Jednostka Ratowniczo Gaśnicza w Bogatyni 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży w Zgorzelcu

ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 4,  

59 - 920 Bogatynia 

tel. 0-75 77 32 940

fax. 0-75 77 32 056


Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Bogatyni - mł. bryg. Tomasz Wyskok

Z-ca Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Bogatyni -