2012


W dniu 30.10.2012r. odbyły się uroczystości związane z odejściem na zaopatrzenie emerytalne strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu.

Uroczystości rozpoczęły się uroczystą zmianą służby w jednostkach ratowniczo gaśniczych.

Na pożegnanie naszych strażaków przybyło wielu zaproszonych gości wraz ze Starostą Powiatu Zgorzeleckiego i Burmistrzem Miasta Zgorzelec oraz członkowie rodzin.

Uroczystość rozpoczął mł.bryg.mgr Wiesław Wypych - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu

  

  

Komendant Powiatowy PSP przybliżył zgromadzonym krótką charakterystykę strażaków odchodzących ze służby.

CHARAKTERYSTYKA EMERYTÓW

st. kpt. Mirosław Bednarczyk – dowódca jednostki ratowniczo gaśniczej – 28 lat służby i pracy

st. kpt. Mirosław Bednarczyk rozpoczął służbę w 1984 r. jako kadet w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu, następnie służbę pełnił w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie, Komendzie Wojewódzkiej SP w Wałbrzychu a po reorganizacji w Komendzie Miejskiej PSP w Wałbrzychu. W 2000 r. przeniesiony do  Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu, od kwietnia 2001 r. dowódca jednostki ratowniczo gaśniczej w Bogatyni.

Odznaczany:

1.       Brązowym Krzyżem Zasługi

2.       Krzyżem Zasługi za Dzielność

3.       Brązową Odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”

4.       Brązowym i Srebrnym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”

Dowodził szeregiem działań ratowniczo – gaśniczych m.in.:

- kierował działaniami przy zagrożeniu zawalenia się komina przemysłowego na budynki mieszkalne,

- brał udział w akcji ratowniczej związanej z sytuacją powodziową na terenie powiatu zgorzeleckiego - kierował działaniami ratowniczymi podczas powodzi na terenie gminy Bogatynia, gdzie doprowadził do uwolnienia osób uwięzionych przez wodę w zagrożonych obiektach,

- brał udział w akcji gaśniczej po wybuchu pyłu węglowego w Elektrowni Turów w Bogatyni

-  dowodził długotrwałymi działaniami podczas działań gaśniczych przy pożarze stogów słomy w Jasnej Górze

mł. kpt. Małgorzata Góral – zastępca naczelnika wydziału 27 lat służby, 34 lata pracy

mł. kpt. Małgorzata Góral rozpoczęła służbę w 1985 r. w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej od stanowiska księgowej, następnie przez wiele lat służbę pełniła w pionie operacyjnym zaczynając od stanowiska dyspozytora a kończąc na stanowisku zastępcy naczelnika wydziału. Przez lata swojej służby przeszkoliła wielu członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu zgorzeleckiego w trakcie organizowanych kursów podstawowych, z zakresu ratownictwa technicznego oraz dowódców OSP.

Odznaczona:

1.       Brązowym Krzyżem Zasługi

2.       Brązową Odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”

3.       Brązowym, Srebrnym oraz Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”

Uczestniczyła w szeregu działań ratowniczo – gaśniczych m.in.:

- brała udział w akcji ratownictwa chemiczno – ekologicznego w Węglińcu,

- podczas pożaru budynku mieszkalnego w Pieńsku, 

- brała udział w akcji ratowniczej związanej z sytuacją powodziową na terenie południowo-zachodniej Polski,

 

 

Po zaprezentowaniu sylwetek strażacy zameldowali swojemu przełożonemu zakończenie służby oraz pożegnali sztandar Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu.

Otrzymali liczne podziękowania za swoje osiągnięcia od współpracowników oraz kolegów ze współpracujących służb mundurowych. 

 

  

  

  

Na zakończenie uroczystości strażacy w krótkich słowach podsumowali swoją służbę.

  

 

 


26 października 2012 roku na terenie boiska sportowego w miejscowości Pieńsk odbyło się szkolenie dotyczące zabezpieczenia lądowisk dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Brali w nim udział strażacy z KP  PSP Zgorzelec oraz strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

Celem szkolenia było przysposobienie procedur przyjmowania śmigłowców ratowniczych, zabezpieczenia lądowiska, prowadzenia korespondencji radiowej, zapoznanie się z budową Eurocoptera EC-135 oraz metodami ewakuacji załogi. Strażacy poznali również charakterystykę pracy śmigłowców i załóg Lotniczego Pogotowia Ratunkowego okraszoną licznymi ciekawostkami i obrazowymi przykładami. Strażacy mogli dokładnie poznać wyposażenie helikoptera, drogi i sposoby ewakuacji załogi, zobaczyć jak uzyskać dostęp do noszy oraz wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu sprowadzania helikoptera oraz zabezpieczenia i oświetlenia lądowiska podczas jego lądowania.

 


VI Międzynarodowe Międzygminne Zawody Sportowo Pożarnicze jednostek OSP

 

GALERIA ZDJĘĆ

Klasyfikacja o mistrzostwo  Gminy i Miasta Węgliniec

I – OSP Ruszów,

II – OSP Czerwona Woda,

III – OSP Jagodzin.

Klasyfikacja o mistrzostwo Miasta i Gminy Pieńsk

I – OSP Pieńsk,

II – OSP Bielawa Dolna.

Należy podkreślić bardzo dobre przygotowanie drużyn biorących udział w zawodach oraz osiągane czasy, zwłaszcza w ćwiczeniu bojowym (Ruszów – 30,54 sek. , Pieńsk – 31,92 sek. , Cz. Woda – 32,57 sek.) o kolejności  zajmowanych miejsc decydowały bardzo niewielkie różnice czasowe. Organizatorem zawodów było Miasto i Gmina Pieńsk oraz OSP w Pieńsku. Komisję sędziowską stanowili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Państwowej Straży Pożarnej ze Zgorzelca. Dzięki dobremu przygotowaniu zawodów
przez organizatorów zawody przebiegły bardzo sprawnie i w sportowej, przyjaznej atmosferze,
a  wszystkie biorące udział jednostki otrzymały puchary i dyplomy stosownie do zajmowanych miejsc. W roku przyszłym zawody rozegrane zostaną na terenie Gminy i Miasta Węgliniec.

Na podstawie informacji: Janusza Droś – Komendanta Gminnego OSP

 


Przygotowanie zawodników i sprzętu do rozegrania konkurencji.

  

Oprócz emocji sportowych organizatorzy zapewnili też miłą atmosferę i wiele atrakcji dla najmłodszych. Całość imprezy pod kątem medycznym zabezpieczała grupa ratowników PCK Zgorzelec

  

  

Po uroczystościach kościelnych poczty sztandarowe, zawodników zaproszonych gości i widzów na teren boiska sportowego przyprowadziła orkiestra KWB Turów

wraz z Dowódcą uroczystości druhem Waldemarem Błauciak. Bezpośrednio przed rozpoczęciem rywalizacji każda z drużyn zaprezentowała się widzom

  

  

  

  

  

  

  

Dowódca uroczystości Waldemar Błauciak złożył meldunek o gotowości pododdziałów do rozpoczęcia VII Powiatowych Zawodów Sportowo Pożarniczych strażaków OSP. Meldunek przyjął Członek Zarządu Głónego , Dyrektor Wykonawczy Oddziału ZOSPRP Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP - dh Andrzej Łabentowicz. Następnie dokonano przeglądu pododdziałów.

 

  

Oficjalnego otwarcia zawodów dokonali:

Wójt Gminy Sulikó - Robert Starzyński wraz z

Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Kazimierz Słabicki

  

Prezydium ZG ZOSP RP Uchwałą nr 222/27/2011 z dnia 14.04.2011r. nadało MEDAL HONOROWY im. Bolesława Chomicza druhowi Edwardowi Czyżewskiemu

  

Postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych nr 1/OP/2012 Odznaczenia zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej otrzymali:

Waldemar Błauciak

Wojciech Miś

Filip Grzesiowski

Adam Hajduk

Jacek Szantar

 

  

  

Odznaczenia wręczył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu mł.bryg. Wiesław Wypych w asyście Starosty Zgorzeleckiego Artura Bielińskiego

Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego nr 88/P/12 z dnia 21.02.2012r. zostali odznaczeni:

Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa

Janusz Kobielski, Bronisław Tur

Srebrnym Medalem za zasługi dla pożarnictwa

Paweł Furmanowicz, Piotr Jeleniewski, Robert Penarski, Jan Radawiec, Jan Kochut

Brązowym Medalem za zasługi dla pożarnictwa

Józef Kozłowski, Marek Kurzyński, Tadeusz Mak, Bolesław Błauciak, Grzegorz Czyżewski

Mirosłąw Daśko, Dariusz Fusy, Przemysław Jasiński, Stefan Jurczyński, Paweł Józefowicz

Krzysztof Knaga, Józef Mazurek, Feliks Skoczylas, Paweł Stachyra, Marian Storczyk

Andrzej Świderski, Ernest Wasila

  

  

Decyzją Komendanta Głównego PSP  Medalem okolicznościowym "XX-lecie Państwowej Straży Pożarnej" zostali odznaczeni:

Józef Kozłowski, Jaromir Motyl, Uwe Restezki, Wojciech Miś, Bernard Szawłowski, Jacek Szantar, Anna Czekańska, Adam Wachowicz

Jan Radawiec, Robert Małańczuk, Andrzej Torbicz, Andrzej Grzmielewicz, Leszek Zagórski, Dariusz Pobiedziński,

Marek Gargol, Tadeusz Szydłowski, Kazimierz Janik, Jan Kolbuch, Stanisław Myśliwiec, Janusz Droś.

  

Uchwałą Prezydium Zarządu Powiatowego nr 2/2012 z dnia 20.07.2012r. zostali odznaczeni:

Odznaką "Strażak Wzorowy".

Jan Michalski, Artur Bieliński, Andrzej Kutrowski, ks. Janusz Kankiewicz, Jarosław Jarecki, Damian Kapic,

Marcin Kmiołek, Roman Ossowski, Przemysław Kuźmiński, Sebastian Nowak, Andrzej Podhalski, Marek Raczak, Andrzej Szyndlarewicz,

Radosław Tyc, Damian Wolanin, Maciej Wołczyk, Radosław Wołczyk.

  

 

Trofea, o które walczyli zawodnicy drużyn OSP

 

Klasyfikacja powiatowa drużyn uczestniczących w zawodach

Sztafeta pożarnicza

1 miejsce OSP Studniska Dolne 58,10 pkt.

2 miejsce OSP Trójca 59,75 pkt.

3 miejsce OSP Sławnikowice 60,50 pkt.

Ćwiczenie bojowe

1 miejsce OSP Studniska Dolne 27,79 pkt.

2 miejsce OSP Trójca  29,70 pkt.

3 miejsce OSP Sławnikowice  30,26 pkt.

Klasyfikacja generalna

1 miejsce OSP Studniska Dolne 85,89 pkt.

2 miejsce OSP Trójca 89,45 pkt.

3 miejsce OSP Sławnikowice 90,76 pkt.

4 miejsce OSP Radomierzyce 92,60 pkt.

5 miejsce OSP Ruszów 93,50 pkt.

6 miejsce OSP Pieńsk 98,93 pkt.

7 miejsce OSP Czerwona Woda 99,75 pkt.

8 miejsce OSP Miedziana 102,88 pkt.

9 miejsce OSP Sieniawka 109,79 pkt.

 

Klasyfikacja gminna drużyn uczestniczących w zawodach

Sztafeta pożarnicza

1 miejsce OSP Studniska Dolne 58,10 pkt.

2 miejsce OSP Miedziana 66,18 pkt.

3 miejsce OSP Stary Zawidów 70,00 pkt.

Ćwiczenie bojowe

1 miejsce OSP Studniska Dolne 27.79 pkt.

2 miejsce OSP Stary Zawidów 34,00 pkt.

3 miejsce OSP Miedziana 36,70 pkt.

Klasyfikacja generalna

1 miejsce OSP Studniska Dolne 85,89 pkt.

2 miejsce OSP Miedziana 102,88 pkt.

3 miejsce OSP Stary Zawidów 104,00 pkt.

4 miejsce OSP Bierna 119,75 pkt.

5 miejsce OSP Sulików 128,55 pkt.

 

  

 


Uroczystości rocznicowe związane z uchwaleniem konstytucji 3 maja rozpoczęły się w kościele pod wezwaniem Św. Bonifacego gdzie odbyła się msza święta. Po zakończonej mszy poczty sztandarowe, zaproszeni goście wraz z mieszkańcami Zgorzelca udali się pod pomnik Millenium. 

Pod pomnikiem wygłoszono okolicznościowe przemówienia oraz złożono okolicznościowe wiązanki kwiatów.

 


Naradę poprowadził Komendant Powiatowy państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu st.kpt.mgr Wiesław Wypych

  

Podczas narady przedstawiciele wszystkich komórek organizacyjnych KP PSP w Zgorzelcu zdali relację z działań i zadań realizowanych w 2011 roku oraz przedstawiali plany do realizacji w 2012 roku. Podczas narady rocznej Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu wraz z obecnymi na naradzie strażakami oraz zaproszonymi gośćmi pożegnali strażaków kończących służbę w szeregach PSP. Na zaopatrzenie emerytalne udali się st.ogn. Roman Kwiatek oraz st.sekc. Waldemar Ziółkowski

Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu w obecności dowódców JRG, w których dotychczas strażacy pełnili służbę odczytał listy gratulacyjne dla strażaków udających się na zaopatrzenie emerytalne oraz przyjął meldunek o zakończeniu przez nich służby w PSP.

  

  

Następnie strażacy pożegnali się ze sztandarem KP PSP w Zgorzelcu

Na zakończenie Odprawy rocznej głos zabrali zaproszeni goście, którzy w krótkich słowach podsumowali dotychczasową współpracę z Komendą Powiatową Państwowej Straży pożarnej w Zgorzelcu


Egzamin rozpoczął się wizytą na terenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, na terenie której przeprowadzono część egzaminu związaną z pracą ratowników OSP w sprzęcie ochrony górnych dróg oddechowych. Po powrocie z Wrocławia w kolejnym dniu strażacy zostali poddani egzaminowi na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu. Na łączną ilość 20 strażaków OSP, którzy podjęli kształcenie na w/w kursie - kurs zakończyło 19 druhów. 

Poniżej fotoreportaż z wizyty w KW PSP we Wrocławiu oraz egzaminu w KP PSP w Zgorzelcu

   

 

 

Przed przystąpieniem do ćwiczenia związanego z odnalezieniem drogi w komorze dymowej strażacy musieli zaliczyć zestaw ćwiczeń sprawdzających wytrzymałość i możliwość przystąpienia do głównego ćwiczenia.

 

Strażacy OSP podczas egzaminu na terenie KP PSP w Zgorzelcu otrzymali informację o założeniach ćwiczeń zaliczających odbyte szkolenie. Jednym z zadań stojącym przed ratownikami była ewakuacja osoby, która podczas wykonywania pracy w warsztacie mechaniki pojazdów zasłabła w pomieszczeniu kanału naprawczego, z uwagi na zadymienie do jakiego doszło wskutek pożaru w warsztacie.    

 

 

Na koniec egzaminu osoby kończące kształcenie na tym kursie wraz z komisją egzaminacyjną wykonali pamiątkowe zdjęcie.

Ponadto w ramach szkolenia dowódców OSP - nr kursu 95/2011 trwającego w okresie 12.08.2011r. do 28.08.2011r. funkcjonariusze tutejszej Komendy przeszkolili i przeprowadzili egzamin strażaków OSP z terenu powiatu zgorzeleckiego. Szkolenie na kursie rozpoczęło 26 druhów OSP, a zakończyło z pozytywnym wynikiem egzaminu 25 druhów.

W ramach prowadzonej działalności związanej z kształceniem druhów OSP przeprowadzili kurs nr 131/2011r. zgodnie z programem kształcenia Ponadto w ramach szkolenia dowódców OSP - nr kursu 95/2011 trwającego w okresie 12.08.2011r. do 28.08.2011r. funkcjonariusze tutejszej Komendy przeszkolili i przeprowadzili egzamin strażaków OSP z terenu powiatu zgorzeleckiego. Szkolenie na kursie rozpoczęło 26 druhów OSP, a zakończyło z pozytywnym wynikiem egzaminu 25 druhów.


Uroczystość rozpoczęła się przemarszem strażaków i zaproszonych gości z siedziby OSP Sieniawka do kościoła, gdzie ksiądz odprawił mszę św. w intencji braci strażackiej.

Po mszy św. rozpoczęła się część oficjalna uroczystości. Dowódca uroczystości st.asp. Grzegorz Buczkowski złożył meldunek Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu st.kpt.mgr Wiesławowi Wypych o gotowości pododdziałów do rozpoczęcia uroczystości.

  

Przybyłych gości powitał Prezes OSP w Sieniawce dh. Artur Siwak. Na uroczystość m.in. przybyli Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia - Andrzej Grzmielewicz, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy w Bogatyni - Patryk Stefaniak, Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej - Kazimierz Słabicki,  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu - st.kpt. Wiesław Wypych oraz rodziny strażaków i ich przyjaciele.

  

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu odczytał Decyzję Nr 1/65/KSRG z 22 lipca 2011 roku, na mocy której Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie gen brygadier Wiesław Leśniakiewicz włączył jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieniawce do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego.

   

Decyzję o włączeniu jednostki OSP w Sieniawce do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego z rąk Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu odebrał Prezes OSP w Sieniawce dh. Artur Siwak

  

  

W dalszej części uroczystości odsłonięto pamiątkową tablicę upamiętniającą włączenie jednostki OSP Sieniawka do KSRG, odsłonięcia dokonali zaproszeni goście w asyście gospodarza.

  

Jednostka OSP z okazji uroczystości otrzymała prezenty w tym ufundowaną przez Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni pompę szlamową oraz pilarkę do drewna.

  

Okolicznościowe słowo skierowali do strażaków zaproszeni goście w t m Starosta Powiatu Zgorzeleckiego - Artur Bieliński

   

Dowódca uroczystości st.asp. Grzegorz Buczkowski złożył meldunek Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu st.kpt.mgr Wiesławowi Wypych o gotowości pododdziałów do zakończenia uroczystości.

Moc życzeń dla strażaków OSP w Sieniawce płynęło na ręce Prezesa jednostki dh. Artura Siwak. Szczególne życzenia popłynęły od wszystkich strażaków pionu operacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu. Miłe życzenia i gratulacje strażacy z OSP Sieniawka otrzymali od kolegów z jednostki OSP Czerwona Woda, z którymi razem kilka lat temu rozpoczęli starania o włączenie swoich jednostek OSP do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego.  

  

Specjalne życzenia strażakom z Sieniawki złożył Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Roman Brodniak.

 


Galerie z lat

 2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014