiejętności dowodzenia, a także zasad współdziałania PSP z innymi podmiotami ratowniczymi,

-  sprawdzenie stanu gotowości operacyjno – bojowej jednostek PSP i OSP w tym WOO,

-  praktyczne sprawdzenie organizacji łączności na terenie akcji ratowniczej,

-  podniesienie umiejętności dowodzenia większą ilością jednostek oraz współdziałania dowódców wszystkich szczebli.

 

Ćwiczenia rozpoczęły się od sprawdzenia gotowości strażaków i sprawności sprzętu, który dotarł z przybyłymi jednostkami w rejon koncentracji sił i środków.

Rejon ten wyznaczono na drodze powiatowej nr 2403D przed miejscowością Zielonka.

  

Przedstawiciel zakładu pracy poinformował pierwszą przybyłą jednostkę o istniejącej sytuacji i podjętych działaniach...

...kolejne docierające siły i środki kierowane były na teren zakładu z punktu przyjęcia sił i środków...

... w I wątku ćwiczeń założono, że pożarem objęta została jedna z hal zakładu. Właśnie w tej hali zostało uwiezionych 2 pracowników zakładu, którzy rozpoczęli samodzielnie akcje gaśniczą jeszcze przed przyjazdem jednostek straży pożarnych...

... dla urealnienia założeń zastosowano podczas ćwiczeń różnoraka pozorację aby zachować jak największy realizm ćwiczeń w stosunku do prowadzonych działań...

 

 

 

 

Pozorację osób poszkodowanych wykonała Pani Dorota Góral.

... pierwsze jednostki na miejscu działań...

  

  

  

 

 

... osoby poszkodowane udało się ewakuować poza strefę zagrożenia, gdzie udzielono im niezbędnej pomocy medycznej...

  

  

... oprócz rozjemców ćwiczeń, ćwiczenia te były obserwowane przez przybyłych gości:

st.kpt. Andrzeja Fischera - przedstawiciela Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu

oraz

mł.bryg. Roberta Brzezińskiego - Z-cę Komendanta Powiatowego PSP w Bolesławcu

  

  

... całością ćwiczeń kierował KDR, mł.kpt. Artur Czułajewski będący nieetatowym dowódcą kompanii gaśniczej "Zgorzelec"

wchodzącej w skład Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego.

Na ćwiczeniach obecny był również z-ca d-cy kompanii gaśniczej "Zgorzelec" - mł.kpt. Robert Miśkiewicz

... zmieniające się warunki atmosferyczne przyczyniły się do tego, że pożar objął swoim zasięgiem również inny obiekt...

  

...oprócz dwóch obiektów palących się na terenie zakładu pożarem objęty został również niewielka powierzchnia przyległego do zakładu lasu...

...ale i ten epizod został pomyślnie zakończony, a po zakończeniu ćwiczeń i zwinięciu sprzętu jednostki udały się na miejsce gdzie przewidziano oficjalne podsumowanie wysiłków ratowniczych.

... meldunek o zakończeniu ćwiczeń Z-cy Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu kpt. Markowi Gargol złożył - mł.kpt.Artur Czułajewski...

... komendant w kilku słowach podsumował przeprowadzone ćwiczenia...

... głos zabrał również st.kpt. Andrzej Fischer - przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu.

  

  

... po zakończonych ćwiczeniach wszyscy ćwiczący jak i goście zaproszeni spotkali się przy strażackiej grochówce.

Wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tych ćwiczeń tą drogą serdecznie dziękujemy


Specjalne podziękowania za wykonanie:

- Pozoracji osób poszkodowanych Pani Dorota Góral.

- Wykonanie i udostępnienie fotografii: M.Zajączkowski, J.Wilk,  T.Wyskok


... w ćwiczeniach udział wzięli:

   


... taki mógłby być prawdziwy scenariusz życia. Na szczęście to tylko ćwiczenia

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu wraz z Zawodową Strażą Pożarną Miasta Gorlitz w oparciu o przygraniczną współpracę ustaliły udział we wspólnych ćwiczeniach podległych sobie sił i środków.
W dniu 23.09.2009 roku. zastępy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Zgorzelcu wraz z Zastępcą Dowódcy JRG udały się wspomóc działania naszych zachodnich kolegów.

W chwili dojazdu na miejsce działań w budynku szkolnym rozwijał się pożar. Przez uchylone okna obiektu szkoły wydobywał się dym.

    

SIS wraz z dowódcą zgłosiły się do kierującego akcja. Dowódca postawił przed polskimi strażakami następujące zadanie.

Należy przeprowadzić rozpoznanie i przeszukanie pomieszczeń obiektu na parterze budynku. Istnieje podejrzenie, że w jednej z sal zajęciowych objętych pożarem znajduje się osoba, która została uwieziona w pomieszczeniu przez pożar.

Oczekiwania dowódcy Feuerwehr Stadt Gorlitz zostały szybko przetłumaczone Z-cy D-cy JRG PSP w Zgorzelcu kpt.D.Kwiatkowskiemu, który wydał rozkaz dla podległych strażaków.

  

  

Zgorzeleccy strażacy rozpoczęli wykonywać nałożone rozkazy, w tym przeszukiwali wskazany obszar budynku w celu odnalezienia zaginionej osoby.

Bardzo duże zadymienie w pomieszczeniach, ograniczało w bardzo dużym stopniu widoczność tym samym utrudniało ratownikom odnalezienie osoby zaginionej.

  

...starania strażaków zostały nagrodzone, a poszkodowany został ewakuowany ze strefy zagrożenia, gdzie udzielono mu pomocy medycznej.

Podczas działań zgorzeleccy strażacy otrzymali informację, ze podczas działań gaśniczych prowadzonych z drugiej strony obiektu, na którym prowadzono ćwiczenia zasłabł niemiecki ratownik, którego natychmiast trzeba ewakuować z miejsca objętego pożarem.

  

Również i to zadanie postawione przed polskimi strażakami realizowane wespół z ratownikami niemieckimi zostało zrealizowane.

Postawione zadania zostały zrealizowane i wysoko ocenione przez podsumowującego ćwiczenia. Po zakończonych ćwiczeniach strażacy z dwóch sąsiadujących miast sprawdzili kompatybilność i możliwość współpracy pomiędzy jednostkami na przykładzie sprzętu ochrony dróg oddechowych.


W dniu 13.09.2009r.funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu przeprowadzili egzamin teoretyczny i praktyczny po zakończonym kursie ratownictwa technicznego organizowanym dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu zgorzeleckiego.

Kurs odbywał się w okresie 04.09.2009r. do 13.09.2009r.

Podczas prowadzonego kursu strażacy - ochotnicy poznawali wiedzę teoretyczną i zdobywali umiejętności na zajęciach praktycznych zgodnie z obowiązującym programem kształcenia członków jednostek OSP.

Całość szkolenia została zwieńczona egzaminem, teoretycznym i praktycznym, do którego przystąpiło 18 druhów.

Egzamin teoretyczny - był testem wielokrotnego wyboru, składającym się z 30 pytań.

Egzamin praktyczny został podzielony na III części.

I. Praktyczne udzielanie pomocy medycznej poszkodowanym w zdarzeniach z udziałem środków transportu.

  

  

  

II. Założenie - ćwiczenie z użyciem narzędzi hydraulicznych i pneumatycznych.

  

  

  

Zajęcia zakończyły się egzaminem, a egzamin wspólnym pamiątkowym zdjęciem.


W uznaniu dla zgorzeleckich strażaków


Szkolenie w zakresie przygotowania do sytuacji kryzysowych oraz alarmowania i ostrzegania ludności przez zagrożeniami.

W dniu 21 sierpnia 2009r. o godz. 10:00 rozpoczęło się szkolenie z zakresu przygotowania poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego naszego powiatu do prowadzenia działań w sytuacjach kryzysowych. Szkolenie poprowadził Piotr Pawlas – Pełnomocnik ds. Zarządzania Kryzysowego.

Głównym punktem szkolenia było omówienie tematyki planowanego na dzień 1 września 2009r. treningu zgrywającego system ostrzegania i alarmowania na terenie naszego powiatu. Przeprowadzenie treningu planowane jest w w/w dniu w godzinach od 8:30 do 13:30.

Podczas przeprowadzanego treningu zostaną przeprowadzone kontrole funkcjonowania wszystkich syren alarmowych rozmieszczonych na terenie powiatu. Równo o godzinie 12 tego dnia zostaną one załączono na równą minutę.

   

Fot. Cezary Sitek


W dniu 07.08.2009r. do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu przyjechał z roboczą wizytą Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu st. bryg. mgr inż. Jarosław Wojciechowski.

Podczas wizyty Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP we Wrocławiu mianował strażaków naszej Komendy na wyższe stopnie służbowe, awanse w stopniu służbowym otrzymali - na stopień młodszego ogniomistrza:

st.sekc. Adrian Bury

st.sekc. Andrzej Fink

st.sekc. Mariusz Zajączkowski

W dowód uznania Komendant Wojewódzki PSP we Wrocławiu wręczył również Listy Gratulacyjne strażakom, którzy brali czynny udział w działaniach powodziowych na terenie naszego powiatu w lipcu 2009 roku.

Listy Gratulacyjne otrzymali:

asp. Zbigniew Wilk

st.sekc. Grzegorz Fleszar

sekc. Konrad Leszczyński

st.str. Dariusz Kropa

st.str. Maciej Majewski

Spotkanie z Komendantem Wojewódzkim było też okazją na uzyskanie informacji o problemach, osiągnięciach i planach działania PSP na terenie województwa dolnośląskiego. Komendant Spotkał się również z kadrą naszej Komendy...

  

...jak również złożył wizytę w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Bogatyni.

Fot. Andrzej Kątny


REKRUTACJA      31.07.2009r.

 

Więcej na podstronie REKRUTACJA


W dniu 30.07.2009 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Zgorzelcu oraz na terenie przyległym jednostki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu wraz z jednostkami Straży Pożarnej w Gorlitz (RFN) przeprowadziły pokazy współdziałania jednostek przy możliwych wspólnych działaniach.

  

  

  

  

"Pokazy odbyły się 30  lipca 2009r pomiędzy godzinami 12.00- 13.00.  na terenie Domu Kultury w Zgorzelcu.

Cele  do osiągnięcia: Sprawdzenie  sposobu i poziomu porozumiewania się jednostek ratowniczych z Polski i Niemiec.

Sprawdzenie obowiązujących procedur i wypracowanie praktycznych metod postępowania podczas akcji ratowniczo-gaśniczej z udziałem podmiotów ratowniczych polskich i niemieckich.

Założono, że pożar powstał w sali kinowej na I piętrze Domu Kultury w Zgorzelcu.

Koncepcja użycia sił i środków:

Z JRG Zgorzelec zadysponowano dwa samochody gaśnicze GBA2/17 i GBA 2/24/750 oraz samochód operacyjny.

W związku z szybkim rozprzestrzenianiem się pożaru poproszono stronę niemiecką o zadysponowanie do pożaru samochód drabina i samochód  gaśniczy. Samochód operacyjny ze strony niemieckiej udaje się za swoimi jednostkami ( bez wezwania ze strony polskiej).

Jednostki polskie działają wewnątrz budynku w aparatach ODO podając dwa prądy wody na palące się wyposażenie sali kinowej.

Jednostki niemieckie mają za zadanie  podać prąd wody przez świetliki w suficie sali kinowej, wykorzystując swoją  drabinę i samochód gaśniczy.

Ocena pokazów: Założenia przyjęte do zrobienia wykonano prawidłowo.

Jednostki polskie i niemieckie swoje części pokazu wykonały w odpowiednim czasie zgodnie z zasadami BHP .

Jednym z problemów jaki wynikł w trakcie przekazywania informacji i zadań do wykonania dla jednostek niemieckich w pierwszej fazie było zrozumienie zadania jakie mają zastępy niemieckie do wykonania.

Dopiero po przyjściu  tłumacza (był nim jeden ze strażaków JRG Zgorzelec), zadanie zostało zrozumiane i wykonane prawidłowo.

Wnioski nasuwające się po pokazach- przeszkolenie całej lub części załogi JRG Zgorzelec w znajomości języka niemieckiego, który w przypadku miast Zgorzelec i Goerlitz jest wskazany do zrozumienia zadań i prawidłowego ich wykonywania."

 

tekst: Z-ca D-cy JRG PSP w Zgorzelcu kpt. D.Kwiatkowski

foto: M Zajaczkowski

 


Około godziny 11.30 Powiatowe Stanowisko Kierowania przyjęło zgłoszenie o wypadku samochodu dostawczego z samochodem ciężarowym TIR-em.

Więcej...


Również 23.07.2009r. około godz.18.00 na terenie powiatu rozpętała się wielka wichura połączona z gwałtownymi opadami deszczu, które spowodowały w wielu miejscach wielkie straty materialne. Na szczęście na terenie powiatu zgorzeleckiego nie odnotowano zdarzeń w których doszłoby do utraty zdrowia i życia przez naszych mieszkańców.

   

Więcej...


W dniu 07.02.2009r. Ochotnicza Straż Pożarna w Węglińcu otrzymała samochód. Więcej informacji oraz zdjęć na specjalnie z tej okazji przygotowanej podstronie.

Więcej...


W ramach udziału w tym finale w dniu 11.01.2009r. strażacy zaprezentowani pokaz działań związany z prowadzeniem działań związanych z użyciem skokochronu. Wyposażenia, które może uratować życie podczas ewakuacji ludzi z wysokości, gdy wszelkie inne sposoby ewakuacji zawiodą.

 

   

  

  

Wolontariuszy podczas finału strzegli nie tylko mieszkańcy Zgorzelca ale również Policja ze Zgorzelca oraz z Gorlitz.

 


Galerie z lat

 2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014