2011


         Na uroczystość  zamknięcia wystawy przybyli:

 

Roman Brodniak- Poseł na Sejm RP,  Artur Bieliński- Starosta zgorzelecki, Kazimierz Janik- Wójt Gminy Zgorzelec, Radosław Baranowski  Zastępca Burmistrza Miasta Zgorzelec, Andrzej Grzmielewicz- Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, Kazimierz Słabicki- Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP, Ks. Maciej Wesołowski- dziekan dekanatu Zgorzelec , Ks. Mieczysławowi Panońko - Kapelan powiatowy,gen. poż. w st. spocz. Andrzej Stefanowski, mł.bryg. Krzysztof Krężel KG PSP  Warszawa oraz zaprzyjaźnieni Komendanci Powiatowi PSP,  druhowie Prezesi i Naczelnicy OSP. Wystawcy, którzy udostępnili swoje zbiory:

         Pani Maria Drapiewska,

         Pan Marian Malicki,

         Pan Wojciech Cieleń.

         Referat na temat  „Tradycje Św. Floriana w pożarnictwie polskim” wygłosił   -  gen. poż. w st. spocz. Andrzej Stefanowski  - były Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej , następnie  mł.bryg. Krzysztof Krężel z Komendy Głównej PSP  w Warszawie  wygłosił referat na temat  „Zasad noszenia orderów , odznaczeń” -przepisy mundurowe w PSP i OSP.

        

         Po wygłoszeniu referatów nastąpiła podniosła chwila wręczenia medali nadanych przez :

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji: brązowa odznaka „ Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymał:

         Pan st.ogn. Zbigniew Czekański

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP we Wrocławiu:

srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali:

         Pani Maria Drapiewska,

         Pan Łukasz Girych,

         Pan Zbigniew Szatkowski,

brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymał:

         Pan Paweł Józefowicz.

 

         Wręczenie insygni na mundurowych Kapelanowi Powiatowemu

ks. Mieczysławowi Panońko.       

    

 

      Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu st. kpt.Wiesław Wypych podziękował serdecznie za wkład w zorganizowanie wystawy Paniom Barbarze Szutenbach oraz Agacie Szmigiel – pracownicy MDK Zgorzelec, Pani Bożenie Adamczyk – Pogorzelec Dyrektor Muzeum Regionalnego w Lubaniu za wypożyczenie ze zbiorów muzeum sztandaru.

Upominki strażackie otrzymali również Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu kpt. Wiesław Wypych oraz Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz

          

 

O godzinie 13.00 nastąpiło ostatnie zwiedzanie wystawy przez uczestników Konferencji i zaproszonych gości oraz zamknięcie wystawy przez Starostę zgorzeleckiego Pana Artura Bielińskiego.

 

 

 


 

WOŚP 2011 w Zgorzelcu

Scenariusz działań zakładał porwanie autobusu z pasażerami, jego zaminowanie. Jednostka specjalna Fenix wraz z Policja i Strażą Graniczną dotarła do wnętrza autobusu, w którym porywacz przetrzymywał zakładników.  Działania te były prowadzone z użyciem środków pozoracyjnych – zadymiających miejsce działań, mających na celu ograniczenie widoczności, co miało zdezorientować porywacza.

Następnie w/w jednostki obezwładniły i wyprowadziły na zewnątrz porywacza. Tym samym odbito zakładników. Działania straży pożarnej polegały na wykonaniu dostępu do poszkodowanych zakładników oraz przeprowadzeniu wstępnej segregacji poszkodowanych. Wstępna segregację przeprowadzono wraz z lekarzem grupy specjalnej Fenix.

W pierwszej kolejności prowadzono ewakuację osób poszkodowanych, zakwalifikowanych do grupy czerwonej. Ewakuacje prowadzono bezpośrednio do karetek przy użyciu noszy typu deska po uprzednim zabezpieczeniu poszkodowanych kołnierzami ortopedycznymi, kocami termicznymi. Zespoły transportu sanitarnego, bezpośrednio transportowały poszkodowanych zakwalifikowanych do grupy czerwonej do Szpitala Powiatowego w Zgorzelcu.

Osoby zakwalifikowane do grupy żółtej i zielonej został ewakuowane do pneumatycznego namiotu sprawionego przez siły Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu gdzie udzielono im pomocy w oczekiwaniu na dalszy transport medyczny. Pokaz ten był również swego rodzaju sprawdzeniem swoich umiejętności przez zgorzeleckich strażaków. Oby umiejętności te były  poddawane jedynie ocenie w ramach ćwiczeń i pokazów, a jak najrzadziej w działaniach.

Na miejscu odbijania zakładników i uwalniania ich z autobusu prowadzono działania zabezpieczające miejsca zdarzenia poprzez sprawienie linii gaśniczych.

I choć nie było to prawdziwe zdarzenia czy też ćwiczenia, to przygotowany pokaz, zrealizowany był bardzo realistycznie.   

 

F o t o g a l e r i a     z     p o k a z u

Odbijanie zakładników, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, wykonanie dróg dojścia do osób poszkodowanych.


Galerie z lat

 2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014