Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu:

centrala telefoniczna tel. (0-75) 77 51 145
centrala telefoniczna tel. (0-75) 77 51 146
centrala telefoniczna tel. (0-75) 77 51 551
sekretariat Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu wew. 200
Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu  wew. 201
zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu  wew. 202
wydział operacyjny wew. 204
wydział finansów wew. 206
samodzielne stanowisko ds. kontrolno rozpoznawczych wew. 207
stanowisko ds. kadr wew. 209
stanowisko ds. kwatermistrzowsko technicznych wew. 205
powiatowe stanowisko kierowania KP PSP w Zgorzelcu wew. 215
dowództwo JRG w Zgorzelcu wew. 212
jednostka ratowniczo gaśnicza w Zgorzelcu wew. 213
jednostka ratowniczo gaśnicza w Bogatyni (0-75) 77 32 940
fax. automatyczny fax. (0-75) 77 30 998
fax. wew. 216
email:  Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu kpzgorzelec@kwpsp.wroc.pl