Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu

w liczbach czyli - statystyka 


Zestawienie ilości zdarzeń według wielkości

 

Rodzaj zdarzenia

 

Wielkość zdarzenia

2006r.

2007r.

2008r.

2009r. 2010r.

Do 30.04.2011r.

Pożary

 

 

mały

762

624

809

683 656 477

średni

70

48

68

26 57 31

duży

4

2

2

2 1 0

bardzo duży

0

0

0

0 1 0

                               Suma

 

836

674

879

711 715 508

Miejscowe zagrożenia

 

 

 

małe

653

206

91

111 910 46

 

lokalne

41

583

587

670 2726 171

 

średnie

6

9

9

2 731 2

 

duże

0

0

1

0 723 0

 

gigantyczne

0

0

0

0 717 0

Suma

 

700

798

688

783 2232 219

Alarmy fałszywe

 

 

złośliwy

5

3

11

31 27 11

 

w dobrej wierze

91

85

59

61 75 33

 

z instalacji wykr. pożaru

1

0

0

0 5 3

                               Suma

 

97

88

70

92 106 47

Całkowita ilość zdarzeń

 

1633

1560

1637

1586 3054

774

 


 

Zestawienie zdarzeń w rozbiciu na miesiące

 

 

Rodzaj zdarzenia

 

Miesiąc

2006r.

2007r.

2008r.

2009r. 2010r.

do 30.04.2011r.

 

 

 

POŻARY

Styczeń

31

58

64

44 31

32

Luty

38

33

164

50 37

39

Marzec

26

110

116

69 149

278

Kwiecień

177

190

84

245 177

159

Maj

74

53

70

71 28

 

Czerwiec

82

39

74

17 47

 

Lipiec

197

32

47

20 53

 

Sierpień

50

54

72

48 25

 

Wrzesień

43

22

45

54 36

 

Październik

30

52

38

22 54

 

Listopad

42

19

42

53 40

 

Grudzień

46

12

63

38 38

 

Suma

836

674

879

731 715

508

 

 

 

MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

Styczeń

38

197

48

38 49

103

Luty

96

31

45

48 31

35

Marzec

93

34

59

60 36

30

Kwiecień

40

24

39

41 36

51

Maj

67

117

36

39 36

 

Czerwiec

57

62

68

69 67

 

Lipiec

54

80

126

245 86

 

Sierpień

89

127

93

65 1054

 

Wrzesień

56

68

58

64 494

 

Październik

54

30

43

40 193

 

Listopad

26

17

39

34 81

 

Grudzień

30

11

34

40 69

 

Suma

700

798

688

783 2232

219

 

 

 

ALARMY FAŁSZYWE

Styczeń

6

10

2

8 6

9

Luty

3

3

12

6 5

11

Marzec

4

8

6

9 5

19

Kwiecień

8

15

5

17 10

8

Maj

12

12

5

11 8

 

Czerwiec

7

8

9

2 10

 

Lipiec

18

4

8

6 11

 

Sierpień

7

12

7

14 12

 

Wrzesień

12

4

5

5 17

 

Październik

8

8

2

4 10

 

Listopad

7

2

6

4 6

 

Grudzień

5

2

3

6 8

 

Suma

97

88

70

92 108

47

 


 

Ilości pożarów i miejscowych zagrożeń według rodzaju obiektów

 

 

Grupa obiektów

 

Ilość zdarzeń

2006r.

2007r.

2008r.

2009r. 2010r.

do 30.04.2011r.

      Ogółem

Obiekty użyteczności publicznej

87

67

43

   

27

Obiekty mieszkalne

263

189

284

   

146

Obiekty produkcyjne

11

12

17

   

7

Obiekty magazynowe

5

5

5

   

2

Środki transportu

128

115

141

   

56

Lasy i inne powierzchnie leśne

67

41

29

   

36

Uprawy, rolnictwo

302

254

353

   

190

Inne obiekty (śmietniki,garaże,kanały,trawniki)

673

747

695

   

268

 

Razem

 

1536

1430

1567

   

732

Pożary

Obiekty użyteczności publicznej

9

12

7

   

0

Obiekty mieszkalne

94

70

81

   

58

Obiekty produkcyjne

8

5

6

   

6

Obiekty magazynowe

4

4

3

   

2

Środki transportu

19

17

29

   

12

Lasy i inne powierzchnie leśne

66

40

28

   

36

Uprawy, rolnictwo

301

252

348

   

189

Inne obiekty (śmietniki,garaże,kanały,trawniki)

335

271

377

   

181

 

Razem

836

671

879

   

484

Miejscowe zagrożenia

Obiekty użyteczności publicznej

78

55

36

   

27

Obiekty mieszkalne

169

119

203

   

88

Obiekty produkcyjne

3

7

11

   

1

Obiekty magazynowe

1

1

2

   

0

Środki transportu

109

98

112

   

44

Lasy i inne powierzchnie leśne

1

1

1

   

0

 Uprawy, rolnictwo

1

2

5

   

1

 

Inne obiekty (śmietniki,garaże,kanały,trawniki)

338

476

318

   

87

 

Razem

700

759

688

   

248

 


 Przyczyny powstawania pożarów

 

 

Lp

 

Przyczyna

 

Ilość pożarów

 

pożaru

2006r.

2007r.

2008r.

2009r. 2010r.

Do 30.04.2011r.

1

2

3

4

5

   

6

1

NOD przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapałki

46

20

31

   

22

2

NOD przy wypalaniu pozostałości roślinnych na polach

2

1

0

   

0

3

NOD przy prowadzeniu prac pożarowo niebezpiecznych

3

1

1

   

0

4

NOD w pozostałych przypadkach

44

70

102

   

30

5

NON przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapałki

2

3

1

   

0

6

NON przy wypalaniu pozostałości roślinnych na polach 

1

1

0

   

0

7

NON przy posługiwaniu się substancjami łatwopalnymi i pirotechnicznymi

1

0

0

   

0

8

NON w pozostałych przypadkach

0

1

0

   

0

9

Wady urządzeń i instalacji elektrycznych /bez urządzeń grzewczych/

8

7

12

   

3

10

Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych

1

1

1

   

1

11

Wady elektrycznych urządzeń ogrzewczych

1

0

1

   

0

12

Nieprawidłowa eksploatacja elektrycznych urządzeń ogrzewczych

1

0

0

   

0

13

Wady urządzeń grzewczych na paliwo stałe

15

9

7

   

7

14

Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe

18

16

21

   

14

15

Wady urządzeń ogrzewczych na paliwo gazowe

0

0

1

   

0

16

Wady urządzeń mechanicznych

0

0

0

   

0

17

Nieprzestrzeganie reżimów technologicznych

0

0

0

   

0

18

Wady środków transportu

5

4

4

   

0

19

Nieprawidłowa eksploatacja środków transportu

0

0

1

   

0

20

Samozapalenia biologiczne

0

0

0

   

0

21

Samozapalenia chemiczne

1

0

0

   

0

22

Wyładowania atmosferyczne

1

3

1

   

0

23

Wady konstrukcji budowlanych

0

0

0

   

0

24

Podpalenia (umyślne) w tym akty terroru

489

384

434

   

272

25

Pożary jako następstwo innych miejscowych zagrożeń

1

5

1

   

0

26

Inne przyczyny

89

35

49

   

24

27

Nieustalone

105

107

210

   

111

 


Zestawienie strat /tyś. zł/ i uratowanego mienia w zależności od zdarzenia

(straty wstępne na podstawie meldunków z akcji - bez udziału biegłych)

 

Pożary

 

 

Rok 2006

 

Rok 2007

 

Rok 2008

 

Rok 2009

 

Rok 2010

 

Rok 2011

/do 30.04/

 

Straty ogółem

w tym budynki

/tys. zł/

2476

856

1722,7

   

1005,9

987

420

879,3

   

693

 

Uratowane mienie

/tys. zł/

215698

17124

106061

   

5497

 

Miejscowe zagrożenia

 

 

Rok 2006

 

Rok 2007

 

Rok 2008

   

 

Rok 2011

/do 30.04/

 

Straty ogółem

w tym budynki

/tys. zł/

803

893

1408

   

327,5

44

269

34,2

   

0

Uratowane mienie

/tys. zł/

491

484

10162

   

20