Powódź 2010


Zalewająca od południa Polskę fala powodziowa "postawiła" Państwową Straż Pożarną w stan podwyższonej gotowości. Wprowadzenie podwyższonej gotowości w poszczególnych jednostkach spowodowało zwiększoną ilość ratowników pełniących codzienne dyżury. Wielu z nich na podstawie dyspozycji Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa we Wrocławiu zostało wysłanych w różne regiony wraz ze specjalistycznym sprzętem w celu niesienia pomocy osobą potrzebującym.

Zgorzeleccy strażacy brali czynny udział w działaniach powodziowych w miejscowościach:

Jedlicze w obronie Huty,

Jelcz Laskowice wypompowywanie wody z zalanych terenów miasta, 

Głogów obrona miasta przed zalaniem,

Żmigród niesienie pomocy ludności,

Wrocław Kozanów - działania ratownicze i akcja niesienia pomocy osobom odciętym przez wodę w swoich domach oraz budowa umocnień powodziowych.

Mamy nadzieję, że na łamach naszej strony uda się opisać każdy z wyżej wymienionych epizodów - działań prowadzonych podczas Powodzi 2010r.


Jedna z wielu dyspozycji WSKR-u we Wrocławiu poinformowała KP PSP w Zgorzelcu, że w związku z planowanym uczestnictwem sił niemieckiej THW (Niemiecka Federalna Agencja Pomocy Technicznej - THW) strażacy z KP PSP w Zgorzelcu udadzą się wraz z konwojem tej formacji do miejscowości Jelcz Laskowice. Zgodnie z ustaleniami konwój niemieckiej formacji został przyjęty na granicy naszych państw 24.05.2010r. i poprowadzony we wskazane miejsce.

 

Dojazd do miejsca dalszych działań nie był łatwy. Drogi w okolicach miejscowości Jelcz Laskowice okazały nieprzejezdne z uwagi na ich uszkodzeni i aby cały konwój dotarł bezpiecznie na miejsce poruszano się objazdami co wydłużyło czas dotarcia służb na miejsce dalszych działań.

  

Po dojeździe na miejsce siły i środki przyjął Dowódca JRG Jelcz Laskowice wraz z Burmistrzem Miasta jelcz Laskowice. Niemieccy strażacy po całonocnej podróży udali się na chwilę odpoczynku, choć było to tylko kilka godzin, odpoczynek bardzo się przydał bo rozmiar zniszczeń spowodowanych powodziom przerósł ich wyobrażenie.

Sprzęt, który dotarł wraz z niemieckimi ratownikami to m. in. agregaty pompowe o wydajnościach 5000 l/min i 15 000 l/min, które w znacznym stopniu przyczynią się do czasu jaki będzie potrzebny aby zalanym terenom przywrócić stan z przed powodzi.

 

Podczas gdy niemieccy ratownicy odpoczywali Dowódca JRG wraz z Burmistrzem Miasta zaznajomili zgorzeleckich strażaków z sytuacją na miejscu oraz ustalano dalszą strategię działań mających na celu odpompowanie wody, która przelewając się podczas powodzi przez wały zatopiła znaczną część jednego z osiedli w mieście.  Wydawało się, że cało miast jeszcze śpi po powodzi jednak to tylko pozór przez całą noc trwało patrolowanie terenów zalanych oraz wypompowywanie wody z terenów zalanych. Nad ranem spotkaliśmy też osoby, które starały się dostać do zalanych domostw, w których pozostawili na wyższych kondygnacjach zwierzęta, którym trzeba było dostarczyć pożywienie.

  

Miejsce wykonania powyższej fotografii  oddalone jest od koryta Odry o około 1500 metrów.

  

 

Poniżej przedstawiamy mini fotoreportaż z zalanej części miasta wykonane podczas porannego patrolu. Podczas tego rozpoznania wielu ludzi mimo tak wczesnej pory zostało rozpytanych czy nie zgłaszają potrzeb w zakresie zaopatrzenia. Podjęto również na pokład łodzi osoby chcące się w tych warunkach dostać do swoich miejsc pracy. Zdjęcia wykonano w momencie gdy woda opadła już o około 120 cm.

  

   

  

  

  

  


Wrocław Kozanów

"KOZANÓW

W dniu 22 maja 2010r z WSKR Wrocław przyszła dyspozycja nr 37/2010 w sprawie wysłania łodzi z załogą do działań przeciwpowodziowych.

Po skompletowaniu załogi zastęp wraz ok. godz. 11.00 wyjechał ze Zgorzelca. Załoga w składzie: dowódca kpt. Dariusz Kwiatkowski, kierowca st. str. Maciej Majewski oraz st. str. Łukasz Celak miała dotrzeć do Wrocławia na godz. 13.00, miejsce koncentracji – plac KW PSP Wrocław.

Po dotarciu na miejsce koncentracji zastęp z JRG Zgorzelec oraz inne zastępy z łodziami zostały podzielone na dwie grupy.

Grupa w której był zastęp ze Zgorzelca wszedł do działań w godzinach popołudniowych na terenie osiedla Kozanów i ul. Ignuta na której zalane było osiedla budynków wielorodzinnych. Na miejscu znajdowały się zastępy z JRG 1 Wrocław, JRG Jawor i JRG Jelenia Góra, które zostały podmienione na zastępy z JRG Zgorzelec, JRG Ząbkowice Śl.,  JRG 1 Wrocław dokonano tylko podmiany osobowej. Działania grupy polegały na dotarciu łodzią do potrzebujących ludzi, przewożenie zaopatrzenia – podstawowych artykułów żywnościowych, zabezpieczenia wspólnie z policją miejsc, które mogłyby być narażone na kradzieże lub dewastację oraz przewożenie potrzebujących w miejsce gdzie nie ma wody. Jednostka nasza pływała do późnych godzin nocnych. Nad ranem ok. godz. 5.00 zaczęto przewożenie ludzi z zalanych bloków do miejsc, z których mogli udać się do pracy. Podmiana grupy nastąpiła ok. godz. 9. rano. Grupa udała się w miejsce koncentracji. Uzupełniono paliwo, sprawdzono działanie sprzętu i wyposażenia. W godzinach popołudniowych tego samego dnia grupa ponownie została zadysponowana na osiedla Kozanów. Zadania były takie same jak dnia poprzedniego, oprócz tego zauważono obniżenie poziomu wody- zastęp z JRG Zgorzelec przewoził pompy i osprzęt w miejsce, z których można było już wypompowywać wodę. Również przewożono neutralizatory na zalaną ul. Ignuta, ponieważ tam w jednym z bloków znajdowała się kotłownia na olej opałowy ze sporym zapasem paliwa. Działania zakończono ok. godz. 2.00, powracając na plac KW PSP we Wrocławiu. Trzeciego dnia ok. godz. 12. zadysponowano nasz zastęp z łodzią, zastęp z pompą dużej wydajności i zastęp kontenerowy z Lubania do miejscowości Uraz oddalonej ok. 15 km od Wrocławia. W miejscowości Uraz nasz zastęp oraz zastęp z Lubania zwodowały łodzie, ponieważ niedaleko miejsca wodowania na rzece odrze zaczęły przesiąkać wały. Nasze zadania polegały na dowożeniu worków z piaskiem rzeką odrą do miejsca przesiąkania i układaniu worków na prowizorycznym wale. Układanie było tylko możliwe od strony wody, ponieważ teren za wałem był cały nasiąknięty  i działania z tamtej strony nie były możliwe. Miejscowość Uraz znajduje się w terenie dziania KP PSP Trzebnica. W godzinach popołudniowych  na miejsce działań przybył Komendant Powiatowy i zadysponował nasz zastęp do miejscowości Żmigród. Podmiana naszego zastępu nastąpiła w miejscowości Żmigród ok. godz. 18.00."

autor: kpt. D Kwiatkowski