2014


   Uroczystości „Dnia Strażaka 2014” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu
W dniu 11 maja 2014 roku w Zgorzelcu odbyły się uroczystości z okazji Dnia Strażaka. Obchody rozpoczęły się o godz. 1100 uroczystą Mszą świętą, którą w intencji wszystkich strażaków i ich rodzin odprawił w kościele św. Bonifacego ksiądz dziekan Maciej Wesołowski. Uroczyste obchody Dnia Strażaka na zaproszenie mł. bryg. Wiesława Wypych – Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu oraz Kazimierza Słabickiego - Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zgorzelcu uświetnili swoja obecnością: Bogdan Zdrojewski - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Jan Michalski- Senator RP, Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Józef Kozłowski – Radny Sejmiku Województwa dolnośląskiego, st. bryg. mgr inż. Jerzy Łabowski – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP, Stanisław Żuk – Przewodniczący Rady Powiatu; Wiceprezes Zarządu w PGE GiEK S.A., Artur Bieliński – Starosta Zgorzelecki, przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu, przedstawiciele służb mundurowych, strażacy zawodowi, ochotnicy i emeryci pożarnictwa.

  

Okazją do wręczenia upominków strażackich w postaci piesków „Żarków” była uroczystość Sakramentu Chrztu Świętego.

  

Po Mszy św. strażacy oraz zaproszeni goście w asyście Orkiestry Dętej KWB Turów, pocztów sztandarowych oraz Kompanii Honorowej PSP, uroczyście przemaszerowali ulicami Zgorzelca na plac przy Komendzie Powiatowej PSP w Zgorzelcu, gdzie miała miejsce akademia z okazji strażackiego święta.

  

Obchody Dnia Strażaka 2014 uroczyście otworzyli mł. bryg. Wiesław Wypych – Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu oraz Kazimierz Słabicki - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zgorzelcu, witając licznie przybyłych gości.

  

Następnie miał miejsce moment wręczenia odznak i medali a także aktów nadania wyższych stopni służbowych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu.

  
 

Postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych nadano
Srebrną Odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” dla
st. ogn. Józefa Tyc s. Mieczysława

Postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych nadano
BRĄZOWĄ ODZNAKĘ „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” dla
st. asp. Adama Wachowicza s. Bronisława
st. asp. Grzegorza Czyżewskiego s. Zbigniewa
mł. ogn. Konrada Leszczyńskiego s. Henryka
st. sekc. Adriana Anyszkiewicza s. Andrzeja
sekc. Tomasza Szczygieł s. Franciszka

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej został odznaczony
Złotym Znakiem Związku
dh Marian Świderski s. Józefa

Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego woj. dolnośląskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej nadano medale „ Za zasługi dla Pożarnictwa”:
ZŁOTY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA nadano dla
dh Andrzeja Kutrowskiego s. Piotra
dh Bogdanowi Matiejós s. Mariana
dh Maciejowi Wilgan s. Jana
dh Pawłowi Brac s. Jana

Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego woj. dolnośląskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej nadano medale „ Za zasługi dla Pożarnictwa”:
SREBRNY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA nadano dla
dh Adamowi Poszwa s. Zbigniewa
dh Jarosławowi Kloc s. Eugeniusza
dh Konradowi Leszczyńskiemu s. Henryka
dh Arturowi Czułajewskiemu s. Ludwika
dh Franciszkowi Wurszt s. Bronisława

Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego woj. dolnośląskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej nadano medale „ Za zasługi dla Pożarnictwa”:
BRĄZOWY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA nadano dla
dh Barnabie Biernackiemu s. Andrzeja
dh Szymonowi Wachowicz s. Adama
dh Władysławowi Kropie s. Zygmunta
dh Sebastianowi Kurzawie s. Jana
dh Marcinowi Kleszczyńskiemu s. Grzegorza
dh Andrzejowi Mańkowskiemu s. Macieja
dh Marcinowi Kleszczyńskiemu s. Jerzego
Pani Annie Jarmasz c. Włodzimierza

Rozkazem personalnym Nr 115/kadr/14 z dnia 15.05.2014 r. Minister Spraw Wewnętrznych nadal stopień
MŁODSZEGO KAPITANA
ogn. Agnieszce Bury c. Eugeniusza

Akt mianowania został wręczony w trakcie obchodów Dnia Strażaka w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Rozkazem Personalnym Nr 1/2014 z dnia 18.04.2014 r. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał wyższe stopnie służbowe strażakom Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu:
STARSZEGO ASPIRANTA
asp. Krzysztofowi RADWAN s. Marka

Rozkazem Personalnym Nr WK.123.6.1.2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu nadał wyższe stopnie służbowe strażakom Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu:

STARSZEGO SEKCYJNEGO
sekc. Piotrowi KIEŁBOWICZOWI s. Franciszka
sekc. Maciejowi MAJEWSKIEMU s. Wojciecha
sekc. Przemysławowi MOCZKODANOWI s. Krzysztofa
sekc. Adamowi PONIATOWSKIEMU s. Waldemara
sekc. Tomaszowi SZCZYGIEŁ s. Franciszka

Rozkazem Personalnym PK.123.2.7.2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu nadał stopień

STARSZEGO STRAŻAKA
str. Krzysztofowi Cwynar s. Stanisława
str. Grzegorzowi Czekalskiemu s. Wiesława
str. Jarosławowi Czekańskiemu s. Andrzeja
str. Grzegorzowi Dziubak s. Zbigniewa
str. Grzegorzowi Rybaczuk s. Wiesława
str. Dariuszowi Szczęsnemu s. Andrzeja
str. Szymonowi Wachowiczowi s. Adama

Z okazji jubileuszu XX-lecia Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP wręczono medale okolicznościowe dla:
1. Pan Kazimierz Moździerz
2. Pan Zdzisław Maciejewski
3. Pan Bronisław Tur
4. Pan Ryszard Borciński
5. Pan Piotr Maciaszek
6. Pan Bolesław Błauciak
7. Pan Stanisław Maguliszyn
8. Pan Jan Bździuch

Zarząd Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP uhonorował medalem okolicznościowym
1. mł. bryg. Wiesława Wypych – Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu
2. dh Kazimierza Słabickiego - Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zgorzelcu

W trakcie obchodów Dnia Strażaka Samorząd Powiatowy w Zgorzelcu wychodząc naprzeciw bezpieczeństwu ratowników podczas prowadzenia działań ratowniczych przekazał 90 par butów dielektrycznych dla strażaków Komendy Powiatowej PSP.
Uroczystego przekazania dokonali:
- Przewodniczący Rady Powiatu Stanisław Żuk,
- Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński.Dzień Strażaka był okazją do przekazania podziękowań. Głos zabrali między innymi
Bogdan Zdrojewski - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego.Uroczystości Dnia Strażaka zakończyły się pokazami umiejętności strażaków Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Trójca, prezentacją sprzętu i wyposażenia Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu, Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu zgorzeleckiego.

  Licznie przybyli mieszkańcy Zgorzelca mogli spróbować strażackiej grochówki oraz kiełbaski z grilla.

  

Fotografie z Dnia Strażaka 2014 dzięki uprzejmości:

Mariusz Zajączkowski
Agnieszka Bobowska
Janusz Wilk

   

Po części pisemnej turnieju strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Zgorzelcu przeprowadzili pokaz działań gaśniczych z użyciem podnośnika hydraulicznego.

  

W II etapie – części ustnej, uczestnicy losowali zestawy pytań.

  

Po części ustnej wyłoniono finalistów:
I grupa wiekowa (szkoła podstawowe)
Zofia Eckert - SP nr 3 w Zgorzelcu
II grupa wiekowa (gimnazja)
Karol Garbarczyk - Gimnazjum w Węglińcu
III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)
Marek Pańków - ZSZiL w Zgorzelcu

Finaliści etapu powiatowego, będą reprezentować powiat zgorzelecki podczas eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
Eliminacje wojewódzkie odbędą się w dniu 09.04.2014r. w miejscowości Galowice gm. Żórawina pow. Wrocław.

Nagrody oraz dyplomy dla zwycięzców wręczyli Senator RP- Jan Michalski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu - mł.bryg. Wiesław Wypych, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Zgorzelcu- Kazimierz Słabicki.
 

  


Zmiany kadrowe w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Bogatyni.

W dniu 31 stycznia 2014r. na zaopatrzenie emerytalne przeszła po 30 latach służby

st. kpt. Anna Czekańska dowodząca bogatyńską Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą.

Z dniem 1 lutego stanowisko Dowódcy JRG Bogatynia objął st. kpt. mgr Tomasz Wyskok, pełniący dotychczasowy stanowisko kierownika sekcji kwatermistrzowsko-technicznej KP PSP Zgorzelec.

W uroczystości zmiany dowództwa, której gospodarzem był Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu mł. bryg. mgr Wiesław Wypych, udział wzięli:

- delegacja powiatu zgorzeleckiego: wicestarosta Mariusz Tureniec, skarbnik powiatu Agnieszka Karasińska,

- Radny Powiatu a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zgorzelcu Kazimierz Słabicki,

- Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz,

- Sekretarz Miasta i Gminy Bogatynia Daniel Fryc,

oraz zaproszeni współpracownicy, funkcjonariusze.

Po krótkiej charakterystyce osobowej funkcjonariuszy, nastąpiły podziękowania i gratulacje. 

 

st. kpt. Anna Czekańska 

st. kpt. Anna Czekańska rozpoczęła służbę w 1983 roku jako szef sprzętowni w Zawodowej Straży Pożarnej w Bogatyni.

W 1992 roku mianowana na stanowisko zastępcy dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Bogatyni.

W 2012 r. mianowana na stanowisko dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Bogatyni.

W okresie służby ukończyła:

- Szkołę Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu

- studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim

- studia podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

 

Odznaczana:

- Brązowym Krzyżem Zasługi

- Brązową Odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”

- Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”

- Srebrną Odznaką Honorową Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego

Dowodziła szeregiem działań ratowniczo – gaśniczych m.in.:

- podczas pożaru budynku usługowo-mieszkalnego w Bogatyni, doprowadziła do sprawnej ewakuacji mieszkańców ze strefy pożaru oraz do uratowania budynków sąsiadujących

- ewakuacją mieszkańców budynku mieszkalnego w Bogatyni podczas pożaru, uratowano wówczas życie dwóm osobom

- brała udział w akcji ratowniczej związanej z sytuacją powodziową. Kierowała działaniami ratowniczymi podczas powodzi na terenie Miasta i Gminy Bogatynia, prowadząc ewakuację   - osób uwięzionych przez wodę w zagrożonych obiektach

 

Pełniła funkcję Komendanta Gminnego Zarządu OSP RP w Bogatyni, obecnie pełni funkcję ławnika w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu.

 

 

st. kpt. Tomasz Wyskok

st. kpt. Tomasz Wyskok rozpoczął służbę w 1996 roku jako kadet w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu.

Następnie służył w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej w Chojnowie podległej Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi, a następnie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi. Od 2002 r. pełni służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Zgorzelcu. Zaczynał od stanowiska inspektora poprzez pomocnika dyżurnego operacyjnego, kierownika sekcji i naczelnika wydziału.

 

W okresie służby ukończył:

studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim

studia podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

 

Odznaczony:

Krzyżem Zasługi za Dzielność.

Brązową Odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”

 

Uczestniczył w działaniach ratowniczo  – gaśniczych m.in.:

- usuwanie skutków wypadków i kolizji drogowych na autostradzie na terenie chronionym przez JRG Chojnów oraz JRG Złotoryja.

- w Zgorzelcu ewakuował osobę z palącego się budynku

- brał udział w akcji ratowniczej związanej z sytuacją powodziową. Uczestniczył w działaniach ratowniczych podczas powodzi na terenie Miasta i Gminy Bogatynia, prowadząc ewakuację   osób uwięzionych przez wodę w zagrożonych obiektach.

Spotkanie było także okazją do oficjalnego otwarcia zlokalizowanego w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Bogatyni punktu naprawy, przeglądów i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych, który zaprezentował przybyłym na uroczystość gościom Komendant Powiatowy PSP mł. bryg. Wiesław Wypych.

 

 

Punkt konserwacji sprzętu ODO funkcjonował będzie na potrzeby JRG w Bogatyni oraz jednostek OSP funkcjonujących na obszarze gminy Bogatynia. Zakres przeprowadzanych czynności konserwacyjnych obejmował będzie mycie, czyszczenie i dezynfekcję oraz wykonanie prób szczelności aparatów powietrznych i masek oraz ładowanie butli sprężonym powietrzem. Bogatyński punkt napraw, przeglądów i konserwacji sprzętu ODO wyposażono w następujący sprzęt:
- Urządzeni pomiarowe Multitest do pomiaru szczelności automatów i masek ODO,
- Myjkę ultradźwiękową do mycia masek,
- Suszarkę do masek,
- Zgrzewarkę do hermetycznego pakowania masek ODO,
- Dwustanowiskową sprężarkę powietrza do napełniania butli sprężonym powietrzem o wydajności 160 l/min. i ciśnieniu 300 atm.


Czujka dymu wręczona Rodzinnemu Domowi Dziecka

29 stycznia 2014r. funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu przekazali, w ramach akcji ,,Dar Serca” prowadzonej przez Fundacje ORLEN czujkę dymu do Rodzinnego Domu Dziecka w Lasowie.

            Fundacja ORLEN zakupiła ponad 250 czujek tlenku węgla oraz czujek dymu. Czujki zostały przekazane Rodzinnym Domom Dziecka na terenie całego kraju, za pośrednictwem Państwowej Straży Pożarnej. W powiecie zgorzeleckim czujkę otrzymał Rodzinny Dom Dziecka ,,Promyk Słońca” w Lasowie.

Strażacy, po wręczeniu czujki, pokazali podopiecznym Rodzinnego Domu Dziecka,  samochód strażacki oraz sprzęt, jakim posługują się podczas akcji ratowniczych. Każdy z wychowanków mógł założyć ubranie strażackie i wypróbować działanie niektórych urządzeń, przeznaczonych do ratowania zdrowia i życia.

Więcej informacji o akcji ,,Nie dla czadu” można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej: http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=3216

 

 

Jednocześnie przypominamy, że sezon grzewczy trwa nadal w związku z istnieje zagrożenie związane z tlenkiem węgla !!!               

Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym (powoduje to problemy z jego wykryciem). Powstaje wówczas, gdy coś się spala (pali), a w otoczeniu, gdzie przebiega ten proces jest za mało powietrza (tlenu). Potencjalne źródła czadu w pomieszczeniach mieszkalnych to: kominki, gazowe podgrzewacze wody, piece węglowe, gazowe lub olejowe i kuchnie gazowe. Zagrożeniem jest nie tylko brak dopływu powietrza, ale też nieprawidłowy odpływ spalin. W związku  z tym groźne są zapchane lub nieszczelne przewody kominowe oraz uszkodzone połączenia między kominami i piecami.

Szczelnie pozamykane okna (czasami jeszcze dodatkowo uszczelnione), pozaklejane kratki wentylacyjne, brak otworów wentylacyjnych w drzwiach łazienkowych, jak również brak regularnych kontroli drożności przewodów wentylacyjnych i kominowych sprawiają, że w naszych mieszkaniach lub domach możemy nie być bezpieczni. W niewietrzonych pomieszczeniach bardzo łatwo może dojść do tragedii. Do zatruć często dochodzi w nowo wyremontowanych mieszkaniach, z nowymi piecami, nie mającymi indywidualnych przewodów napowietrzających i gdzie z przyczyn oszczędnościowych zlikwidowano (zasłonięto) przewody wentylacyjne, a okna i drzwi są zbyt szczelne. Mieszkanie doskonale szczelne „nie oddycha”; brak dostępu tlenu może doprowadzić do tragedii.

            Najprostszy sposobem zabezpieczenia się przed zatruciem tlenkiem węgla- czadem jest przestrzeganie obowiązujących przepisów i obowiązków a więc:

            - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

1)       od palenisk opalanych paliwem stałym - co najmniej raz na 3 miesiące;

2)       od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co najmniej dwa razy w roku;

3)       od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej.

W wymienionych obiektach usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

                        Obowiązek utrzymania wymaganego stanu technicznego urządzeń gazowych i ich udostępnienia do kontroli nakłada na użytkownika lokalu rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 z dnia 9.09.1999r. poz. 836, z późn.zm.).

W skrócie, najprostszym sposobem będzie:

                        Możemy również wyposażyć swoje mieszkania w czujki dymu oraz czujniki tlenku węgla, które radykalnie podnoszą poziom bezpieczeństwa. Instalowanie czujek dymu oraz czujników CO, to bez wątpienia małe inwestycje w duże bezpieczeństwo. Domowe czujki dymu to prosty sposób na zabezpieczenie domu przed pożarem. W Polsce co roku, w pożarach domów jednorodzinnych ginie dziesiątki osób. 60-70% przypadków to ofiary zetknięcia z dymami i toksycznymi produktami spalania, takimi jak tlenek węgla, chlorowodór, cyjanowodór. Pomimo tego, że bezpośrednią przyczyną śmierci są najczęściej silnie trujące produkty spalania i rozkładu termicznego, ciągle bardzo mało popularne jest wyposażanie domów w czujki dy­mu. Urządzenia te wprawdzie nie zapobiegają powstaniu pożaru, ale skutecznie mogą zaalarmować lokatorów mieszkania, w którym powstał pożar. Umożliwia to w wielu wypadkach szybkie opuszczenie objętego pożarem domu oraz ugaszenie ognia w zarodku co znacznie ogranicza straty.

            Upowszechnienie czujek dymu oraz czujników CO choć trudne, jest jednak możliwe. Osiągniecie sukcesu w tym zakresie wymaga intensywnych i skoordynowanych działań wielu instytucji. Osoby, które straciły w pożarze lub w wyniku zatrucia tlenkiem węgla kogoś bliskiego, bez wątpienia oddałyby wszystko, aby ich bliscy nadal żyli. 

 Galerie z lat

 2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014