!!!!! UWAGA !!!!!

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę paliw płynnych dla Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu na 2018 rok.

Więcej informacji można uzystskać: tutaj

Opublikowano: 02.03.2018r. godz. 12:05

!!!!! UWAGA !!!!!

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę paliw płynnych dla Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu na 2017 rok.

Więcej informacji można uzystskać: tutaj

Opublikowano: 10.03.2017r. godz. 15:26
Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego "Dostawy paliw płynnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu obejmującej etylinę PB 95, etylinę PB 98 oraz olej napędowy"   <------ kliknij zostaniesz przeniesiony na stronę UZP


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu zamieszcza odpowiedź na zapytanie dotyczące prowadzonego postępowania dotyczącego:

"Dostawy paliw płynnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu obejmującej etylinę PB 95, etylinę PB 98 oraz olej napędowy"

więcej...

 

Data publikacji

opublikowano: 07.03.2014r.godz.15.45

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu zamieściła w Biuletynie Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu  - dostawy 47215-2014 z dnia 05.03.2014r.

"Dostawa paliw płynnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu obejmująca etylinę PB 95, etylinę PB 98 oraz olej napędowy"

 

SIWZ   aby pobrać kliknij w link

Ogłoszenie aby pobrać kliknij w link

Data publikacji

opublikowano: 05.03.2014r.
ważne do:       12.03.2014r. godz.12.00

 


 

W związku z planowanym dokonaniem zakupu sprzętu wyposażenia i umundurowania zapraszamy do złożenia oferty na dostawę w/w elementów.

Skan pisma

Data publikacji

opublikowano: 12.11.2013r.
ważne do:      19.11.2013r.

 

Ogłoszenie

W związku z planowanym pilnym remontem pokrycia dachu w obiekcie JRG PSP w Bogatyni, KP PSP w Zgorzelcu zwraca się z prośbą o składanie kosztorysów ofertowych na wykonanie prac określonych w ogłoszeniu.  

ogłoszenie

Data publikacji

opublikowano: 29.08.2011r.
ważne do:       15.09.2011r.

Przetarg nieograniczony numer ogłoszenia UZP 44216-2011 z 15.03.2011r.

Dostawa w okresie 3 lat paliw płynnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu obejmujący etylinę 95, olej napędowy

SIWZ


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z p. zmianami ),

Zamawiający - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (numer ogłoszenia UZP 21120-2011 z 11.02.2011r. ) na:

Dostawa w okresie 3 lat paliw płynnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu obejmujący etylinę 95, olej napędowy.

Uzasadnienie: nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.


Przetarg nieograniczony numer ogłoszenia UZP 21120-2011 z 11.02.2011r.

Dostawa w okresie 3 lat paliw płynnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu obejmujący etylinę 95, olej napędowy

SIWZ - link wygaszony


Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego "Dostawa do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu  umundurowania strażaka PSP."   <------ kliknij zostaniesz przeniesiony na stronę UZP


 

Przetarg nieograniczony

"Dostawa do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu  umundurowania strażaka PSP."

 

Ogłoszenie

SIWZ

 


 Zapytanie ofertowe na wykonanie prac związanych z modernizacją/budową sieci informatycznej wraz z urządzeniami sieciowymi, serwerem i stanowiskiem komputerowym.

- dodano 10.11.2009r.     godz.15.00

 


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu

 postępowanie zakończone

zawiadamia o wyborze oferty w postępowaniu:

Zakup pożarniczego samochodu specjalnego potrzeby KP PSP w Zgorzelcu

kliknij aby pobrać wersję *.pdf

Zawiadomienie dodano 14.11.2008r. godz. 14.00


W związku z prowadzonym postępowaniem przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu w trybie przetargu nieograniczonego na:

ZAKUP POŻARNICZEGO SAMOCHODU SPECJALNEGO NA POTRZEBY KP PSP W ZGORZELCU

Poniżej zamieszczamy treść pytań i odpowiedzi kierowanych do uczestników postępowania.

 

"W związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi przedmiotowego postępowania, przedstawiam Państwu treść zapytań oraz udzielam następujących wyjaśnień oraz modyfikacji dotyczących treści siwz zgodnie z art. 38 ust 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj z 2007r. Dz.U. Nr 223 poz.1655 ze zm.)":

Treść pytań i udzielone odpowiedzi. <--- kliknij aby pobrać

dodano 07.11.2008r. godz. 13.10

Treść pytań i udzielone odpowiedzi. <--- kliknij aby pobrać

dodano 07.11.2008r. godz. 15.30

 


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu ogłasza przetarg nieograniczony na:

ZAKUP POŻARNICZEGO SAMOCHODU SPECJALNEGO NA POTRZEBY KP PSP W ZGORZELCU

 

 

        Dokumenty do pobrania:

        1. Ogłoszenie <---  kliknij aby pobrać

        2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia<---  kliknij aby pobrać

 

Ogłoszenie dodano 31.10.2008r. godz. 14.40

 

 


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu - postępowanie zakończone

zawiadamia o wyborze oferty w postępowaniu: <---  kliknij aby pobrać wersja jpg

Sukcesywny zakup paliwa na potrzeby KP PSP w Zgorzelcu <---  kliknij aby pobrać wersja rar

 

Ogłoszenie dodano 26.03.2008r. godz. 15.00


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu ogłasza przetarg nieograniczony na:

Sukcesywny zakup paliwa na potrzeby KP PSP w Zgorzelcu - postępowanie zakończone

 

        Dokumenty do pobrania:

        1. Ogłoszenie <---  kliknij aby pobrać

        2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia<---  kliknij aby pobrać

 

Ogłoszenie dodano 14.03.2008r. godz. 15.00