Kadra Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu

Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu bryg. Wiesław Wypych     
Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu  
Dowódca JRG w Zgorzelcu st. kpt. Artur Czułajewsk
Dowódca JRG w Bogatyni mł. bryg. Tomasz Wyskok
Zastępca Dowódcy JRG w Zgorzelcu   
Zastępca Dowódcy JRG w Bogatyni   asp. Konrad Leszczyński 
Naczelnik wydziału st. kpt. Adam Wiliński
Kierownik sekcji mł. bryg. Hubert Jarosz
Kierownik sekcji st. kpt. Robert Kądzioła
Inspektor Stanisław Smykowski
Referent ds. organizacyjno kadrowych Kamila Huzarska
Młodszy technik sekc. Magdalena Szeloch
Główny Księgowy  st. ogn. Dorota Kurasiewicz
Starsza księgowa Regina Lewandowska Oleksiuk
Starszy specjalista  mł. asp. Adam Poniatowski
Starszy specjalista mł. kpt. Grzegorz Fleszar