2013 

Ideą powstania Powiatowego punktu naprawy, przeglądów i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych było podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracy strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu zgorzeleckiego. 
            Zgodnie z wymogami firmy MSA Safety, aparaty powietrzne użytkowane przez jednostki ochrony przeciwpożarowej muszą każdorazowo po zakończeniu działań ratowniczo - gaśniczych zostać poddane obowiązkowemu przeglądowi i konserwacji – są to tzw. przeglądy bieżące.  
Warunkiem koniecznym do prawidłowej konserwacji sprzętu ODO jest:
   -           posiadanie uprawnień przez funkcjonariusza zajmującego się konserwacją sprzętu ODO, do przeprowadzania czynności konserwacyjnych na dany typ urządzenia, aparatu, (KPPSP Zgorzelec – 7, docelowo - 12; OSP – O, docelowo – 2). 
-          organizacja i wyposażenie zaplecza techniczno -  warsztatowego w niezbędny sprzęt, umożliwiający wykonanie wszystkich czynność konserwacyjnych i prób szczelności, (KP PSP Zgorzelec – 2 zaplecza:      JRG Zgorzelec oraz JRG Bogatynia,   OSP - O).
-          w zakresie napełniania butli powietrznych – posiadanie uprawnień UDT na obsługę zbiorników ciśnieniowych, (KP PSP Zgorzelec – 10, docelowo - 12, OSP – O,   docelowo – 6).
            Kompleksowe wyposażenie punktu serwisowego sprzętu ODO i ubrań gazoszczelnych dla jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu zgorzeleckiego zostało zrealizowane przy współudziale:

 

 

Łączna wartość projektu wyniosła 120.000 zł. w tym 94.000 zł. dofinansowanie przez wyżej wymienionych.

 

Efektem tych działań jest:

            - utworzenie dwóch punktów serwisowych sprzętu ODO: przy JRG Zgorzelec oraz JRG Bogatynia;

            - kompleksowe wyposażenie punktów w niezbędny sprzęt do konserwacji i badania szczelności sprzętu ODO oraz ubrań gazoszczelnych;

            - wyposażenie punktów w sprężarki do napełniania butli aparatów oddechowych powietrzem;

            - szkolenie 10 funkcjonariuszy PSP  oraz 6 ratowników OSP w zakresie obsługi sprężarki powietrza i napełniania butli – (uprawnienia UDT)

 

Po uroczystym otwarciu  Powiatowego punktu naprawy, przeglądów i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych, zaproszeni goście udali się świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu, gdzie odbyła się wigilia strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu zgorzeleckiego.        Na strażacką wigilię przybyli między innymi:  Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. mgr inż. Jerzego Łabowskiego, Jan Michalski- Senator RP, Artur Bieliński – Starosta zgorzelecki, Mariusz Tureniec –W-ce Starosta, Kazimierz Słabicki – Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP,  Jolanta Ptak- Sekretarz Miasta Zgorzelec, Kazimierz Janik- Wójt Gminy Zgorzelec, Jerzy Strojny- Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk, Robert Starzyński –Wójt Gminy Sulików, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu podinsp. mgr Jacek Bandyk,  kpt. SG  Andrzej Witkowski , Roman Latosiński – Komendant Straży Miejskiej w Zgorzelcu, prezesi Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych.  Po powiataniu zaproszonych gości przez Komendanta Powiatowego PSP mł.bryg. mgr Wiesława Wypych oraz Kazimierza Słabickiego – Prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP, - Kapelan Powiatowy Strażaków  Ks.Mieczysław Panońko, poświęcił opłatki,  którymi podzielili się zaproszeni goście składając sobie życzenia.W dniu 20.11.2013r . Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu odpowiedzieli na apel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu. Apel którego hasło brzmi „ Mikołaj jest wśród Nas" skierowany jest na rzecz dzieci naszego powiatu, które przebywają w rodzinach zastępczych, pogotowiach rodzinnych, Rodzinnym Domu Dziecka.

Strażacy oraz współpracownicy zebrali dla dzieci słodycze, które zostaną rozdane przez pracowników PCPR w Zgorzelcu.

  

                Funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP przedstawili zagadnienia związane z obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, zasady ewakuacji, użycie podręcznego sprzętu gaśniczego. W trakcie spotkania ze strażakami poruszono również kilka zagadnień w tematyce udzielania pierwszej pomocy medycznej. Omawiane były sytuacje, które mogą spotkać  każdego w życiu codziennym, w szkole, w domu czy na ulicy. Tematyka pierwszej pomocy jest uczniom doskonale znana, jednak warto było jeszcze raz poruszyć pewne zagadnienia. W trakcie tego spotkania przedstawiono sposób postępowania z osobą nieprzytomną z zachowanym oddechem oraz z osobą nieprzytomną bez zachowanego oddechu, czyli w chwili nagłego zatrzymania krążenia. Omówiono pozycję boczną- bezpieczną jak również resuscytację krążeniowo-oddechową. Na koniec tego spotkania przedstawiono postępowanie w przypadku zadławienia u dorosłych.

 

 

  

Ćwiczenia powiatowe „Ołobok 2013” 05.10.2013r.

Ćwiczenia rozpoczęły się od zapoznania zaproszonych gości w specjalnie przygotowanym namiocie na terenie miasteczka logistycznego z założeniami jakie postawili przed sobą organizatorzy ćwiczeń. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Radny Sejmiku Wojewódzkiego, Starostowie powiatów zgorzeleckiego i bolesławieckiego, przedstawiciele samorządów gminnych, Nadleśniczowie z Nadleśnictw Węgliniec, Ruszów i Bolesławiec, przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb: m.in. Straży Granicznej i Policji.

Założeniem do osiągnięcia dla zastępów z powiatu zgorzeleckiego i lubańskiego było podanie 5-ciu prądów wody w obronie na długości ok. 350 m (linia obrony to granica powiatów zgorzeleckiego i bolesławieckiego) oraz zbudowanie 2 linii zasilających o łącznej długości prawie 3 km. Powyższe działania miały na celu zabezpieczenie przed rozprzestrzenieniem się pożaru z terenu powiatu bolesławieckiego na teren powiatu zgorzeleckiego. Zastępy z powiatu bolesławieckiego zaangażowane były w działania gaśnicze w natarciu.

Siły i środki uczestniczące w ćwiczeniach to Kompania Gaśnicza ZGORZELEC (I i II pluton), zastępy z JRG Zgorzelec, JRG Lubań, JRG Chojnów, JRG Jelenia Góra i OSP z powiatu zgorzeleckiego i lubańskiego.

Jednym z elementów ćwiczeń było przygotowanie zaplecza logistycznego dla strażaków biorących udział w długotrwałych działaniach przy pożarach lasów przez Kompanię Logistyczną LUBAŃ. Zbudowano miasteczko logistyczne oraz punkt przyjęcia sił i środków dla zastępów z powiatu zgorzeleckiego i lubańskiego na polanie w miejscowości Stary Węgliniec oddalone od miejsca ćwiczeń o ok. 4 km.

W ćwiczeniach uczestniczyły również 2 zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z Niemiec: FFW Horka i FFW Kodersdorf (w sumie 10 strażaków). Ich zadaniem było zbudowanie linii zasilającej W-110 (z samochodu wężowego z JRG Jelenia Góra) od pompy wysokiej wydajności (JRG Chojnów) do GCBM 25/18 z JRG Zgorzelec  o długości 1,5 km.

Po zakończonych ćwiczeniach  uczestnicy zebrali się na terenie miasteczka logistycznego, gdzie w ramach podsumowania Komendanci Powiatowi PSP ze Zgorzelca, Lubania, Bolesławca podziękowali uczestnikom  ćwiczeń za zaangażowanie i poświęcenie w realizacji postawionych im zadań. Przedstawiciele władz samorządowych podkreślili wagę współpracy między powiatami w celu skutecznej ochrony przed zagrożeniami.

Na wszystkich uczestników i zaproszonych gości czekała grochówka i kiełbaska z grilla z zasmażaną kapustką.

 


SAMORZĄDOWO-MUNDUROWE ZAWODY WĘDKARSKIE ”STAWY WODNE” k. St.Węglińca

Kamila łowi pierwszą rybę w życiu !!!

  W końcu Aga też złowiła rybę J

Nasi koledzy dzielnie nas wspierali

   

Nasz Rafałek w akcji.                                 Robcio z ekipą przy grilu

    

Szkoła Mistrza                                                 Powyżej  efekty:

Miejsce w tataraku a i tak dawali radę!

Zwycięską drużyną okazała się Placówka Straży Granicznej w Zgorzelcu. Łączna waga ich ryb to 74,47 kg. Zawodnik tej drużyny zdobył również puchar za największą ilość złowionych ryb – 17 sztuk.

A oto zwycięska drużyna

II miejsce zajęła drużyna złożona z emerytowanych funkcjonariuszy PSP, którzy złowili rybki o łącznej wadze 43,329 kg.

III miejsce zajęła drużyna złożona z przedstawicieli Urzędu Gminy w Zgorzelcu, którzy złowili rybki o łącznej wadze42,980 kg.

                Nasza reprezentantka Kamila Huzarska zdobyła 2  puchary podczas tych zawodów:

1.      puchar za największą złowioną rybę. Złowiony okaz karpia mierzył 49 cm.

2.      puchar dla najlepszej zawodniczki zdobyty dzięki złowieniu największej ryby spośród wszystkich zawodników.

 

Łącznie złowiono 288,755 kg ryb.

 


Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Trójca

 

            W dniu 05.07.2013r. na terenie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trójcy miała miejsce uroczystość związana z podziękowaniem dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej  OSP Trójca za dotychczasowy wkład w działalność OSP Trójca oraz za przeprowadzone pokazy podczas powiatowych obchodów  Dnia Strażaka 2013.

            W uroczystości uczestniczyli  Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński, Wójt Gminy Zgorzelec Kazimierz Janik, Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu mł. bryg. Wiesław Wypych, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zgorzelcu Kazimierz Słabicki.

            Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Trójca prowadzona przez Panią Janinę Słabicką  uczestniczy systematycznie w pokazach oraz zawodach pożarniczych. W 2013r. dzieci przeprowadziły pokaz rozwinięcia bojowego podczas powiatowych obchodów  Dnia Strażaka 2013, a podczas gminnych zawodów sprotowo- pożarniczych OSP  zajęły drugie miejsce wśród drużyn MDP. Drużyna stanowi solidny fundament OSP Trójca.

Zaproszeni goście zwiedzili dziś także remizę OSP w Trójcy. Najmilszym elementem spotkania okazał się jednak poczęstunek, na którym królowała  pizza oraz różnego rodzaju słodkości.  

 


Z dniem 30.04.2013r. służbę w KP PSP w Zgorzelcu zakończył  kpt. Dariusz Kwiatkowski p.o.starszego specjalisty w KP PSP w Zgorzelcu

Z dniem 30.04.2013r. służbę w KP PSP w Zgorzelcu zakończył  mł.asp. Robert Małańczuk dowódca sekcji JRG w Bogatyni

Z dniem 30.04.2013r. służbę w KP PSP w Zgorzelcu zakończył st.ogn. Krzysztof Miazga starszy operator w JRG w Bogatyni

Z dniem 30.06.2013r. służbę w KP PSP w Zgorzelcu zakończył asp.sztab.Jacek Szulc - z-ca d-cy JRG w Bogatyni

Na pożegnanie naszych strażaków przybyło wielu zaproszonych gości wraz ze Starostą Powiatu Zgorzeleckiego.

 Poniżej charakterystyka i zasługi emerytowanych strażaków:

kpt. Dariusz Kwiatkowski – p.o. starszy specjalista – 27 lat służby i pracy

kpt. Dariusz Kwiatkowski rozpoczął służbę w 1988 r. jako mechanik sprzętu w Zakładowej Straży Pożarnej w Choruli, następnie pełnił służbę w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach, Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. W 2008 r. przeniesiony do  Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu.   

Odznaczany:
 
 • Brązową i Srebrną Odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”
 • Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”
Dowodził szeregiem działań ratowniczo – gaśniczych m.in.:

 
 • udział w likwidacji zdarzenia w dniu 13 kwietnia 2007r., gdzie w/wym dowodził akcją ratowniczą pożaru budynku ośrodka poprawczego w Sadkowie, w którym mimo bardzo silnego zadymienia i okratowania w oknach udało się ewakuować wszystkich wychowanków;
 • brał czynny udział w akcji powodziowej w 2010 r. we Wrocławiu, z użyciem sprzętu pływającego. Prowadził ewakuację osób i mienia z zagrożonych obiektów, dostarczał żywność poszkodowanym. Stale monitorował sytuację powodziową na terenach w zależności od potrzeb KDR i na życzenie władz samorządowych. Całodobowe lustrowanie wałów przeciwpowodziowych. Udzielał wsparcia zespołom medycznym w transporcie osób poszkodowanych, a także służył transportem dla osób niemogących dostać się z zalanych obiektów do miejsc pracy;
 • brał udział w akcji ratowniczej związanej z sytuacją powodziową na terenie powiatu zgorzeleckiego - kierował działaniami ratowniczymi podczas powodzi na terenie gminy Bogatynia, gdzie doprowadził do uwolnienia osób uwięzionych przez wodę w zagrożonych obiektach
 • W czasie swojej długoletniej służby udzielał się społecznie - był  Komendantem Gminnym OSP gminy Gogolin (pow. krapkowicki)
mł. asp. Robert Małańczuk – dowódca sekcji – 27 lat służby i pracy

mł. asp. Robert Małańczuk rozpoczął służbę w 1992 r. w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu. Od początku służbę pełnił w Jednostce ratowniczo gaśniczej w Bogatyni. Podnosząc kwalifikacje zawodowe awansował na wyższe stanowiska służbowe. W trakcie służby  podniósł swoje kwalifikacje zawodowe na Zaocznym Studium Aspirantów w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Odznaczany:

 
 • Brązową Odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”
 • Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”
Dowodził szeregiem działań ratowniczo – gaśniczych m.in.:
 
 • w marcu 2010 r. współdowodził zastępem przy pożarze nieużytków (ok. 300 ha) na terenie gminy Bogatynia;
 • sierpień, wrzesień 2010 r. dowodził zastępami podczas akcji powodziowej  na terenie miasta i gminy Bogatynia oraz działaniami związanymi z usuwaniem skutków powodzi. Prowadził ewakuację osób i mienia z zagrożonych obiektów, dostarczał żywność poszkodowanym. Całodobowe lustrowanie wałów przeciwpowodziowych. Udzielał wsparcia zespołom medycznym w transporcie osób poszkodowanych;
 • dowodzenie zastępem podczas pożarów pustostanów zniszczonych podczas powodzi w 2010 r.,w maju 2011 r. współdowodzenie długotrwałą akcją podczas pożaru zabytkowego kościoła w Bogatyni, zapobiegł rozprzestrzenieniu się pożaru na sąsiednie budynki mieszkalne i gospodarskie;
   
st. ogn. Krzysztof Miazga – starszy operator sprzętu specjalnego

st. ogn. Krzysztof Miazga rozpoczął służbę w 1992 r. w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu. Od początku służbę pełnił w Jednostce ratowniczo gaśniczej w Bogatyni. Podnosząc kwalifikacje zawodowe awansował na wyższe stanowiska służbowe.

Odznaczany:
 
 • Brązową Odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”
 • Brązowym i Srebrnym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”
Brał udział w szeregu działań ratowniczo gaśniczych m.in.:
 

 

 

               

 


W związku z rozważaną możliwością dokonania wymiany dotychczas użytkowanych przez strażaków KP PSP w Zgorzelcu hełmów bardzo cenne stają się sytuacje, w których można podczas prezentacji sprawdzić możliwości użytkowe nowego wyposażenia.

    


 

Turniej składał się z dwóch etapów: części pisemnej (40 pytań zamkniętych) oraz ustnej, wzbogaconej o zadania praktyczne. Do drugiego etapu kwalifikowały się trzy osoby z największym wynikiem w każdej grupy wiekowej.

Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem młodzieży we wszystkich kategoriach wiekowych. Młodzież wykazała się dobrym przygotowaniem i dużą wiedzą z zakresu tematycznego turnieju.

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

 

Zwycięzcy:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)

Krystian Kościański - SP 5 w Zgorzelcu

Alicja Jasińska - SP w Trójcy

Kinga Maguliszyn - SP w Trójcy

II grupa wiekowa (gimnazja)

Magda Leśniak - Gimnazjum Łużyckie

Michał Daniluk - Gimnazjum w Porajowie

Stefan Polonis - Gimnazjum w Jerzmankach

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)

1. Remigiusz Gierczak - LO w Bogatyni

2. Marek Pańków - ZSZiL w Zgorzelcu

3. Radosław Wojciechowski - ZSZiL w Zgorzelcu

Na zwycięzców eliminacji powiatowych czekały atrakcyjne nagrody:  aparaty fotograficzne, słuchawki, piłki, nagrody książkowe, upominki okolicznościowe.

Pomoc w zorganizowaniu turnieju udzieliły : Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zgorzelcu – środki finansowe na nagrody , Nadleśnictwo Ruszów – środki finansowe na nagrody , Nadleśnictwo Pieńsk – nagrody rzeczowe, Nadleśnictwo Węgliniec – nagrody rzeczowe, Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu – nagrody okolicznościowe.

 


 

Strażacy, po wręczeniu czujki, pokazali podopiecznym RDD wóz strażacki oraz sprzęt, jakim posługują się podczas akcji. Każdy z wychowanków mógł założyć ubranie strażacke i wypróbować działanie niektórych urządzeń, przeznaczonych do ratowania zdrowia i życia.

Więcej informacji o akcji ,,Nie dla czadu” można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej: http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=3216

oraz na stronie naszej Komendy klikając w link

 


Na zaproszenie Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu w odprawie udział wzięli:

 

Jan Michalski- Senator RP

Artur Bieliński – Starosta Zgorzelecki

Mariusz Tureniec – W-ce Starosta

Rafał Gronicz – Burmistrz Miasta Zgorzelec

Kazimierz Janik – Wójt Gminy Zgorzelec

Kazimierz Słabicki - Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP

V-ce Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk

V-ce Burmistrz Miasta i Gminy Węgliniec

Robert Starzyński –Wójt Gminy Sulików

Prezesi OSP KSRG  Powiatu Zgorzeleckiego.

 

            Odprawę rozpoczął od podsumowania ilości interwencji ( 1957 ) Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu mł. bryg. mgr Wiesław Wypych, który omówił również najważniejsze interwencje w których uczestniczyli  strażacy PSP i OSP z terenu powiatu.

Komendant zaznaczył, że praca strażaka to nie tylko wyjazdy na akcje. To także udział we wszelkiego rodzaju szkoleniach, ćwiczeniach i działaniach humanitarnych, dzięki którym zarówno ratownicy, jak i mieszkańcy zapoznają się z zasadami obowiązującymi podczas zagrożeń. 

 Do najważniejszych należy wymienić:

- działania przy powstałym zatorze lodowym o długości 3 km na Nysie Łużyckiej;

- zabezpieczenie terenu podczas akcji  aktywistów grupy Greenpeace, którzy weszli na komin chłodni w PGE Elektrowni Turów;

- udział w ewakuacji około 50 osób w szpitalu w Sieniawce, gdzie znaleziono niewybuchy;

-wybuch pyłu węglowego w Elektrowni Turów;

- pożary stogów słomy (Jasna Góra, Studniska Górne, Łowin, Jerzmanki);

- zawalony dach byłego kina w Węglińcu;

-pożar budynku w Starym Węglińcu;

-pożar budynku w byłej bazie PKS w Sieniawce.

 Sprawozdania z podejmowanych działań w 2012 roku oraz zamierzeń na 2013r.złożyli funkcjonariusze poszczególnych komórek organizacyjnych tutejszej Komendy.

Nie zabrakło podziękowań za pracę nie tylko strażaków PSP, ale także za poświęcenie wszystkich jednostek OSP. Ciepłe słowa za pełnioną służbę przekazali: Jan Michalski- Senator RP oraz Starosta Powiatu Zgorzeleckiego Artur Bieliński

 


Galerie z lat

 2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014