Kadra Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu

Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu st. kpt. mgr inż. Artur Czułajewski
Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu mł. kpt. mgr inż. Grzegorz Fleszar
Dowódca JRG w Zgorzelcu p.o. kpt. Andrzej Mańkowski
Dowódca JRG w Bogatyni mł. bryg. Tomasz Wyskok
Zastępca Dowódcy JRG w Zgorzelcu   
Zastępca Dowódcy JRG w Bogatyni   asp. Konrad Leszczyński 
Naczelnik Wydziału ds. Operacyjno-Szkoleniowych  
Kierownik sekcji ds. kontrolno - rozpoznawczych mł. bryg. Hubert Jarosz
Kierownik sekcji ds. kawtermistrzosko - technicznych  
Referent ds. organizacyjno kadrowych Kamila Huzarska
Młodszy technik sekc. Magdalena Szeloch
Główny Księgowy  st. ogn. Dorota Kurasiewicz
Starsza księgowa Regina Lewandowska Oleksiuk
Starszy specjalista  mł. kpt. Adam Poniatowski
Starszy specjalista kpt. Łukasz Łysiak
Starszy technik st. sekc. Iwona Włoszczyńska