KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W ZGORZELCU

59-900 Zgorzelec, ul. Bolesława Chrobrego 1
 


REGON: 230826472, NIP 615-17-26-956
tel. 75 77 51 145 lub 146, fax. 75 77 30 998

Telefon alarmowy         998
Awaryjny komórkowy telefon alarmowy        722 390 574

e-mail: kpzgorzelec@kwpsp.wroc.pl
 
Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu przyjmuje w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek w godz. 14.00 - 15.30