Jednostka Ratowniczo Gaśnicza w Zgorzelcu 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży w Zgorzelcu

ul. Chrobrego 1,  

59 - 900 Zgorzelec 

tel. 0-75 77 51 145 do 6  wew. 212


Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Zgorzelcu - p.o. kpt. Andrzej Mańkowski